Chce pojednania z Polakami. Cyryl I w Warszawie

Najnowsze

TVN24Wpływowy w Rosji, chce pojednania z Polakami.

Patriarcha Moskwy i całej Rusi - Cyryl I - dziś, o godz. 13 przybędzie do Polski. W trakcie jego wizyty ma zostać podpisane wspólne przesłanie Kościołów prawosławnego w Rosji i katolickiego w Polsce wzywające oba narody do pojednania i wzajemnego przebaczenia.

Cyryl I uważany jest za liberała i zwolennika większego udziału Cerkwi w polityce. Jego konserwatywni oponenci wytykają mu ekumenizm i rzekomą sympatię do katolicyzmu. Komentatorzy podkreślają, że po objęciu przez Cyryla urzędu patriarchy Moskwy i Wszechrusi Cerkiew stała się bardziej otwarta na kontakty z Kościołem katolickim i Zachodem.

Chce pojednania Polaków i Rosjan

Patriarcha dąży także do poprawy relacji z Kościołem katolickim w Polsce, wzywa do pojednania Polaków i Rosjan.

W czerwcu 2010 r. przyjechał na miejsce katastrofy polskiego Tu-154M pod Smoleńskiem, by uczcić pamięć prezydenta Lecha Kaczyńskiego i pozostałych ofiar. Odprawił tam litiję - nabożeństwo za zmarłych. Patriarcha wyraził przekonanie, że "Rosję i Polskę czeka lepsza przyszłość, w tym w sferze stosunków dwustronnych".

W tym samym czasie, podczas pobytu w Katyniu, Cyryl podkreślał, że "miejsce to powinno być miejscem świętych wspomnień, które pomogą nam jasno zrozumieć sens procesu historycznego, a jednocześnie - miejscem wspólnej modlitwy".

W lipcu tego roku, podczas uroczystości poświęcenia w lesie katyńskim cerkwi Zmartwychwstania Chrystusa, patriarcha powiedział, że "Katyń to tragedia dwóch narodów: rosyjskiego i polskiego". Wyraził też nadzieję, że uroczystość ta jest "kolejnym krokiem ku zbliżeniu narodów rosyjskiego i polskiego". Nawiązał wówczas też do jego zbliżającej się wizyty w Polsce. Powiedział, że cieszy się, iż w najbliższym czasie będzie mógł odwiedzić miejsce pielgrzymek wyznawców prawosławia na Górze Grabarce. Podkreślił też, że cieszy go również możliwość spotkania z władzami polskiego Kościoła rzymskokatolickiego i władzami Rzeczypospolitej Polskiej.

Kim jest Cyryl I?TVN24

Erudyta. W kontakcie z prezydentem i premierem

W Rosji Cyryl cieszy się opinią osoby o szerokiej erudycji, fundamentalnej wiedzy i błyskotliwym intelekcie. W Europie ma reputację hierarchy, zdolnego zarówno do skutecznej obrony tożsamości rosyjskiej Cerkwi, jak i rozwoju stosunków z Zachodem, w tym z Kościołem katolickim, który zna bardzo dobrze. Włada biegle trzema językami: angielskim, francuskim i niemieckim. Cyryl często zabiera głos w kwestiach dotyczących rosyjskiej polityki. Często też spotyka się z prezydentem i premierem. W styczniu, po protestach przeciwko fałszerstwom przy urnach wyborczych w głosowaniu z 4 grudnia, patriarcha wezwał rosyjskie władze do wysłuchania opozycji, domagającej się wolnych i uczciwych wyborów. Ostrzegł, że Rosji nie stać na kolejną rewolucję.

Biskup, arcybiskup, metropolita

Cyryl (Włodzimierz Michajłowicz Gundiajew) urodził się 20 listopada 1946 roku w Leningradzie. Po ukończeniu szkoły średniej studiował w seminarium duchownym, a następnie w Akademii Duchownej w Leningradzie. W roku 1970 ukończył studia i uzyskał tytuł kandydata nauk teologicznych. Już wcześniej wstąpił do klasztoru, a potem został przedstawicielem Patriarchatu Moskiewskiego przy Światowej Radzie Kościołów. W kolejnych latach został rektorem Seminarium i Akademii Duchownej w Leningradzie. Później zyskał godność biskupa, a następnie - arcybiskupa. W latach 80. abp Cyryl objął katedrę smoleńską i wiaziemską, a potem - smoleńską i kaliningradzką. Następnie kierował Wydziałem Zagranicznym Patriarchatu Moskiewskiego i został stałym członkiem Synodu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. W 1991 roku abp Cyryl otrzymał godność metropolity smoleńskiego i kaliningradzkiego.

Doktor honoris causa warszawskiej ChAT

Cyryl gościł w Polsce w 2004 roku jako metropolita smoleński i kaliningradzki, a jednocześnie kierownik Wydziału Zagranicznego Patriarchatu Moskiewskiego, kiedy to został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT) w Warszawie.

Abp Cyryl był przedstawicielem wielu międzynarodowych teologicznych konferencji naukowych, w imieniu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego prowadził dialog z przedstawicielami Kościoła rzymskokatolickiego, wchodził w skład zagranicznych delegacji RKP.

Metropolita Cyryl angażował się też w prace mediów prawosławnych w Rosji. M.in. prowadził programy telewizyjne oraz był głównym redaktorem periodyków.

Od 3 lat rządzi Cerkwią w Rosji

Po śmierci patriarchy moskiewskiego i całej Rusi Aleksego II w grudniu 2008 r. Cyryl pełnił funkcję strażnika patriarszego tronu, czyli tymczasowej głowy RKP. Na urząd patriarchy moskiewskiego i całej Rusi został wybrany przez Sobór Lokalny Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego 27 stycznia 2009 r., zaś jego uroczysta intronizacja odbyła się 1 lutego tego samego roku. Patriarcha Cyryl prowadzi cotygodniowy program "Słowo pasterza". Odbył wizyty duszpasterskie do większości eparchii Kościoła, w tym tych położonych poza Rosją europejską (Syberia, Sachalin). Za swoje pierwszoplanowe zadanie uważa kontynuowanie aktywności poprzednika, Aleksego II, w zakresie odbudowy zniszczonych w ZSRR świątyń i reaktywowania parafii. Uzyskał m.in. zgodę władz Moskwy na budowę 200 nowych cerkwi w Moskwie. W 2010 Rosyjski Instytut Biograficzny ogłosił patriarchę człowiekiem roku w Rosji w kategorii "religia", uzasadniając tę decyzję jego "ogromnym wkładem w duchowe odrodzenie Rosji". Patriarch jest też autorem publikacji książkowych, rozpraw i artykułów prasowych o tematyce teologicznej.

WIĘCEJ NA TVN24.PL

PAP/MON/lata