Z kraju

Z kraju

Prokuratoria Generalna, która reprezentuje Skarb Państwa przed sądami, poinformowała o wpłynięciu dwóch pozwów z żądaniami odszkodowawczymi związanymi z lockdownem. Jeden od właściciela galerii handlowej opiewa na około 215 tysięcy złotych, a drugi od właściciela sieci siłowni na około 458 tysięcy złotych.

Prawie 4,3 miliarda euro otrzymała już Polska w formie pożyczek z instrumentu finansowego SURE- podała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jak dodała, pomogą one w sfinansowaniu zmniejszonego wymiaru pracy oraz wspierania pracowników w kraju.

We wtorek rząd przyjął uchwałę w sprawie Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Jak zaznacza Centrum informacyjne Rządu, PEP opiera się na trzech głównych filarach: sprawiedliwej transformacji, budowie zeroemisyjnego systemu energetycznego oraz dobrej jakości powietrza. Dokument przewiduje m.in., że w 2033 roku zostanie uruchomiony pierwszy blok elektrowni jądrowej.