Wojewoda unieważnił uchwałę krajobrazową, teraz zajmie się nią sąd administracyjny

Najnowsze

Autor:
dg/ran
Źródło:
PAP
"Uchwała krajobrazowa jest konieczna, jest potrzebna"Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl
wideo 2/6
Uchwała krajobrazowa zablokowana

O zaskarżeniu decyzji wojewody, który unieważnił uchwałę krajobrazową, zdecydowali w czwartek radni miasta.

Podczas czwartkowej sesji rady miasta radni przyjęli uchwałę w sprawie złożenia do sądu administracyjnego skargi na decyzję wojewody. Za przyjęciem uchwały było 35 głosów, przeciw 13, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

"Uchwała z zachowaniem zasad"

W uzasadnieniu przyjętej uchwały wskazano, że "Miasto Stołeczne Warszawa stoi na stanowisku, że uchwalając zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, działa w ramach upoważnień ustawowych zawartych w artykule 7 ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz w artykule 37a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym".

"Procedura sporządzenia projektu uchwały prowadzona była z zachowaniem zasad obowiązujących w uchwalaniu aktów prawa miejscowego" - podkreślono. "Przedstawienie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym dowodów na potwierdzenie tego stanowiska otworzy możliwość ochrony kompetencji samorządu gminnego, określonych w artykule 37a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym" - zaznaczono.

Wnioskodawcą uchwały w sprawie zaskarżenia decyzji wojewody mazowieckiego na unieważnienie uchwały krajobrazowej, był prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski, komentując decyzję wojewody zaraz po jej ogłoszeniu, mówił, że jej "nie rozumie". "Ubolewam, że taka decyzja została podjęta" - mówił pod koniec lutego. Zapowiedział także wtedy złożenie do Sądu Administracyjnego skargi na decyzję wojewody.

Decyzja wojewody

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła pochodzi z 24 lutego. W jego uzasadnieniu podał, że w sposób istotny naruszono tryb podjęcia uchwały, gdyż po wprowadzeniu w trakcie sesji Rady Warszawy licznych zmian w jej treści, nie uzgodniono projektu z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i nie wyłożono go ponownie do publicznego wglądu. "Owe zmiany skutkowały radykalną zmianą sytuacji wielu podmiotów - zarówno właścicieli oraz użytkowników nieruchomości, podmiotów gospodarczych, a także innych adresatów uchwały, zaś nowe zmiany nie byłyby akceptowalne przez organ uzgadniający" - napisano w rozstrzygnięciu nadzorczym.

Wojewoda zwrócił też uwagę, że uchwała wykracza poza zakres upoważnień ustawowych. Zaznaczył też, że naruszenia dotyczą szeregu zapisów uchwały, "a tym samym odnoszą się do różnych regulacji, które ostatecznie nie będą mogły pełnić funkcji regulacji zupełnej w zakresie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń".

Uchwała krajobrazowa. Co zakłada?

Uchwała Rady Warszawy w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, czyli uchwała krajobrazowa, została przyjęta 16 stycznia 2020 roku. Reguluje, gdzie i jak można umieszczać reklamy. Przewiduje m.in. umieszczanie szyldów jedynie w strefie parteru budynków (z nielicznymi wyjątkami), a nośników reklamowych – jedynie wzdłuż konkretnie wyznaczonych ciągów komunikacyjnych.

Autor:dg/ran

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock