Dokąd trzecią linią metra? Trzy warianty do analizy

TVN Warszawa

Prezydent o szczegółach przetargu Facebook / Rafał Trzaskowski
wideo 2/3

Rozpoczęły się prace nad trzecią linią metra. Metro Warszawskie ogłosiło przetarg na wykonanie studium technicznego. Jego celem będzie analiza różnych wariantów trasy i wskazanie najlepszego przebiegu.

We wtorek po południu ratusz przekazał informację o ogłoszeniu przetargu. Rozpisane postępowanie dotyczy odcinka zlokalizowanego na terenie Pragi Południe.

- Wkrótce dowiemy się, który z proponowanych przez nas wariantów przebiegu linii M3 na Pradze-Południe jest zdaniem inżynierów najbardziej optymalny. Wyniki ich prac powinniśmy poznać za około 12 miesięcy, a wstępny raport już po trzech miesiącach - mówi prezydent Rafał Trzaskowski, cytowany w komunikacie ratusza.

Jak wyjaśniają urzędnicy, celem studium jest określenie, jaki powinien być przebieg trzeciej linii metra na odcinku od stacji Stadion Narodowy do projektowanej stacji E6 Gocław, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka. Opracowanie powinno też wskazać optymalne lokalizacje przyszłych stacji.

"Dostarczy również informacji o założeniach lokalizacyjnych, technicznych, własnościowych i szacunkowych kosztach inwestycji. Dzięki temu możliwe będzie podjęcie kolejnych prac przygotowawczych tj. wykonanie badań geologicznych, opracowanie studium wykonalności, wykonanie projektów koncepcyjnych oraz projektów budowlanych" - informuje ratusz.

Trzy warianty

Zwycięzca przetargu będzie musiał szczegółowo przeanalizować trzy warianty przebiegu trzeciej linii metra.

Pierwszy wariant dotyczy odcinka od stacji Stadion Narodowy do stacja E6 Gocław, wraz z STP Kozia Górka. Ma być zgodny z wytycznymi zawartymi w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy". Koncepcja ta zakłada wybudowanie dziesięciokilometrowego odcinka z sześcioma stacjami (E1 Dworzec Wschodni, E2 Mińska, E3 Rondo Wiatraczna, E4 Ostrobramska, E5 Fieldorfa, E6 Gocław).

Drugi wariant to koncepcja prezydenta Trzaskowskiego. Zakłada ona przebieg trzeciej linii metra na dziewięciokilometrowym odcinku i budowę pięciu stacji (E1 Dworzec Wschodni, E2 Mińska, E3 Rondo Wiatraczna, E4 Ostrobramska, E5 Gocław). W tym wariancie możliwe byłoby przedłużenie tego odcinka do pierwszej linii metra - do stacji Wilanowska. W przyszłości linia miałaby 17 kilometrów i 11 stacji.

Ostatni - trzeci wariant - mają zaproponować autorzy studium. Zgodnie z wytycznymi ratusza linia ma startować przy stacji Stadion Narodowy i kończyć się na stacji Gocław. Tak jak poprzednie warianty ma obejmować budowę STP Kozia Górka.

Dwa warianty przebiegu linii M3
Urząd Miasta

Twórcy studium będą musieli porównać warianty opierając analizę na czterech grupach kryteriów: funkcjonalno-przewozowych, przestrzennych, środowiskowych i ekonomicznych.

Na oferty urzędnicy czekają do 25 czerwca. Jak podaje ratusz, przy wyborze najkorzystniejszej oferty w 58 procentach będzie liczyła się cena, w 18 procentach doświadczenie koordynatora, kolejne 12 procent to doświadczenie analityka ruchu, 6 procent - doświadczenie planisty/urbanisty i 6 procent - doświadczenie projektanta w branży konstrukcyjno-budowlanej.

Kampanijne obietnice

O planach budowy kolejnej linii metra prezydent Trzaskowski mówił już w trakcie kampanii wyborczej.

Zaproponował kontynuację pierwszej linii z Młocin pod Wisłą na Białołękę (nazwał to piątą linią) oraz uzupełnienie jej o dwie brakujące stacje Muranów i plac Konstytucji. Jak informowaliśmy wcześniej we wtorek, Metro Warszawskie ogłosiło właśnie przetarg na przygotowanie projektów budowlanych tych przystanków wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej.

W kampanii Trzaskowski przedstawił również koncepcję przedłużenia drugiej linii: do stacji PKP Warszawa Toruńska na wschodzie i do Ursusa na zachodzie. Jedną z propozycji było odświeżenie pomysłu budowy trzeciej nitki ze stacji Stadion Narodowy na Gocław, wydłużając ją potem przez Siekierki i Stegny aż do istniejącej stacji Wilanowska. Stąd z kolei, jako czwarta linia, miałaby powstać trasa do Ursusa przez "Mordor", czyli dzielnicę biurową na Służewcu.

ZOBACZ MAPĘ KAMPANIJNYCH PLANÓW TRZASKOWSKIEGO

kk/pm