TVN24 z formalną decyzją o przedłużeniu koncesji. Dziękujemy za wsparcie

Autor:
js
Źródło:
TVN24
TVN24 z formalną decyzją o przedłużeniu koncesji. Dziękujemy za wsparcie
TVN24 z formalną decyzją o przedłużeniu koncesji. Dziękujemy za wsparcieTVN24
wideo 2/18
TVN24TVN24 z formalną decyzją o przedłużeniu koncesji. Dziękujemy za wsparcie

TVN24 formalnie otrzymała decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przedłużeniu koncesji na nadawanie. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wpierali i przyczynili do tego, że sprawa stała się głośna i ważna dla wielu Polaków. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przekazała formalnie TVN24 decyzję o przedłużeniu koncesji na nadawanie. Koncesja obowiązuje od 27 września 2021 roku do 26 września 2031 roku.

Koncesja dla TVN24 na kolejny okresTVN24

W piśmie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przekazano, że "zgodnie z art. 35a ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji odmowa udzielenia koncesji na kolejny okres możliwa jest wyłącznie, gdy w stosunku do nadawcy zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 38 ust. 1 lub 2 ustawy o radiofonii i telewizji", tj. między innymi: "wydano prawomocne orzeczenie zakazujące nadawcy wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją; nadawca rażąco narusza warunki określone w ustawie lub w koncesji; działalność objęta koncesją jest wykonywana w sposób sprzeczny z ustawą lub z warunkami określonymi w koncesji, a nadawca, pomimo wezwania Przewodniczącego Krajowej Rady, w wyznaczonym terminie nie usunął stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami określonymi w koncesji lub w ustawie".

"Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) nie stwierdziła, iż obecnie w stosunku do nadawcy zachodzą okoliczności wskazane powyżej (określone w art. 38 ust. 1 lub ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji)" - czytamy w decyzji Rady.

"W związku z powyższym, KRRiT w dniu 22 września 2021 r. podjęła uchwałę nr 231/2021 upoważniającą Przewodniczącego KRRiT do udzielenia spółce TVN S.A. koncesji na kolejny okres na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą TVN24" - przekazano.

Spółka TVN S.A. z siedzibą w Warszawie wystąpiła do KRRiT o udzielenie koncesji na kolejny okres 10 lat w piśmie z dnia 6 lutego 2020 r. Proces przyznawania koncesji dla TVN24 trwał 19 miesięcy.

Wniosek o przedłużenie koncesji TVN24 z 6.02.2020 r.TVN24

CZYTAJ: Komunikat TVN Grupa Discovery

Koncesja dla TVN24

O tym, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedłużyła koncesję dla stacji TVN24 poinformowała w środę wieczorem rzeczniczka Rady Teresa Brykczyńska. Przekazała, że w głosowaniu uzyskano bezwzględną większość głosów. - Cztery głosy były za przyznaniem koncesji, jeden głos przeciwko - powiedziała. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, zwlekając z decyzją, twierdziła, że problem z przedłużeniem koncesji TVN24 leży w "sytuacji właścicielskiej" grupy TVN. Zarząd stacji w oświadczeniu przypomniał, że w 2015 roku KRRiT zaakceptowała wejście amerykańskiego kapitału do TVN i podkreślił, że "struktura własnościowa Spółki jest zgodna z przepisami ustawy o radiofonii i telewizji". Dodano, że "do czasu ubiegania się o przedłużenie koncesji dla programu TVN24 struktura własnościowa TVN nie budziła żadnych wątpliwości".

Od 2016 roku - w takich samych warunkach właścicielskich - KRRiT wydała wcześniej koncesje dla kanałów TVN24 BiS, TTV i TVN International West.

KONKRET 24: Lex TVN i koncesja TVN24: dwie różne sprawy, które połączono w czasie >>>

Manifestacje w obronie niezależności mediów

Kwestia koncesji dla TVN24 i nowelizacji ustawy medialnej zwanej lex TVN, której projekt wnieśli posłowie Prawa i Sprawiedliwości była szeroko komentowana w Polsce i za granicą.

RAPORT: Ustawa anty-TVN a koncesja dla TVN24 i TVN

W wielu miastach Polski odbyły się manifestacje w obronie TVN i niezależności mediów. Setki dziennikarzy podpisało się pod apelem w obronie stacji. 

ZOBACZ: Lista miast, w których odbyły się protesty w obronie wolności mediów

Dziękujemy. Protesty w obronie wolnych mediów
Dziękujemy. Protesty w obronie wolnych mediówTVN24

Dziękujemy za wsparcie

Było wiele niejasności, oczekiwanie, niepewność, ale niezmienne było wsparcie Państwa, naszych widzów i internautów, na które mogliśmy liczyć przez ostatnie miesiące. Wyrażali je Państwo między innymi w trakcie naszego jubileuszu - 20 lat TVN24. Za każdy głos takiego wsparcia, za każdą minutę spędzoną razem z nami serdecznie dziękujemy.

>> Życzenia od widzów TVN24. Dziękujemy, że jesteście z nami

Życzenia urodzinowe od widzów

"Życzę jeszcze pięć takich dwudziestek". Życzenia urodzinowe od widzów
"Życzę jeszcze pięć takich dwudziestek". Życzenia urodzinowe od widzówTVN24
wideo 2/20

Autor:js

Źródło: TVN24

Pozostałe wiadomości