Wymienili strop zabytkowego pałacyku. "Zaatakował go najgorszy rodzaj grzyba"

Warszawa

Prace w Pałacyku | SKZ
Prace w Pałacyku | SKZ
Prace w Pałacyku | SKZ
Prace w Pałacyku | SKZ
Prace w Pałacyku | SKZ
Prace w Pałacyku | SKZ
Prace w Pałacyku | SKZ
Prace w Pałacyku | SKZ
Prace w Pałacyku | SKZ
Prace w Pałacyku | SKZ
Prace w Pałacyku | SKZ
Prace w Pałacyku | SKZ
Prace w Pałacyku | SKZ
Prace w Pałacyku | SKZ
Prace w Pałacyku | SKZ
Prace w Pałacyku | SKZ

W zabytkowym Pałacyku Konopackiego przy ul. Środkowej na Pradze Północ wymieniono strop, a wkrótce ma się rozpocząć budowa dachu. Jak tłumaczą urzędnicy, oryginalne drewniane elementy zabytku całkowicie zniszczył stroczek, grzyb który bardzo szybko rozkłada drewno.

O tym, że zabytkowy pałacyk, który został zaprojektowany przez nieznanego architekta w latach 60. XIX wieku, czeka remont, pisaliśmy w połowie września.

Minął miesiąc - prace ruszyły, ale ich przebieg budził wątpliwości mieszkańców, szczególnie w kwestii remontu dachu. Konserwator zabytków uspokajał wtedy, że budynek nie jest rozbierany, a wymieniane w nim są tylko całkowicie zniszczone elementy.

Stropy zniszczył stroczek

Jak sytuacja w Pałacyku wygląda na początku grudnia? "Prace postępują. Do tej pory wykonano większość postępowań. Założono też nowe stropy niepalne, odporne na występujące w pałacyku gatunki grzyba" – informuje Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Jak wyjaśnia: poprzednie stropy uległy całkowitej degradacji wskutek działania jednego z najgorszych gatunków grzyba – stroczka.

Jakie oryginalne elementy Pałacyku udało się zachować? - "Pozostawiono sklepienia odcinkowe i klatki schodowe (zaczopowane na stałe w murach). Istniejącą stolarkę okienną, drzwiową oraz elementy schodów zabezpieczono" – do przyszłych prac konserwatorskich. Zrezygnowano także ze skuwania pozostałych tynków elewacyjnych, dzięki czemu będzie podstawa do późniejszej restauracji elewacji" – informuje SKZ.

Wkrótce ma się rozpocząć budowa dachu.

Dom "ojca Nowej Pragi"

Pałacyk to dom Ksawerego Konopackiego, twórcy tzw. Nowej Pragi, który nabył tereny na północ od kolejowej linii petersburskiej.

Nową osadę zaczęto tak nazywać dla odróżnienia od "Starej" Pragi.Obiekt był pierwszym murowanym budynkiem w tej części Pragi, stąd ze względu na jego okazałość i dekoracyjność na tle sąsiednich budynków, nazywano go pałacykiem, chociaż nie miał takiego charakteru.

Po śmierci Konopackiego budynek stał się własnością rosyjskiego generała. Później należał do żydowskich przedsiębiorców. W 1924 roku został odkupiony przez miasto z przeznaczeniem na cele oświatowe - początkowo mieściło się tu przedszkole, potem szkoła.

W 2006 grupa radnych dzielnicy Praga-Północ zgłaszała propozycję, aby w pałacyku Konopackiego utworzyć Muzeum Warszawskiej Pragi. Ostatecznie zdecydowano o lokalizacji tego muzeum na ul. Targowej.

Remont pałacyku Konopackiego
Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl

jb/