Polska

Nowa KRS i Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Unijny trybunał ma wydać wyrok

Polska

[object Object]
TSUE wyda we wtorek wyrok w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i KRStvn24
wideo 2/35

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma we wtorek wydać wyrok dotyczący Izby Dyscyplinarnej polskiego Sądu Najwyższego i polskiej Krajowej Rady Sądownictwa. W czerwcu opinię w tej sprawie wydał rzecznik generalny TSUE. Stwierdził w niej wtedy, że Izba Dyscyplinarna SN "nie spełnia wymogów niezawisłości określonych w prawie Unii", a sposób wyboru nowych członków KRS "ujawnia nieprawidłowości, które mogą zagrozić jej niezależności od organów ustawodawczych i wykonawczych". W TVN24 trwa wydanie specjalne.

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w czerwcu opinię na temat nowej, powoływanej przez polityków Krajowej Rady Sądownictwa.

Czerwcowa opinia rzecznika generalnego TSUE

Opinia rzecznika generalnego TSUE to wstęp do wyroku w tej sprawie, zapowiedzianego na wtorek. Trybunał może ją podzielić, co dzieje się często, ale może się też z nią nie zgodzić.

RZECZNIK SN O MOŻLIWYCH KONSEKWENCJACH WYROKU TSUE DLA SĘDZIÓW I NOWEJ KRS >

W czerwcu rzecznik generalny TSUE stwierdził, że "sposób powoływania członków KRS ujawnia nieprawidłowości, które mogą zagrozić jej niezależności od organów ustawodawczych i wykonawczych".

Jak ocenił, "Izba Dyscyplinarna polskiego Sądu Najwyższego nie spełnia wymogów niezawisłości określonych w prawie Unii".

Jak wskazał w czerwcu Jewgienij Tanczew, "w szczególności KRS jest organem, którego zadaniem jest stanie na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów w rozumieniu Konstytucji RP, a jej funkcje obejmują przeprowadzenie naboru sędziów rekomendowanych Prezydentowi RP do powołania, w związku z czym aby należycie wykonywać swoje zadania, musi być ona wolna od wpływów organów ustawodawczych i wykonawczych".

Opinia rzecznika generalnego TSUE w sprawie KRS i Izby Dyscyplinarnej SN
Opinia rzecznika generalnego TSUE w sprawie KRS i Izby Dyscyplinarnej SNtvn24

PRZECZYTAJ CAŁĄ OPINIĘ RZECZNIKA GENERALNEGO TSUE >

Jak głosiła wydana w czerwcu opinia, "istnieją uzasadnione podstawy do tego, by obiektywnie wątpić w niezależność Izby Dyscyplinarnej (Sądu Najwyższego - red.) w świetle roli, jaką organy ustawodawcze odgrywają w procesie wyboru 15 sędziów będących członkami KRS oraz roli, jaką ten organ odgrywa przy naborze sędziów, którzy mogą następnie zostać powołani przez Prezydenta RP".

Skrócenie kadencji członków KRS "w jeszcze większym stopniu osłabia niezależność"

Rzecznik Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zwrócił też uwagę na skrócone kadencje członków KRS w związku z powołaniem na ich miejsca innych.

"Niezależnie od wskazywanego celu, jakim jest ujednolicenie kadencji zasiadania w KRS, można uznać, że niezwłoczne zastąpienie dotychczasowych członków KRS powiązane z nowym systemem powoływania KRS w jeszcze większym stopniu osłabia niezależność KRS względem organów ustawodawczych i wykonawczych" - ocenił.

Autor: adso,akr / Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TSUE

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości