Dla pracownika

Dla pracownika

Polski Ład a składka zdrowotna – jak ją obliczyć na nowych zasadach

Polski Ład, którego część założeń wejdzie w życie w styczniu 2022 roku, zakłada m.in. duże zmiany w zasadach wyliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Zmiany dotkną zarówno podatników rozliczających się w oparciu o zasady ogólne, jak i podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany oraz kartę podatkową.

Odprawa pośmiertna – wysokość, opodatkowanie, obowiązki pracodawcy

Zasady nabycia odprawy pośmiertnej są uregulowane art. 93 Kodeksu pracy i muszą być znane nie tylko pracodawcom, ale i pracownikom. Zapisy tego artykułu wyjaśniają, ile wynosi odprawa pośmiertna oraz w jakich okolicznościach jest przyznawana. Treść art. 93 k.p. powinna interesować również bliskich osoby pracującej, gdyż można z niego dowiedzieć się, komu przysługuje odprawa pośmiertna.