Z kraju

Z kraju

Wcześniej spółka informowała, że planuje pozyskanie pomocy publicznej na łączną kwotę około 1 miliarda euro.