"Uchwała antysmogowa dla Mazowsza cały czas obowiązuje". Prokuratura Krajowa rozważa apelację

Aktualizacja:
Źródło:
tvnwarszawa.pl
Zatrute powietrze w Polsce (materiał z 28.11.2022)
Zatrute powietrze w Polsce (materiał z 28.11.2022)TVN24
wideo 2/3
Zatrute powietrze w PolsceTVN24

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Prokuratury Krajowej, która po pięciu latach obowiązywania uchwały antysmogowej domagała się stwierdzenia jej nieważności. Sąd stwierdził, że nie było żadnego naruszenia prawa w toku procedowania tej uchwały. Prokuratura rozważa wniesienie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uchwała antysmogowa dla Mazowsza z 2017 roku ma na celu poprawę jakości powietrza i przyspieszenie tempa wymiany "kopciuchów", czyli pozaklasowych kotłów na węgiel i drewno. Jednocześnie dopuszcza ona spalanie węgla i drewna w kotłach zasypowych i automatycznych, które spełniają wymogi klasy 5. lub tzw. "ekoprojektu".

21 grudnia ubiegłego roku, po ponad pięciu latach od przyjęcia uchwały antysmogowej i na 10 miesięcy przed wyborami parlamentarnymi, wniosek o stwierdzenie jej nieważności złożyła Prokuratura Krajowa.

Prokuratura zarzucała nieprawidłowości w konsultacjach

Prokuratura domagała się unieważnienia uchwały w całości. Stwierdzono, że przed przyjęciem uchwały przeprowadzono wyłącznie konsultacje z wójtami, burmistrzami i prezydentami miast oraz starostami, a nie dopuszczono do "stworzenia możliwości wypowiedzenia się przez ogół mieszkańców wspólnoty samorządowej Województwa Mazowieckiego, których omawiana uchwała dotyczyła".

Aktywiści Warszawy Bez Smogu, organizacji, która uczestniczyła w konsultacjach nie potwierdzali jednak przedstawionych zarzutów.

PRZECZYTAJ: Prokuratura chce unieważnienia uchwały antysmogowej z 2017 roku. Samorządowcy: to polityczne działanie.

Smog nad Warszawą
Smog nad Warszawą Smog nad Warszawą Shuttertock

"Zarzut prokuratora okazał się całkowicie chybiony"

W piątek, 24 marca, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę prokuratury. Poinformowali o tym przedstawiciele mazowieckiego samorządu.

- To przełomowa i bardzo ważna decyzja - podkreśla w komunikacie marszałek Adam Struzik. - Od początku mówiliśmy, że zarzuty prokuratury są bezzasadne i absurdalne. Dziś dowiedliśmy tego w sądzie. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Prokuratury Krajowej, która domagała się stwierdzenia nieważności uchwały antysmogowej dla Mazowsza. Oznacza to, że uchwała cały czas obowiązuje.

W podobnym tonie wypowiada się cytowana w komunikacie Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego. - Złożona przez nas dokumentacja dowodowa potwierdzała w stu procentach, że nie tylko przeprowadziliśmy konsultacje, ale także szeroką kampanię informacyjną skierowaną do mieszkańców Mazowsza. Do urzędu wpłynęło ponad 2200 uwag. Sąd to dostrzegł i oddalił skargę prokuratora - zaznacza.

- Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone na podstawie właściwych przepisów prawa i zarzut prokuratora okazał się całkowicie chybiony. Podkreślił to również sąd, wskazując, że konsultacje były przeprowadzone znacznie szerzej niż minimalny wymóg ustawowy i towarzyszyła im szeroko zakrojona kampania informacyjna, której celem było dotarcie z informacją o projektowanej uchwale antysmogowej do jak najszerszej części społeczeństwa. Cieszę się, że uchwala antysmogowa została obroniona i będziemy mogli oddychać na Mazowszu czystym powietrzem - podkreśla w komunikacie samorządu przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski.

Prokuratura rozważa skargę kasacyjną

Prokuratura Krajowa poinformowała w sobotę, że nie zgadza się z piątkowym wyrokiem WSA. "Po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia orzeczenia przeanalizuje je pod kątem wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie" - poinformowano w materiałach udostępnionych Polskiej Agencji Prasowej.

PK wskazała, że "przyjęta przez samorząd podstawa prawna – art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska – przeprowadzenia konsultacji w sprawie planowanych restrykcji dotyczących eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych, upoważniała samorząd do konsultowania jedynie wójtów, burmistrzów i organizacji pożytku publicznego, a nie indywidualnych mieszkańców".

