Kilkaset milionów złotych dla szpitali na Mazowszu. Co się zmieni?

Autor:
kz/ran
Źródło:
PAP
tvn24szpital bródnowski

Spore zmiany w szpitalu Bródnowskim, w Międzylesiu i w kilku innych na Mazowszu zapowiadają urzędnicy. - Ruszają kilkusetmilionowe inwestycje - poinformował we wtorek marszałek województwa Adam Struzik.

- W tym roku po raz kolejny skierowaliśmy tak duże wsparcie na inwestycje w służbie zdrowia. Są wśród nich rozpoczynające się właśnie duże projekty, jak całkowita przebudowa budynków H i D w szpitalu Bródnowskim oraz dostosowanie ich do nowej rzeczywistości, w jakiej obecnie się znaleźliśmy czy budowa nowego budynku na potrzeby szpitala Międzyleskiego – powiedział podczas konferencji marszałek Adam Struzik.

- Chcemy przygotować nasze placówki, przynajmniej w tym aspekcie infrastrukturalnym, do nowych wyzwań. Nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, co przyniesie przyszłość – dodał.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

Wsparcie dla szpitala Bródnowskiego

Członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc zaznaczała, że pandemia pokazała jak wielkie jest zapotrzebowanie placówek, zarówno w aspekcie infrastrukturalnym, jak i sprzętowym. Zapowiedziała także, że samorząd województwa będzie cały czas monitorować sytuację i wspierać mazowieckie placówki medyczne.

- Do tej pory na zakup sprzętu, środków ochrony osobistej, wsparcie domów pomocy społecznej i ratowników medycznych przeznaczyliśmy w sumie ponad 440 mln zł środków własnych i unijnych. Jako pierwszy polski region uruchomiliśmy projekt unijny, dzięki któremu cały czas kierujemy do szpitali niezbędny w walce z pandemią sprzęt i środki ochrony osobistej - podliczyła.

W tym roku na inwestycje w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim samorząd województwa przeznaczy ponad 27 mln zł. Wśród zaplanowanych zadań znalazły się m.in. modernizacja instalacji wody użytkowej i kanalizacji, adaptacja IV piętra budynku, "C" dla potrzeb zespołu oddziałów Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Rehabilitacji wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego, adaptacja V piętra budynku ,"C" dla potrzeb zespołu oddziałów Okulistyki wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego oraz przebudowa budynków "H" i "D" oraz modernizacja instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej.

Odnosząc się do planów przebudowy budynków "H" i "D", prezes Szpitala Bródnowskiego Teresa Bogiel podkreśliła, że jest to inwestycja długoletnia, która pochłonie kwotę ponad 430 mln zł.

- Nowe powierzchnie zostaną przeznaczone na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Intensywnej Terapii, Zespołu Oddziałów Neurologii oraz oddziału dedykowanego dla pacjentów zakażonych COVID-19, który po zakończeniu epidemii udostępni powierzchnię oraz sprzęt jednemu z obecnych oddziałów - zaznaczyła.

Zmiany w Międzylesiu

Kolejną placówką, która otrzyma wsparcie samorządu jest Międzyleski Szpital Specjalistyczny. Tu na inwestycje w 2021 r. samorząd województwa przeznaczy ponad 19,2 mln zł. Wśród zaplanowanych działań znalazły się m.in: kontynuacja modernizacji oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego; rozpoczęcie realizacji budowy nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją; modernizacja Pododdziału Dializ wraz ze stacją uzdatniania wody; zakup sprzętu służącego obiektywnej diagnostyce nagłego zaniewidzenia i zapobiegania ślepocie; wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach Przychodni Specjalistycznej; wykonanie centralnego systemu chłodzenia pomieszczeń magazynów leków i materiałów medycznych; oraz modernizacja Bloku Urologii.

Szpital w Międzylesiu rozpoczyna również realizację sporego przedsięwzięcia - budowę nowego budynku szpitalnego. Dyrektor placówki Jarosław Rosłon, podkreślił, że to największy z dotychczas realizowanych projektów. - Ponad 207 mln zł otrzymamy z budżetu województwa na utworzenie nowoczesnego i w pełni wyposażonego centrum udarowego - podkreślił. - W nowym budynku znajdą się oddział neurologii, pododdział udarowy z salami intensywnego nadzoru neurologicznego. Wydzielone zostaną pomieszczenia dla rehabilitacji neurologicznej i ortopedycznej, a także z przeznaczeniem na zakład patomorfologii. Inwestycja realizowana będzie od podstaw, czyli od stworzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej po prace budowlano-montażowe i zakup wyposażenia – dodał.

Inwestycje nie ominą również Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. J. Bogdanowicza. Na jego wsparcie samorząd przeznaczy w tym roku blisko 18 mln zł. Zaplanowane są m.in.: modernizacja pomieszczeń II p. budynku A dla potrzeb oddziału okulistyki i budowa systemu kogeneracyjnego.

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" otrzyma z kolei 10 mln zł na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku szpitala przy Barskiej. Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej otrzyma 173 tys. zł na termomodernizację i wymianę zewnętrznej kanalizacji ściekowej i deszczowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg dojazdowych.

Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie otrzyma 89,1 tys. zł na modernizację pomieszczeń głównej stacji zasilania energetycznego.

Inwestycje nie ominą także szpitali działających w podwarszawskich powiatach. Na ich realizację władze Mazowsza przeznaczą 37,8 mln zł. Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie otrzyma 15,1 mln zł; Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku – 10,5 mln zł; Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER otrzyma 9,6 mln zł, z czego 7,7 mln zł przeznaczone zostanie na modernizację oddziału neurologii z pododdziałem udarowym Szpitala Kolejowego w Pruszkowie, a 1,9 mln zł na inwestycje w placówce w Konstancinie Jeziornie. Ponad 2,5 mln zł otrzyma Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu.

Pod koniec roku informowaliśmy, ze Warszawa i podwarszawskie gminy nie otrzymają wsparcia z Funduszu Inwestycji Lokalnych:

Warszawa i podwarszawskie gminy bez wsparcia z Funduszu Inwestycji Lokalnych

"Jak większość dużych miasta otrzymaliśmy z tego funduszu okrągłe zero"
"Jak większość dużych miasta otrzymaliśmy z tego funduszu okrągłe zero"TVN24
wideo 2/4

Autor:kz/ran

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Pozostałe wiadomości