Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej

27 października 2021

Według jakiego prawa i jakich przepisów Polska postępuje wobec migrantów i jakie przepisy łamie? Rozporządzenie, wedle którego zapadają decyzje, jest według prawników sprzeczne z Konwencją Genewską, Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, dyrektywą unijną, kodeksem granicznym Schengen, Kartą Praw Podstawowych i Konwencją Praw Dziecka - to tylko niektóre łamane umowy. Barbara Sobska.

Na nagraniach wyraźnie słychać, że mężczyzna, który jest migrantem, prosi o azyl w naszym kraju. Straż Graniczna przekonuje, że te azylowe deklaracje z Michałowa były tylko na pokaz. Patryk Rabiega o azylu, zasadach jego przyznawania i prawach do niego.