"Tymczasem zgodnie z uchwałą z 2011 roku samorządu mazowieckiego sprawa walki ze smogiem winna być uznana za kategorię spraw szczególnie ważnych dla województwa. A to powinno skutkować przeprowadzeniem szerokich konsultacji społecznych, przy czym powinny być one regulowane osobną uchwałą" - podkreślono.

2 tysiące mieszkańców to za mało

Prokuratura Krajowa wskazała, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie dopatrzył się naruszenia prawa przy sposobie przeprowadzania konsultacji społecznych, zaś uzasadniając wyrok uznał, "że były szerokie".

"Jest to oczywiście kwestia ocenna. Prokuratura stoi jednak na stanowisku, że nieco tylko ponad 2 tys. sygnałów od mieszkańców Mazowsza to liczba zbyt mała, zważywszy z jednej strony na znaczenie planowanych zmian dla codziennego życia, w tym istotnych - w szczególności w dobie kryzysu energetycznego kwestii ekonomicznych, z drugiej zaś na ogólną liczbę mieszkańców województwa znacząco przekraczającą 5 mln osób" - poinformowano.

Dodano, że prokuratura jako "instytucja stojąca na straży praworządności, badająca w ramach ustawowych kompetencji akty prawa miejscowego w świetle ich zgodności z przepisami prawa, będzie kontynuowała tę działalność w interesie społecznym oraz mieszkańców wspólnot samorządowych". "Stoi bowiem na stanowisku, że mają oni prawo do oddziaływania na regulacje prawne uchwalane na ich terenie i dotyczące ich bezpośrednio, a w tak ważnych sprawach jak ta ich głos nie może być pomijany" - wskazano.

Smog w stolicy
Smog w stolicyTomasz Zieliński/ tvnwarszawa.pl

Uchwała była przyjęta jednomyślnie

"Za pośrednictwem organizacji społecznych w 2017 roku złożono apel o wprowadzenie uchwały podpisany przez ponad 13 tys. osób. Ostatecznie, po konsultacjach społecznych, uchwała antysmogowa została przyjęta w 2017 r. – co istotne – jednomyślnie głosami radnych KO, PSL i PiS. Nie miał do niej zastrzeżeń również wojewoda mazowiecki, który pełni funkcję kontrolną i ma narzędzia potrzebne do unieważnienia uchwał sejmikowych. W kwietniu 2022 roku sejmik znowelizował uchwałę antysmogową" - przypomniano we wcześniejszym komunikacie urzędu marszałkowskiego.

Polska z najgorszym powietrzem w Europie

Urzędnicy przypominają też, że Polska ma najgorsze powietrze w Europie. "Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że 36 spośród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej znajduje się w naszym kraju. Zła jakość powietrza jest potwierdzana w wynikach rocznych ocen jakości powietrza (ROJP) – na Mazowszu występują przekroczenia norm dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 i benzo(a)pirenu, a na terenie Warszawy – również NO2. Według ROJP ogrzewanie gospodarstw domowych odpowiada za 98% emisji B(a)P w województwie. Co piąty zgon na świecie następuje w wyniku zanieczyszczenia powietrza" - wskazują.

Oceniają też, że brak rozwiązań wprowadzonych w uchwale antysmogowej, czyli zakaz użytkowania tzw. kopciuchów od stycznia tego roku oraz ograniczenia dotyczące spalania węgla w Warszawie od października tego roku, narażą mieszkańców na konsekwencje zdrowotne i ekonomiczne. "Mowa o kwocie od 18 do 36,5 mld zł za każdy rok. Miesięczne koszty związane z leczeniem chorób spowodowanych zanieczyszczeniami powietrza oraz nieobecnością w pracy wynoszą aż 800 zł na każdego mieszkańca województwa mazowieckiego" - wyliczają.

Jak podają, dzięki przeprowadzonej w gminach inwentaryzacji można konkretnie wskazać, ile urządzeń grzewczych należy wymienić. Mowa tu nie tylko o samych kotłach, ale też o kominkach, piecach kaflowych itp. "Zgodnie z danymi z inwentaryzacji na całym Mazowszu musi zostać wymienionych ponad 600 tys. urządzeń grzewczych. Najwięcej z nich znajduje się w regionie warszawskim wschodnim (18 proc.), radomskim (17 proc.) i siedleckim (15 proc.)" - wskazują urzędnicy.

"W 2021 r. na Mazowszu wymieniono ponad 22 tys. kotłów (to zaledwie 5 proc. liczby zaplanowanej w POP i jednocześnie 4 proc. liczby kotłów do wymiany według uchwały antysmogowej). To za mało, żeby jakość powietrza uległa odczuwalnej poprawie. Aby jakość powietrza na Mazowszu była lepsza, rocznie (od 2021 r. do 2026 r.) na Mazowszu powinno się wymieniać 83 377 kotłów" - wyliczają dalej.

W Warszawie do wymiany zostało 7,5 tysiąca kopciuchów
W Warszawie do wymiany zostało 7,5 tysiąca kopciuchówTVN24

Uchwała antysmogowa. Co zawiera?

Uchwała jest działaniem prewencyjnym podejmowanym w celu zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu urządzeń grzewczych na zdrowie i środowisko. Dlatego uchwała zakazuje spalania najgorszych paliw: mułów, flotokoncentratów, węgla brunatnego, sypkiego węgla kamiennego i mokrej biomasy, a jednocześnie nakazuje wymianę tzw. kopciuchów. Od 1 stycznia 2023 roku obowiązuje zakaz ich używania. Zgodnie z zaostrzonymi w kwietniu 2022 roku przepisami największe zmiany będą dotyczyć Warszawy, gdzie 1 października 2023 roku ma zostać wprowadzony zakaz spalania węgla. Takie regulacje obejmą też powiaty podwarszawskie, z tym że od 1 stycznia 2028 roku. Wszystkie nowe kotły na paliwa stałe instalowane po 11 listopada 2017 roku muszą spełniać wymagania tzw. "ekoprojektu".

Autorka/Autor:katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Pozostałe wiadomości

Ksiądz Michał O. spędzi w areszcie kolejne trzy miesiące. Jest oskarżony o przekroczenie uprawnień, poświadczenie nieprawdy, wyrządzenie szkody majątkowej i pranie brudnych pieniędzy. Sprawa ma związek z aferą wydawania dziesiątków milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości.

Ksiądz Michał O. spędzi w areszcie kolejne trzy miesiące. Jest związany z aferą w Funduszu Sprawiedliwości.

Ksiądz Michał O. spędzi w areszcie kolejne trzy miesiące. Jest związany z aferą w Funduszu Sprawiedliwości.

Źródło:
Onet, tvnwarszawa.pl, TVN24

W nocy z piątku na sobotę rozpoczną się prace na Krakowskim Przedmieściu. Drogowcy ułożą od nowa kostkę, z której zbudowana jest nawierzchnia tej części Traktu Królewskiego. Zamknięty zostanie odcinek od Senatorskiej do Królewskiej.

Wizytówka do remontu. Rozpoczynają się prace na Krakowskim Przedmieściu

Wizytówka do remontu. Rozpoczynają się prace na Krakowskim Przedmieściu

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Pisarka i tłumaczka Renata Lis wzięła w Danii ślub z kobietą, a potem wystąpiła do warszawskiego Urzędu Stanu Cywilnego z wnioskiem o transkrypcję, czyli wpisanie zagranicznego dokumentu do polskich ksiąg i uznania go. Urząd nie podjął jeszcze decyzji, ale już poinformował prokuraturę okręgową. W 2022 roku (kiedy prokuratorem generalnym był Zbigniew Ziobro) śledczy poprosili urzędników o sygnał w każdej podobnej sprawie. Dlaczego nic się nie zmieniło, chociaż od zmiany władzy minęło pół roku? - Zmiany nastąpiły, ale chyba jeszcze nie do wszystkich dotarły - przekazuje tvn24.pl Piotr Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Pisarka chciała uznania swojego małżeństwa z kobietą w Polsce, urząd poinformował prokuraturę

Pisarka chciała uznania swojego małżeństwa z kobietą w Polsce, urząd poinformował prokuraturę

Źródło:
tvn24.pl

W środę przez Mazowsze przeszły nawałnice. Strażacy wypompowywali wodę z piwnic, usuwali powalone drzewa, ci z Radzikowa Wielkiego niedaleko Siedlec mieli bardziej nietypową interwencję. Musieli ściągać trampolinę, którą porwał wiatr. Wylądowała na słupie energetycznym.

Trampolina zawisła na słupie energetycznym

Trampolina zawisła na słupie energetycznym

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Mieszkańcy jednego z bloków w podwarszawskim Piasecznie poinformowali służby o nieprzyjemnym zapachu. W jednym z mieszkań odnaleziono ciało starszej kobiety. Było już w stanie rozkładu.

W bloku od tygodni unosił się nieprzyjemny zapach. W mieszkaniu znaleziono zwłoki kobiety

W bloku od tygodni unosił się nieprzyjemny zapach. W mieszkaniu znaleziono zwłoki kobiety

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Jeden już szykował się do skoku, drugi się przyglądał. Strażnicy miejscy powstrzymali dwóch nastolatków, którzy próbowali urządzić sobie ryzykowną zabawę na przeprawie nad Jeziorkiem Czerniakowskim. Skok mógł skończyć się tragedią.

Chcieli skoczyć do wody z mostu. Ryzykowną zabawę przerwali nastolatkom strażnicy

Chcieli skoczyć do wody z mostu. Ryzykowną zabawę przerwali nastolatkom strażnicy

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Przedłużają się prace budowlane w centralnej części placu Defilad. Nowa, bardziej zielona a mniej betonowa przestrzeń miała zostać oddana mieszkańcom jesienią tego roku, wraz z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Tak się jednak nie stanie.

Plac centralny wciąż rozkopany. Nie będzie gotowy na otwarcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Plac centralny wciąż rozkopany. Nie będzie gotowy na otwarcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski uzyskał wotum zaufania głosami radnych Koalicji Obywatelskiej. Przeciw byli radni opozycji z Prawa i Sprawiedliwości. Radni Lewicy i Ruchów Miejskich wstrzymali się od głosu.

Prezydent Warszawy z wotum zaufania, ale bez poparcia Lewicy

Prezydent Warszawy z wotum zaufania, ale bez poparcia Lewicy

Źródło:
PAP

Przepustowość Lotniska Chopina jest na ukończeniu, zablokowanie planowanej rozbudowy portu w 2018 roku było kardynalnym błędem - ocenił w czwartek prezes Polskich Portów Lotniczych Andrzej Ilków. Wskazał, że na najbliższy sezon zimowy koordynator lotów mógł przyznać tylko 75,1 procent wnioskowanych slotów.

"Kardynalny błąd" w sprawie polskiego lotniska

"Kardynalny błąd" w sprawie polskiego lotniska

Źródło:
PAP

W Strzałkowie pod Radomiem kierujący autem osobowym wyprzedził nieoznakowany radiowóz na przejściu dla pieszych. Zdarzenie zarejestrowała kamera umieszczona w policyjnym aucie.

Wyprzedził radiowóz na przejściu dla pieszych

Wyprzedził radiowóz na przejściu dla pieszych

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Dwa nietoperze - mama z małym - przerwały szkolną rutynę. Fruwały po jednej z placówek w warszawskim Wilanowie. Okazało się, że to nie była ich pierwsza wizyta.

Nietoperze latały po szkole. "Wzbudziły lekki popłoch"

Nietoperze latały po szkole. "Wzbudziły lekki popłoch"

Źródło:
PAP

Incydent w ursynowskiej podstawówce. Zajęcia z dziećmi prowadziła pijana dyrektorka. Sprawa została zgłoszona na policję, sytuacji przygląda się też ratusz.

Pijana dyrektorka prowadziła lekcję w podstawówce

Pijana dyrektorka prowadziła lekcję w podstawówce

Źródło:
tvnwarszawa.pl

W sobotę warszawiacy powitają lato na Wiankach nad Wisłą. Odbędzie się też trzecia z tegorocznych tęczowych parad, a Taco Hemingway wystąpi na Stadionie Narodowym. W niedzielę biegacze sprawdzą swoje siły w Biegu Ursynowa. Wydarzenia te spowodują zmiany w ruchu i kursowaniu komunikacji.

Wianki nad Wisłą, parada w centrum, Taco Hemingway na Narodowym. Atrakcje i utrudnienia

Wianki nad Wisłą, parada w centrum, Taco Hemingway na Narodowym. Atrakcje i utrudnienia

Źródło:
tvnwarszawa.pl

W sobotę, 22 czerwca, warszawskie Podzamcze zamieni się w centrum kultury słowiańskiej. Będzie można odwiedzić Wioskę Słowiańską, nie zabraknie też sobótkowych tańców przy ognisku i plecenia wianków. Wieczorem na scenie wystąpią polscy artyści, którzy opowiedzą o wolności swoimi utworami.

Koncerty i słowiańskie obrzędy. W sobotę Wianki nad Wisłą

Koncerty i słowiańskie obrzędy. W sobotę Wianki nad Wisłą

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Przejazd jedną z ulic w Piasecznie zatarasowało powalone drzewo. Uszkodziło samochód, zerwało też linie energetyczne i światłowód. I to z jego powodu jedna z mieszkanek zakłóciła prace sprzątającym drzewo strażakom. Konieczna okazała się interwencja policji.

Strażacy usuwali powalone drzewo, przeszkadzała im kobieta. Była zła, że nie ma internetu

Strażacy usuwali powalone drzewo, przeszkadzała im kobieta. Była zła, że nie ma internetu

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Policjanci z Wołomina proszą o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny, który ponad miesiąc temu trafił do szpitala. Pacjent nie miał przy sobie dokumentów ani innych przedmiotów, które pomogłoby w jego identyfikacji.

Od miesiąca leży w szpitalu. Nie wiadomo, kim jest

Od miesiąca leży w szpitalu. Nie wiadomo, kim jest

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Na Bielanach zapaliła się altana śmietnikowa. Na miejscu pojawiły się służby. Po ugaszeniu pożaru we wnętrzu altany strażacy znaleźli zwęglone ciało. Trwają czynności dochodzeniowe.

Pożar altany śmietnikowej, w środku zwęglone ciało

Pożar altany śmietnikowej, w środku zwęglone ciało

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Radni zdecydują o przyznaniu 70 milionów złotych na pierwszą transzę programu "Warszawa chroni". Część tych pieniędzy trafi do stołecznych wodociągów, bo, jak mówił w czwartek podczas konferencji prasowej Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, "najważniejsze jest zagwarantowanie dostaw wody".

"Miasta muszą być odporne na kryzysy, a sytuacja jest niepewna"

"Miasta muszą być odporne na kryzysy, a sytuacja jest niepewna"

Źródło:
PAP

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zapytało Ministerstwo Infrastruktury o możliwość uchylenia przepisu umożliwiającego parkowanie na chodnikach. Jak wskazuje przedstawiciel stołecznych drogowców, taka nowelizacja "fundamentalnie poprawiłaby stan infrastruktury i przedłużyła żywotność chodników w Warszawie o wiele lat".

Parkowanie na chodnikach będzie zakazane? RPO pyta ministerstwo, drogowcy mówią o korzyściach

Parkowanie na chodnikach będzie zakazane? RPO pyta ministerstwo, drogowcy mówią o korzyściach

Źródło:
tvnwarszawa.pl

Policjanci z Bemowa zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o posiadanie znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Te znajdowały się pojeździe, którym poruszali się podejrzani. - Zgodnie twierdzili, że nie wiedzą do kogo one należą - opisuje policja.

Kontrola policyjna skończyła się aresztem dla kierowcy i pasażera

Kontrola policyjna skończyła się aresztem dla kierowcy i pasażera

Źródło:
tvnwarszawa.pl
Są na świecie już od pięciu miesięcy, ale tutaj mają tylko trzy

Są na świecie już od pięciu miesięcy, ale tutaj mają tylko trzy

Źródło:
tvn24.pl
Premium

Szczęśliwym finałem zakończyły się czterodniowe poszukiwania 83-latki z gminy Gostynin. W akcję zaangażowali się policjanci i pies tropiący. W odnalezieniu seniorki pomógł też dron. - Kobieta leżała w tak wysokich i gęstych zaroślach, że stojące kilka metrów od niej osoby nie były w stanie jej dostrzec - opisała policja.

Przez cztery dni szukali 83-latki. Wypatrzył ją policyjny dron

Przez cztery dni szukali 83-latki. Wypatrzył ją policyjny dron

Źródło:
PAP

Woda z zalanej po burzy ulicy Przyczółkowej wdarła się do autobusu miejskiego linii 519, jadącego z Powsina do centrum Warszawy. Nagranie dostaliśmy na Kontakt 24.

"Powódź" w miejskim autobusie

"Powódź" w miejskim autobusie

Źródło:
Kontakt 24, tvnwarszawa.pl

Burza przeszła nad Warszawą i w powiatach na południowy wschód od stolicy. Grad padał w Józefowie, silny deszcz nie ominął Piaseczna i Otwocka. Strażacy dostali kilkaset zgłoszeń o podtopieniach i połamanych drzewach.

Połamane drzewa, zalane ulice, uszkodzone linie energetyczne

Połamane drzewa, zalane ulice, uszkodzone linie energetyczne

Aktualizacja:
Źródło:
tvnwarszawa.pl, tvnmeteo.pl, PAP

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie aktora i byłego prezentera telewizyjnego - podało Radio Zet. Bartłomiej M. został skazany za gwałt na 16-latce. Wyrok jest prawomocny

Aktor Bartłomiej M. skazany za gwałt na 16-latce

Aktor Bartłomiej M. skazany za gwałt na 16-latce

Źródło:
Radio Zet, tvnwarszawa.pl