Polska

Siedemnasty kandydat do KRS ujawniony. Doktor prawa, sędzia z Olsztyna

Polska

17 kandydatem jest prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie. Na nagraniu, kontrowersje związane z listą kandydatów do KRS ("Fakty" TVN z 13.02.2018)
17 kandydatem jest prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie. Na nagraniu, kontrowersje związane z listą kandydatów do KRS ("Fakty" TVN z 13.02.2018)Fakty TVN
wideo 2/10

Centrum Informacyjne Sejmu upubliczniło w piątek personalia kolejnego, siedemnastego kandydata do Krajowej Rady Sądownictwa. To mianowany w grudniu ubiegłego roku Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki. W sumie do Rady zgłoszonych zostało 18 kandydatów.

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, wyboru 15 członków Rady będących sędziami na wspólną czteroletnią kadencję dokonuje Sejm (wcześniej wybierały ich środowiska sędziowskie).

Adiunkt, specjalista od prawa karnego i gospodarczego

Maciej Nawacki jest sędzią Sądu Rejonowego w Olsztynie od 2007 roku. Wcześniej, do listopada 2005 roku był sędzią Sądu Rejonowego w Szczytnie. W Sądzie Rejonowym w Olsztynie najpierw przez sześć lat orzekał w II Wydziale Karnym, następnie w listopadzie 2013 roku został przydzielony od orzekania w V Wydziale Gospodarczym, gdzie orzeka do dziś. 19 grudnia 2017 roku Maciej Nawacki został na cztery lata powołany na stanowisko prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie.

Sędzia Nawacki ma tytuł doktora nauk prawnych. Pracę doktorską pod tytułem "Wyzysk. Studium karnomaterialne i kryminologiczne" obronił w lutym 2014 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim (UWM) w Olsztynie. Obecnie jest również zatrudniony jako adiunkt w Katedrze Prawnej Ochrony Państwa na Wydziale Prawa i Administracji UWM. Specjalizuje się w prawie karnym, gospodarczym oraz zarządzaniu kryzysowym.

Sędzia Nawacki jest również członkiem Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz szeregowym członkiem Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

Publikacje naukowe

Wśród publikacji naukowych, których autorem jest Maciej Nawacki, wymieniono między innymi pracę pod tytułem "Granice karalności znieważenia komunistycznym pomników", będącą częścią publikacji zatytułowanej "Polityka pomnikowa w Polsce wobec poradzieckich miejsc pamięci" pod redakcją Arkadiusza Żukowskiego, Marcina Chełminiaka, Wojciecha Kotowicza i Krzysztofa Żęgoty, wydanej w 2017 roku przez Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Sędzia Nawacki jest także autorem pracy pod tytułem "Analiza prospektywna nowej regulacji upadłości konsumenckiej", opublikowanej w monografii naukowej zatytułowanej "Prawo a ekonomia - alianse w budowie efektywnego państwa" pod redakcją Marcina Kowalczyka i Piotra Majera, opublikowanej w 2016 roku przez Wydział Nauk Prawnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wcześniej Centrum Informacyjne Sejmu ujawniło informacje o 16 z 18 zgłoszonych kandydatów na członków KRS. Są to Dariusz Drajewicz, Jarosław Dudzicz, Grzegorz Furmankiewicz, Marek Jaskulski, Joanna Kołodziej-Michałowicz, Jędrzej Kondek, Teresa Kurcyusz-Furmanik, Ewa Łąpińska, Zbigniew Stanisław Łupina, Leszek Mazur, Maciej Andrzej Mitera, Dagmara Pawełczyk-Woicka, Robert Pelewicz, Rafał Puchalski, Paweł Kazimierz Styrna oraz Mariusz Witkowski.

Nowelizacja ustawy o KRS

Zgodnie z nowelizacją ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia propozycji kandydatów do KRS są grupy 25 sędziów oraz grupy co najmniej dwóch tysięcy obywateli. Kandydaci są wskazywani spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych.

Termin zgłaszania kandydatów na członków Rady upłynął pod koniec stycznia. Do Sejmu wpłynęło 18 zgłoszeń. Jak poinformował wcześniej dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu, Andrzej Grzegrzółka, lista osób popierających kandydata (sędziów, obywateli) to "załączniki do zgłoszenia, które zgodnie z artykułem 11c ustawy o KRS nie są podawane do publicznej wiadomości".

Sejm ma wybierać członków Krajowej Rady Sądownictwa co do zasady większością trzech piątych głosów, głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5, głosowano by na tą samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.

W styczniu Krajowa Rada Sądownictwa zaapelowała do sędziów, by nie zgadzali się kandydować w wyborach nowych członków KRS. Według Rady żaden sędzia nie powinien wziąć udziału w tych wyborach, aby "dochować wierności ślubowaniu sędziowskiemu".

Autor: JZ//now / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Pozostałe wiadomości