Nieruchomości

Nieruchomości

Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej powinien złożyć właściciel nieruchomości po spłacie kredytu. Wierzyciel zobowiązany jest zaś w takiej sytuacji do dokonania czynności, które umożliwią takie wykreślenie. Wniosek o wykreślenie hipoteki należy złożyć na formularzu KW-WPIS, czyli wniosku o wpis do księgi wieczystej. Jak wypełnić i złożyć wniosek?