Przygotuj się na:

KOMUNIKACJA NA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

W sobotę 17 października na trasę wyruszają autobusy cmentarnej linii C40. Można będzie nimi dojechać na Cmentarz Północny. W kolejny weekend ZTM planuje wypuścić kolejne autobusy oraz tramwaje, które pojadą na warszawskie nekropolie.

Najmłodsze dzieci mogą wracać do podstawówek. Ratusz spodziewa się tylko 11 procent uczniów

Najnowsze

Autor:
mp/b
Źródło:
PAP
Problemy dla szkół w związku z przygotowaniem zajęć dla klas 1-3TVN24
wideo 2/4
TVN24Problemy dla szkół w związku z przygotowaniem zajęć dla klas 1-3

W poniedziałek uczniowie klas od pierwszej do trzeciej mogą wrócić do szkół. Ale, jak wynika z ankiet przeprowadzonych przez ratusz, tylko niecałe 11 procent rodziców zamierza posłać dzieci na lekcje lub zajęcia w świetlicy.

Jak poinformował ratusz, w tym tygodniu we wszystkich 226 warszawskich podstawówkach została przeprowadzona ankieta. Urzędnicy pytali rodziców, czy 25 maja poślą swoje dzieci na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych. Zgodnie z tymi deklaracjami w poniedziałek do szkół podstawowych ma wrócić 4892 z 45 tysięcy uczniów, czyli 10,74 procenta.

Bez gorączki i kaszlu

O formule zajęć - zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej - decyduje dyrektor szkoły, w zależności od sytuacji w placówce. Od niego zależy, czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy też z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia, wynikające z realizacji podstawy programowej w klasach 1-3 szkoły podstawowej, prowadzić będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, natomiast zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wychowawcy świetlic szkolnych i w miarę możliwości inni nauczyciele, wskazani przez dyrektorów.

Do klas 1-3 w szkołach podstawowych nie mogą przychodzić uczniowie, jeśli w domu jest osoba chora lub przebywająca na kwarantannie. Dzieci nie zostaną przyjęte do placówki, jeśli mają podwyższoną temperaturę ciała (powyżej 37,5 stopni Celsjusza) lub pracownik zaobserwuje u nich kaszel lub kichanie.

Maksymalnie 14 uczniów w sali

Na jednego ucznia muszą przypadać przynajmniej cztery metry kwadratowe powierzchni. W zajęciach, w stałej sali, może brać udział maksymalnie 12 uczniów (w uzasadnionych przypadkach - 14), a każda grupa będzie miała jednego, stałego nauczyciela. Przerwy w zajęciach będą ogłaszane nie rzadziej, niż co 45 minut i spędzane tylko pod nadzorem nauczyciela. Grupy mają się ze sobą nie spotykać. Dzieci będą przychodziły do szkoły w różnych godzinach, wyznaczonych przez dyrektora. Siedzieć zaś będą pojedynczo w ławkach, w odległości przynajmniej półtora metra od siebie. Nie mogą się wymieniać żadnymi przyborami szkolnymi. Sale będą wietrzone co godzinę.

W zajęciach w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym będą mogły brać udział tylko dwie grupy uczniów, a po każdych zajęciach sprzęt sportowy będzie myty lub dezynfekowany. Będzie można wychodzić na świeże powietrze - jednak tylko przy zachowaniu zasad dystansu.

Nie będzie wycieczek

Nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły na przykład do parku. Zajęcia świetlicowe będą się odbywały również w innych salach. Stołówki będą działały w trybie zmianowym, a dzieci będą jadły posiłki w różnych godzinach, podzielone na grupy.

Temperatura będzie sprawdzana dwa razy w ciągu dnia. Uczniowie będą regularnie myli ręce, w łazienkach powieszono już instrukcje, jak to prawidłowo robić.

Osoby przyprowadzające i odprowadzające dzieci będą musiały przestrzegać środków ostrożności - osłaniać usta i nos, dezynfekować ręce lub nosić rękawiczki jednorazowe. Rodzice będą mogli przebywać w przestrzeni wspólnej - przy zachowaniu co najmniej dwóch metrów dystansu.

Konsultacje dla ósmoklasistów

Od 25 maja uczniowie klas ósmych będą mogli uczestniczyć w konsultacjach na terenie szkoły (indywidualnie lub w małych grupach, do 12 osób). Ich wymiar zostanie uzależniony od potrzeb uczniów i warunków pracy szkoły. Harmonogram ustali dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami. Konsultacje są dobrowolne i skierowane do tych, którzy już wkrótce przystąpią do egzaminów sprawdzających wiedzę. Od 22 maja dla uczniów, którzy będą chcieli skorzystać z konsultacji, są dostępne cztery warszawskie internaty zorganizowane w szkołach ponadpodstawowych.

Od 1 czerwca możliwość konsultacji zostanie rozszerzona - dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Będzie też można korzystać z bibliotek szkolnych.

W poniedziałek 25 maja zostaną również otwarte placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży w Warszawie, Państwowe Ognisko Artystyczne "Nowolipki", Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej oraz ośrodki oświatowo-wypoczynkowe i rehabilitacyjne, które nadzoruje stołeczne Biuro Edukacji. Działalność wznawiają także warszawskie bursy.

Tysiące maseczek, pół miliona par rękawiczek

Ratusz poinformował, że aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom szkół podstawowych i uczniom zakupiono ponad 51 tysięcy wielorazowych i 45 tysięcy jednorazowych maseczek, ponad pół miliona par rękawiczek i ponad 9 tysięcy przyłbic. Ponadto do placówek trafiło ponad 700 dodatkowych dozowników i 44,6 tysiąca litrów płynu dezynfekującego. Placówki przed otwarciem zostały posprzątane, usunięto z nich zbędne sprzęty.

Autor:mp/b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN