Dla pracownika

Dla pracownika

Państwowa Inspekcja Sanitarna, zwyczajowo nazywana Sanepidem, to wyspecjalizowana instytucja, która realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego. Sanepid sprawuje nadzór nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia, jak również gromadzi m.in. dane epidemiologiczne dotyczące niektórych chorób oraz wydaje decyzje np. w zakresie chorób zawodowych.