Nowe wymogi bezpieczeństwa w escape roomach. Ministerstwo przygotowało projekt

TVN24

Tragiczny pożar i kontrole (materiał programu "Polska i Świat" z 07.01.2019)tvn24
wideo 2/36

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowało w środę do opiniowania projekt nowelizacji rozporządzenia mającego wzmocnić ochronę przeciwpożarową budynków, w których prowadzi się działalność gospodarczą o charakterze rozrywkowym, między innymi takich jak escape roomy.

W uzasadnieniu do projektu czytamy, że jest on reakcją na pożar, który wybuchł 4 stycznia w escape roomie w Koszalinie. W pożarze zginęło pięć 15-letnich dziewcząt, a 25-letni mężczyzna doznał ciężkich poparzeń.

Projekt nowelizacji

"Właściciel, zarządca, użytkownik lub inny faktycznie władający obiektem budowlanym (...), w którym prowadzona jest działalność o charakterze rozrywkowym, polegająca na organizowaniu gier lub zabaw, w trakcie których ich uczestnicy uwalniają się z zamkniętej przestrzeni lub w inny sposób ograniczona jest możliwość przemieszczania się tych uczestników, wskutek czego ograniczona jest możliwość ich ewakuacji, powinien przed rozpoczęciem takiej działalności, oraz co najmniej raz na dwa lata, przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji ludzi w miejsce bezpieczne, na zewnątrz obiektu budowlanego lub do sąsiedniej strefy pożarowej, a także sprawdzenie spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej" - czytamy w projekcie rozporządzenia.

Jego autorzy zaznaczyli, że sprawdzenie, czy spełnione zostały wymagania ochrony przeciwpożarowej, musi być wykonywane z udziałem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, osób mających tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub mających ukończone studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa, w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.

Ponadto "właściciel, zarządca, użytkownik lub inny faktycznie władający obiektem budowlanym lub jego częścią powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia czynności, o których mowa w ust. 1, nie później niż na 7 dni przed ich przeprowadzeniem" - zapisano w propozycji rozporządzenia.

Autorzy projektu dodali, że z przeprowadzonych kontroli rzeczoznawca musi sporządzić protokół zawierający ocenę organizacji ewakuacji ludzi i spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej. Właściciel obiektu składa go do komendy powiatowej PSP w ciągu 7 dni od przeprowadzonej kontroli.

Nieprawidłowości i uchybienia

Poinformowano również, że przeprowadzone kontrole wykazały, że w ponad 87 proc. skontrolowanych lokali wykryto nieprawidłowości, a w 13 proc. - uchybienia, które stanowiły podstawę wydania decyzji o zakazie eksploatacji.

"Projektowane rozwiązanie powinno wzmocnić nadzór Państwowej Straży Pożarnej nad realizacją zadań wynikających zarówno z projektowanego paragrafu 17a ust. 1 zmienianego rozporządzenia, jak i nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych w obiektach budowlanych (lub ich częściach), których dotyczy przepis. W perspektywie omawiana procedura powinna wpłynąć na poprawę stanu bezpieczeństwa pożarowego w tych obiektach, a w konsekwencji wzmocnić ochronę zdrowia i życia osób w nich przebywających" - ocenili autorzy projektu.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Pierwszy informację o rozporządzeniu MSWiA podał portal RMF24.pl.

Autor: momo//now / Źródło: PAP