19-latka z 14-dniowym zakazem zbliżania się do mieszkania matki

Autor:
pop
Źródło:
tvnwarszawa.pl/policja w Legionowie
Sejm uchwalił ustawę antyprzemocową
Sejm uchwalił ustawę antyprzemocowąTVN24
wideo 2/5
TVN24Sejm uchwalił ustawę antyprzemocową

19-latka przez dwa tygodnie nie może się zbliżać do mieszkania swojej matki. Taki zakaz, zgodnie z ustawą antyprzemocową, wydali policjanci, którzy wszczęli też procedurę "Niebieskiej Karty".

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Do policjantów z podwarszawskiego Nieporętu zgłosiła się mieszkanka tej gminy, która poinformowała, że jej córka wszczyna w domu awantury, podczas których bywa agresywna werbalnie. Zdarzać się też miało, że rzucała różnymi przedmiotami użytku domowego.

Policjanci przyjęli zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i wszczęli procedurę "Niebieskiej Karty". Po szczegółowym rozpoznaniu sytuacji uznali też jednak za zasadne zastosowanie wobec 19-latki zakazu zbliżania się do mieszkania matki i jego bezpośredniego otoczenia przez najbliższe 14 dni. 

Ofiary to głównie kobiety

W 2022 rok polska policja procedurę "Niebieskiej Karty" wszczęła 52 569 razy. Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, iż są ofiarami przemocy domowej wynosi 71 631. Zdecydowana większość to kobiety - 51 935 oraz nieletni - 10 982. Mężczyzn było 8714. W przypadku sprawców zdecydowaną większość stanowili z kolei mężczyźni - 55 426. Kobiet było 6497, a nieletnich 321.

OBEJRZYJ: Statystycznie co 40 sekund gdzieś w Polsce kobieta pada ofiarą przemocy domowej. 

Zgodnie z ustawą antyprzemocową

Zgodnie z ustawą antyprzemocową, która zaczęła obowiązywać listopada 2020 roku, sprawca przemocy, który stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników, po wydaniu nakazu przez policjantów, musi bezzwłocznie opuścić mieszkanie oraz otrzymuje zakaz zbliżania się do niego. Uprawnienia do wydania nakazu zostały przyznane policji oraz Żandarmerii Wojskowej.

Obowiązuje przez 14 dni, jednak na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd może przedłużyć ten okres.

Policjant ma prawo wydać nakaz lub zakaz: •   podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu; •   w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie (w szczególności w wyniku zgłoszenia przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków). Osobie, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz przysługuje prawo: •   zabrania ze sobą jedynie przedmiotów osobistego użytku i służących do świadczenia pracy oraz będących jej własnością zwierząt domowych; •   jednorazowej możliwości zabrania z mieszkania w późniejszym terminie mienia stanowiącego jej własność, w obecności policjanta i po uzgodnieniu terminu z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie; •   złożenia zażalenia do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia wspólnie zajmowanego mieszkania w związku z wydaniem nakazu lub zakazu. Osoba, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz będzie dodatkowo zobowiązana: •   do wskazania policji deklarowanego miejsca swego pobytu, •   w miarę możliwości numeru telefonu, •   informowania o każdorazowej zmianie w powyższym zakresie.

ZOBACZ: Dzieci i młodzież ofiarami przemocy. Gdzie i jak szukać pomocy i na co zwrócić uwagę.

Trzy sprawdzenia respektowania zakazu

W okresie obowiązywania nakazu lub zakazu policjanci są zobligowani do co najmniej trzykrotnego sprawdzenia, czy są one respektowane. Za niestosowanie się osoby do wydanego przez policję zakazu lub nakazu Kodeks wykroczeń przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny i zastosowanie trybu przyspieszonego wobec sprawcy tego wykroczenia.

Nakaz lub zakaz tracą moc po upływie 14 dni od ich wydania, chyba że w czasie ich obowiązywania sąd udzieli zabezpieczenia w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Zobowiązania utracą również moc w przypadku, gdy osoba stosująca przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, zostanie zatrzymana w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, a następnie zastosowany zostanie wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania lub nakazania okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:pop

Źródło: tvnwarszawa.pl/policja w Legionowie

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości