TVN Warszawa | Ulice

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej. Są oferty na dokumentację pierwszych fragmentów

TVN Warszawa | Ulice

Autor:
mp/r
Źródło:
PAP
CPK jako integrator infrastruktury
CPK jako integrator infrastruktury TVN24
wideo 2/2
Porozumienie CPK i GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty w przetargach dla dwóch odcinków Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej po zachodniej stronie stolicy. Najtańsza oferta dla odcinka od krajowej "92" do S7 wyniosła ponad 12,4 miliona złotych, a dla odcinka od S10 do "92" - prawie 8,5 mln zł. Obie mieszczą się w budżecie drogowców.

Rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska przekazała, że we wtorek otwarto oferty w przetargach na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz uzyskaniem decyzji środowiskowej dla dwóch odcinków Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej po zachodniej stronie stolicy.

Na S50/A50 na odcinku od drogi krajowej 92 (bez węzła) do S7 (z węzłem) wpłynęło dziewięć ofert, z których najniższą cenę miała propozycja firmy Trakt - 12 440 220 złotych. - Budżet GDDKiA wynosi 13 002 822 złotych - podała Tarnowska. I dodała, że pozostałe oferty wahały się w przedziale od prawie 13 milionów złotych do nawet prawie 35 milionów złotych.

Z kolei na drugi odcinek S50 od S10 (bez węzła) do DK92 (z węzłem) wpłynęło osiem ofert, gdzie najniższą kwotę miała ta przedstawiona przez Transprojekt-Warszawa - 8 495 610 zł. - Budżet GDDKiA to 8 503 260,60 złotych - zaznaczyła rzeczniczka. Pozostałe oferty wahały się od ponad 8,6 mln zł do prawie 20 milionów złotych.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO >>>

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej, na którą składają się autostrada A50 od południa oraz droga ekspresowa S50 od północy, wschodu i zachodu, ma być połączona z planowanym przez rząd Prawa i Sprawiedliwości Centralnym Portem Komunikacyjnym w Baranowie.

- Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów: cena – 60 procent, doświadczenie projektanta – 20 procent, zespół środowiskowy – 30 procent, zespół geologiczny – 10 procent - wyliczała Tarnowska. - Zakładamy, że umowa z wykonawcą przy braku odwołań, zostanie podpisana w czerwcu 2022 roku. Projektanci na realizację całego zadania będą mieli 44 miesiące od daty jej zawarcia, w tym 29 miesięcy na złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest w I półroczu 2026 roku - podkreśliła.

Wariantowy przebieg dwóch odcinków OAW

Zdaniem wykonawców będzie przygotowanie dokumentacji zawierającej wariantowy przebieg dwóch odcinków Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej zlokalizowanych pomiędzy planowanym połączeniem OAW z drogą ekspresową S10 w okolicy Naruszewa pod Płońskiem oraz S7 na południe od Warszawy. - Drugim wymaganiem przetargu, dla każdego z zadań, jest przygotowanie materiałów i wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. GDDKiA złoży je we właściwym organie celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego, które zakończy się wydaniem decyzji środowiskowej - przekazała przedstawicielka drogowców.

Planowana inwestycja na odcinku od S10 do DK92 zlokalizowana jest w powiatach płońskim, płockim i sochaczewskim. - Początek odcinka założono na połączeniu z planowaną drogą ekspresową S10, wstępnie w rejonie miejscowości Nacpolsk, w powiązaniu z sąsiednim zadaniem w ciągu dróg ekspresowych S10 i S50. Koniec odcinka założono na przecięciu z drogą krajową nr 92 po południowo-zachodniej stronie Sochaczewa, wraz z węzłem z drogą krajową nr 92 i w powiązaniu z sąsiednim zadaniem w ciągu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej - podała.

Z kolei droga S50/A50 na odcinku od DK92 do S7 planowana jest w województwie mazowieckim na obszarze powiatów: sochaczewskiego, żyrardowskiego, grodziskiego, grójeckiego i piaseczyńskiego. - Początek odcinka założono na przecięciu z drogą krajową nr 92 po południowo-zachodniej stronie Sochaczewa, w powiązaniu z sąsiednim zadaniem w ciągu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Koniec odcinka założono na połączeniu z drogą ekspresową S7, wstępnie na odcinku Złotokłos - Grójec, w powiązaniu z sąsiednim zadaniem w ciągu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej - dodała Tarnowska.

Warianty nowej obwodnicy WarszawyCPK / Google Maps / tvn24.pl

Autor:mp/r

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: GDDKiA

Pozostałe wiadomości