Przygotuj się na:

ZMIANY W KODEKSIE DROGOWYM

Szóstego grudnia weszły w życie nowe przepisy o tworzeniu drogowych korytarzy życia oraz jazdy na suwak.

Stołeczny ratusz boi się, że na reformie podatków straci ponad miliard złotych

Warszawa

ShutterstockSpór o pieniądze z PIT

Ratusz apeluje do ministra finansów o podjęcie kroków, które zabezpieczą samorządowe budżety przed "ogromną dziurą finansową". Miasto szacuje, że w związku ze zmianami w prawie podatkowym samorządy metropolii warszawskiej mogą stracić 1,3 miliarda złotych rocznie.

Jak poinformował ratusz w poniedziałkowym komunikacie, skutkiem proponowanych zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych i systemie ubezpieczeń społecznych może być pozbawienie budżetów samorządów metropolii warszawskiej ponad 1,3 mld zł rocznie.

"Ogromna dziura finansowa"

- Rząd zaczyna finansować swoje obietnice pieniędzmi samorządów. Prognozowane negatywne skutki zmian to mniej inwestycji w transport publiczny, infrastrukturę drogową, gorszej jakości edukacja, pomoc społeczna, ochrona zdrowia i inne usługi wynikające z zadań własnych samorządów - uważa wiceprezydent stolicy Michał Olszewski. W związku z tym ratusz apeluje do ministra finansów o podjęcie kroków, które zabezpieczą samorządowe budżety przed "ogromną dziurą finansową". Według wyliczeń urzędu na obniżeniu stawki podatku PIT z 18 proc. do 17 proc. samorządy metropolii warszawskiej stracą w sumie 595,6 mln zł. Dodatkowo 323,1 mln zł stracą na podwyższeniu kosztów uzyskania przychodów, 201 mln zł - na zwolnieniu osób w wieku do 26. roku życia z podatku dochodowego (PIT), a 184,3 mln zł - na zniesieniu górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. "W związku z tym, że ustawa o finansach publicznych wymaga zapewnienia źródła finansowania ubytku w dochodach jednostek samorządu terytorialnego, co nie zostało zaproponowane przez Ministerstwo Finansów, samorządy metropolii warszawskiej apelują do Ministra Finansów o podjęcie kroków, które zabezpieczą budżety miast, gmin i powiatów przed załamaniem ich dochodów i problemami z finansowaniem wzrastającego corocznie tzw. janosikowego" - napisał w komunikacie ratusz.

"Utrata przyszłych wpływów"

Według stołecznego ratusza rekompensatę ubytku dochodów jednostkom samorządu terytorialnego zapewni podwyższenie ich udziału we wpływach z PIT dla gmin o 6,35 pkt. proc. (z wynoszącego 39,34 proc. do 45,69 proc.), powiatów - o 1,71 pkt. proc. (z 10,25 proc. do 11,96 proc.), a miast na prawach powiatu - o 8,06 pkt. proc. (z 49,59 proc. do 57,65 proc.). "Ponadto dodatkowe uszczuplenie budżetów samorządów może nastąpić w wyniku przebudowy funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych i wprowadzenia opodatkowania opłatą przekształceniową środków przenoszonych na Indywidualne Konta Emerytalne, co oznacza utratę należnych, przyszłych wpływów z PIT przez samorządy Regionu Stołecznego Warszawskiego na kwotę łączną 1,6 mld zł (w tym dla stolicy na kwotę 1,1 mld zł)" - uważa ratusz. Zrzeszający ponad 300 miejscowości Związek Miast Polskich podkreślał niedawno, że samorządy patrzą w przyszłość "z wielką obawą", gdyż - jak twierdzą - planowane jeszcze w tym roku zmiany w systemie PIT zmniejszą ich dochody o prawie 6 mld zł rocznie. 17 lipca m.in. o tym problemie ma debatować Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Budżet 2019 roku

Jak czytamy w prezentacji ratusza, w budżecie miasta na 2019 roku dochody wynoszą ponad 17 miliardów złotych, a wydatki ponad 19 miliardów. Podatek dochodowy od osób fizycznych jest największym źródłem dochodów, kolejne miejsca zajmują subwencje oświatowe i dotacje celowe z budżetu państwa i podatek od nieruchomości.

Najwięcej miasto wydaje na edukację, transport i komunikację, a także na ochronę zdrowia i pomoc społeczną.

RATUSZ SPIERA SIĘ Z RZĄDEM RÓWNIEŻ O SKUTKI REFORMY EDUKACJI:

"Cieszę się, że pan minister widzi jasno koszty tej reformy"TVN24
wideo 2/4

PAP/ran/pm