Przygotuj się na:

ZMIANY W SĄSIEDZTWIE CMENTARZY

Ze względu na Dzień Wszystkich Świętych w najbliższy weekend zmieni się organizacja ruchu w pobliżu stołecznych cmentarzy. Na wielu ulicach priorytet będzie miała komunikacja miejska, a na części z nich powstaną parkingi.

Rada Warszawy: 21 szkół do likwidacji

Najnowsze

tvnwarszawa.plSzkoła do przeniesienia

Rada Warszawy podjęła w czwartek uchwały o zamiarze likwidacji 21 szkół i przekształceniu jednej. Są to głównie licea profilowane oraz licea i technika uzupełniające. Część placówek zostanie zlikwidowana 31 sierpnia 2013 roku, a część rok później.

Czwartkowa sesja Rady Warszawy była drugą w tym roku, podczas której podjęto uchwały intencyjne w sprawie szkół. W styczniu rada podjęła uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 22 szkół i przekształceniu trzech. Wtedy też głównie chodziło o licea profilowane oraz licea i technika uzupełniające.

Wygaszają licea profilowane

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z 2011 r. licea profilowane przestaną w ogóle istnieć do 1 września 2014 r. Od września 2012 r. trwa systematyczne ich wygaszanie, czyli nie przeprowadza się naboru do pierwszych klas.

Na mocy ustawy likwidowane są też licea uzupełniające i technika uzupełniające dla młodzieży i dorosłych. Niektóre szkoły przekształcone zostaną w licea ogólnokształcące dla dorosłych. Zgodnie z prawem, zamiar związany z likwidacją każdej szkoły samorząd musi zgłosić najpóźniej na sześć miesięcy przed terminem jej zamknięcia, czyli do końca lutego. Jest również zobowiązany m.in. do powiadomienia o zamiarze kuratora oświaty, który opiniuje uchwały pozytywnie lub negatywnie. Decyzja kuratora nie jest jednak wiążąca. W przypadku jego negatywnej opinii, samorząd może, ale nie musi, rezygnować z planów likwidacyjnych.

Nie ma uczniów

Rada Warszawy podjęła w czwartek także uchwały dotyczące utworzenia trzech zespołów szkolno-przedszkolnych, dwóch zespołów łączących gimnazja z liceami ogólnokształcącymi i jeden łączący gimnazjum ze szkołą podstawową. Najwięcej emocji wywołał projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół 28, w skład którego wchodzi Technikum Elektryczne nr 2 oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 61 i Szkoła Policealna nr 39. W technikum kształci się 205 uczniów w zawodach: technik elektryk, technik elektronik i technik teleinformatyk. W zasadniczej szkole zawodowej i szkole policealnej nie ma w ogóle uczniów. Zespół Szkół 28 mieści się na przy ulicy Żywnego w dzielnicy Mokotów: uczą się w nim młodzi ludzie z Mokotowa i dzielnic ościennych: Ursynowa i Wilanowa oraz z miejscowości podwarszawskich położonych na południe od miasta. Przeniesiony ma zostać do Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. gen. Zajączka na Żoliborzu, gdzie uczy się już ponad 800 uczniów.

"Czuję się oszukany"

W uzasadnieniu do projektu napisano m.in. że szkoła przy Żywnego ma mało uczniów, osiągają oni niskie wyniki. Zaznaczono, że nowoczesne kształcenie zawodowe wymaga dobrze wyposażonych pracowni kształcenia praktycznego, a takie jest w stanie zapewnić tylko duża szkoła. Przeciw pomysłowi przeniesie szkoły są uczniowie, nauczyciele i rodzice, a także opozycyjni radni z PiS i SLD. Według nich przeniesienie szkoły de facto oznacza jej likwidację. Zwracali też uwagę na to, że uczniowie chodzący obecnie do szkoły mogą mieć problemy z dojazdem do placówki na Żoliborzu. - Czuję się oszukany. Wybierałem tę szkołę ze względu na atmosferę, jaka w niej panuje, ze względu na to, że jest mała i mam do niej łatwy dojazd - mówił podczas posiedzenia rady jeden z uczniów szkoły przy Żywnego. Za uchwałą było 30 radnych, przeciw 20. Uchwała została podjęta.

PAP/ran/b

Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl