Przygotuj się na:

JAK DOJECHAĆ NA CMENTARZE?

Na cmentarze we Wszystkich Świętych w Warszawie najlepiej dojechać komunikacją miejską. Ratusz przedstawił, jak i kiedy będą kurować linie cmentarne. Równocześnie urzędnicy zachęcają, aby groby najbliższych odwiedzić wcześniej.

Najnowsze

WSA stwierdził nieważność stołecznej uchwały śmieciowej

Najnowsze

Autor:
katke/r
Źródło:
PAP
Warszawa przechodzi na nowy system opłat za śmieci
Warszawa przechodzi na nowy system opłat za śmieciTVN24
wideo 2/2
TVN24Warszawa przechodzi na nowy system opłat za śmieci

W czwartek na posiedzeniu niejawnym Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi. Chodzi o powiązanie opłat za śmieci ze zużyciem wody.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie skargę na uchwałę Rady Warszawy zmieniającą zasady opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi skierowała do sądu administracyjnego 23 listopada ubiegłego roku. Domagała się stwierdzenia nieważności uchwały w całości.

WSA stwierdził nieważność przepisów

Rzeczniczka tej prokuratury Aleksandra Skrzyniarz poinformowała, że w czwartek wyrokami wydanymi na posiedzeniu niejawnym WSA "stwierdził nieważność przepisów, na podstawie których doszło do powiązania opłat pobieranych od mieszkańców m.st. Warszawy za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze zużyciem wody na nieruchomościach, a co za tym idzie do znacznego ich podwyższenia". "Treść rozstrzygnięcia sądowego pokrywa się w zasadniczym zakresie z wnioskami zawartymi w skierowanych skargach" - zaznaczyła.

"Prokurator zarzucił zaskarżonej uchwale istotne naruszenie prawa, w tym m.in. przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Naruszenie to dotyczy zastosowania metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o ilość zużytej wody również do nieruchomości zamieszkałych, niewyposażonych w wodomierz główny, niepodłączonych do sieci wodociągowej lub nieruchomości, dla których brak jest odpowiednich danych dotyczących zużycia wody. Ponadto zaskarżono ustalenie przeciętnej miesięcznej normy zużycia wody przez jednego mieszkańca na poziomie 4 metrów sześciennych" - napisała Skrzyniarz.

W ocenie prokuratora doprowadziło to "do nałożenia w sposób faktyczny na mieszkańców takich nieruchomości opłaty minimalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszącej 50,92 zł miesięcznie od osoby oraz równoczesnego zastosowania do tej grupy osób elementów trzech różnych metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami".

Naruszają konstytucyjną zasadę równości

"W wyniku ustanowienia wskazanej normy zużycia wody, doszło również do ominięcia przepisów ustawy wyznaczających maksymalny pułap opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalanej w zależności od liczby mieszkańców nieruchomości" - wskazała prok. Skrzyniarz.

Według prokuratury "działania te naruszają konstytucyjną zasadę równości poprzez pogorszenie sytuacji" tych osób "względem osób zamieszkujących nieruchomości wyposażone w wodomierz główny oraz wykraczają poza ramy delegacji ustawowej do wydania powyższych przepisów prawa miejscowego".

Wyroki WSA są nieprawomocne. "Z uwagi na to, iż wymienione wyroki Sądu zostały wydane na posiedzeniu niejawnym poznanie motywów rozstrzygnięć będzie możliwe po sporządzeniu uzasadnień w sprawach" - czytamy na stronie WSA.

- Ponieważ Wojewódzki Sąd Administracyjny obradował na posiedzeniu niejawnym, czekamy na uzasadnienie wyroków - przekazała rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth-Lutyk. - Z chwilą gdy się z nim zapoznamy, będziemy je analizować i wtedy się do nich odniesiemy - dodała rzeczniczka.

Autor:katke/r

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości