Nagroda im. Wisławy Szymborskiej

Nagroda im. Wisławy Szymborskiej

16 listopada 2013 roku po raz pierwszy wręczono Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej – wyróżnienie przyznawane za tom poetycki napisany oryginalnie w języku polskim lub też na polski przetłumaczony. Laureatami zostali ex aequo Krystyna Dąbrowska za tomik "Białe krzesła" i Łukasz Jarosz za książkę "Pełna krew".

Ur. w 1953. Debiutował w 1978 roku na łamach podziemnego kwartalnika „Zapis”; swoje wiersze publikował także w innych czasopismach wydawanych poza cenzurą (m.in. w „Wezwaniu”, „Nowym Zapisie”, „Ogniwie”, „Arce”) oraz w „Tygodniku Powszechnym”, miesięczniku „Powściągliwość i Praca” i londyńskim „Pulsie”. Pierwszy tom poetycki nosił tytuł To nie jest poezja (Nowa, 1980). Internowany w 1981 roku z powodu działalności antykomunistycznej. Przed 1989 rokiem jego zbiory wierszy ukazywały się w wydawnictwach niezależnych (Ogień, Wiatr i liście, Drzewa, Wiersze 1977-1984), później ogłosił: Elegie z tymowskich gór, Cantus, Cień. Laureat nagrody im. Kościelskich, nagrody poetyckiej im. Sępa-Szarzyńskiego, Nagrody im. Andrzeja Kijowskiego. Nominowany do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej za Głosy, tom wydany przez Bibliotekę „Toposu” w 2012.

Ur. w 1937 w Warszawie. Wrażliwością i typem języka poetyckiego zbliżony do poetów Nowej Fali, choć od nich starszy. Debiutował jako poeta na łamach miesięcznika „Poezja” w 1966 roku; jego pierwszy zbiór wierszy Godzina jastrzębi ukazał się w 1970 roku. Współpracował z wieloma czasopismami literackimi (m.in. z „Poezją”, „Orientacjami”, „Twórczością”, „Nowym Wyrazem”, „Literaturą”) publikując wiersze, artykuły, eseje, recenzje i tłumaczenia. Pracował w miesięcznikach literackich i w Polskim Radiu; opracowywał zbiory poezji oraz wydania antologii poezji polskiej, popularyzując twórczość innych poetów. Do nagrody im. Wisławy Szymborskiej nominowany za tom poetycki Dziennik rozbitka wydany w 2012 roku przez Instytut Mikołowski.

Ur. w 1978. Poeta, muzyk. Perkusista, wokalista i autor tekstów grup: Lesers Bend, Chaotic Splutter, Mgłowce, Zziajani Porywacze Makowców. Autor sześciu tomów poetyckich: Soma (2006), Biały tydzień (2007), Mimikra (2010), Spoza (2011), Wolny ogień (2011), Pełna krew (2012). Laureat wielu konkursów poetyckich, m.in.: im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, im. Rafała Wojaczka, im. Reinera Marii Rilkego. Jego debiutancka książka poetycka Soma została wyróżniona I nagrodą w Konkursie Młodych Twórców im W. Gombrowicza oraz otrzymała nagrodę Złoty Środek Poezji na najlepszy poetycki debiut książkowy (2007). Jego wiersze tłumaczone były na język chorwacki i włoski. Publikował m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Gazecie Wyborczej”, „Twórczości”. Mieszka w Żuradzie pod Olkuszem. Do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej nominowany za tom Pełna krew wydany przez Znak.

Ur. w 1979. Debiutowała w 2006 roku tomem "Biuro podróży". Studiowała grafikę na warszawskiej ASP, w dalszym ciągu mieszka w Warszawie. Swoje teksty drukuje w „Kwartalniku Artystycznym”, „Gazecie Wyborczej”, „Dwutygodniku”, „Odrze”, „Twórczości”, „Kulturze Liberalnej”. Tłumaczka literatury angielskiej: Williamsa, Yeatsa, Hady’ego oraz Gunna, przekłady poezji publikowała na łamach „Literatury na świecie”. W 2012 roku wydała nakładem Wydawnictwa Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury swój drugi tom poetycki – "Białe krzesła", za który została nominowana do nagrody im. Wisławy Szymborskiej.

Ur. w 1977. Poetka i prozaiczka, laureatka prestiżowych nagród literackich. Debiutowała w 2003 roku tomem wierszy "Dating Sessions". Autorka tomów poetyckich: "China Shipping", "Dwa fiaty", "Bach for my baby", a także prozy: "Obsoletki", "Małe lisy". Otrzymała nagrodę im. Rainera Marii Rilkego, jest też dwukrotną laureatką Nagrody Literackiej Gdynia – za tom "Dwa fiaty" oraz "Obsoletki". Nominowana do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej za tom "Bach for my baby" wydany przez Biuro Literackie.

Tłumacz literatury polskiej i francuskiej. Lektor języka szwedzkiego UJ 1981-1983. Od 30 lat tłumaczy polską poezję (m.in. Miłosz, Szymborska, Zagajewski) i prozę (m.in. Gombrowicz, Kapuściński, Huelle). Założył warsztaty tłumaczenia literackiego w Sztokholmie. Były juror Nagrody Transatlantyk oraz Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego.

Slawistka, literaturoznawczyni, tłumaczka, specjalizuje się we współczesnej poezji rosyjskiej, polskiej i anglo-amerykańskiej. Wykłada na amerykańskim Northwestern University. Za swoją ostatnią książkę Lyric Poetry and Modern Politics: Russia, Poland, and the West otrzymała w 2010 roku National Book Critics Circle Award in Criticism. Jest też laureatką (wraz ze Stanisławem Barańczakiem) nagrody Found in Translation przyznawanej przez Instytut Książki, za przekład wierszy z tomu Tutaj Wisławy Szymborskiej (2011). Tłumaczyła m.in. poezję Miłosza, Zagajewskiego i Szymborskiej. Obecnie pracuje nad autoryzowaną biografią Miłosza.

Profesor dr hab., badaczka literatury i kultury XIX i XX wieku, komparatystka, przez wiele lat kierowała Wydziałem Polonistyki w Państwowym Instytucie Języków i Cywilizacji Wschodnich (Institut National des Langues et Civilisations Orientales, INALCO). Jest autorką książek: Les avant-gardes polonaises et la poésie européenne, Dialog z dystansu, Polskie awangardy a poezja europejska, La littérature polonaise à l’épreuve de la modernité, Literatura polska w interakcjach. Pod jej redakcją ukazało się ponad dwadzieścia publikacji poświęconych literaturze polskiej i środkowoeuropejskiej.

Slawista, polonista, krytyk, tłumacz, od 1994 r. kierownik Katedry Polonistyki na rzymskim Uniwersytecie La Sapienza, członek zagraniczny PAN i PAU, członek honorowy Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, otrzymał złoty medal „Gloria Artis” za zasługi dla kultury polskiej. Jest autorem ponad stu rozpraw w różnych językach na tematy polonistyczne i komparatystyczne oraz tłumaczem literatury polskiej od średniowiecznej po współczesną (m.in. Sęp Szarzyński, Krasicki, Wat, Kantor, Miłosz).

Hiszpański poeta, nowelista, tłumacz. Jest dyrektorem Instytutu Cervantesa w Krakowie. Na hiszpański tłumaczył m.in. poezję Szymborskiej i Różewicza. Jest także autorem kilku specjalistycznych słowników polsko-hiszpańskich i hiszpańsko-polskich. Honorowy członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Prowadzi blog poświęcony tłumaczeniom utworów poetów polskich.

Przewodniczący kapituły. Krytyk literacki, eseista, poeta, tłumacz z języka rosyjskiego, niemieckiego, angielskiego, białoruskiego i ukraińskiego (przekładał m.in. Bunina, Dostojewskiego, T.S. Eliota, Goethego, Rilkego); prezes Polskiego PEN Clubu (od 2010). Laureat m.in Nagrody Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, Nagrody Polskiego PEN Clubu, Nagrody Ministra Kultury.

Ukończyła slawistykę i germanistykę na Uniwersytecie w Heidelbergu. W latach1984-1996 pracowała w Deutsches Polen-Institut (Niemiecki Instytut Kultury Polskiej) w Darmstadt, a od 1996 poświęciła się tłumaczeniom literackim z języka polskiego (Huelle, Stasiuk, Krall, Kuczok, Sommer, Szymborska, Zagajewski). Za przekłady prozy i poezji polskiej otrzymała trzy nagrody: Jane-Scatcherd-Preis fundacji Lediga-Rowohlta (2001), Europäischer Übersetzerpreis miasta Offenburg (2006) i Nagrodę im. Karla Dedeciusa (2009).

Krytyk i historyk literatury, profesor na Wydziale Polonistyki UJ, znawca współczesnej poezji polskiej; laureat Nagrody Fundacji Kościelskich oraz Nagrody im. Kazimierza Wyki. W latach 2006-2008 był jurorem Literackiej Nagrody Nike. Autor książek: Druga strona – notatki o literaturze współczesnej, Trzy nieskończoności: o poezji Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana i Czesława Miłosza, Przeszukiwanie czasu. Przechadzki krytycznoliterackie.

W sobotę 16 listopada poznaliśmy laureatów pierwszej nagrody poetyckiej imienia Wisławy Szymborskiej. Zostali nimi Krystyna Dąbrowska za tomik "Białe krzesła" i Łukasz Jarosz za książkę "Pełna krew". Laureaci otrzymali statuetkę zaprojektowaną przez pracownię Teren Prywatny (Anna Grzywa i Marcin Przybyłko) oraz 200 tysięcy złotych.