Dla pracownika

Dla pracownika

Polski Ład a składka zdrowotna – jak ją obliczyć na nowych zasadach

Polski Ład, którego część założeń wejdzie w życie w styczniu 2022 roku, zakłada m.in. duże zmiany w zasadach wyliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Zmiany dotkną zarówno podatników rozliczających się w oparciu o zasady ogólne, jak i podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany oraz kartę podatkową.

Odprawa pośmiertna – wysokość, opodatkowanie, obowiązki pracodawcy

Zasady nabycia odprawy pośmiertnej są uregulowane art. 93 Kodeksu pracy i muszą być znane nie tylko pracodawcom, ale i pracownikom. Zapisy tego artykułu wyjaśniają, ile wynosi odprawa pośmiertna oraz w jakich okolicznościach jest przyznawana. Treść art. 93 k.p. powinna interesować również bliskich osoby pracującej, gdyż można z niego dowiedzieć się, komu przysługuje odprawa pośmiertna.

Jak obliczyć podatek dochodowy? Progi podatkowe i kalkulator odsetkowy

Podatek dochodowy musi płacić każdy, kto w danym roku podatkowym osiągał jakiekolwiek wynagrodzenie. Wysokość tego podatku oraz sposób jego wyliczania jest jednak różny w zależności od przyjętego sposobu rozliczania się z urzędem skarbowym. Jakie są pomiędzy nimi różnice? Jak obliczyć wysokość podatku dochodowego?

Do kiedy PIT? Terminy składania deklaracji podatkowych w 2022 roku

Złożenie deklaracji podatkowej PIT i rozliczenie się z podatku dochodowego za ubiegłe 12 miesięcy to obowiązek czekający co roku każdego podatnika. Od kilku lat można to zrobić nawet bez wychodzenia z domu, lepiej nie odkładać tego jednak na ostatnią chwilę. Do kiedy trzeba złożyć PIT? O jakich terminach trzeba pamiętać?