Polski Alarm Smogowy: rekordowe stężenie pyłu w mieście premier Szydło. W styczniu ponad 850 proc. normy

Eksperci o problemie smogu
Eksperci o problemie smogu
Eksperci o problemie smogu

Eksperci z Polskiego Alarmu Smogowego przeanalizowali dane zanieczyszczeń powietrza w styczniu 2017 roku. Na czele listy miejscowości z najgorszą jakością powietrza są Brzeszcze, czyli rodzinna gmina premier Szydło. Dowodzi to, że smog dociera również do tysięcy małych miejscowości.

"Najwyższe stężenie miesięczne pyłu PM10 spośród wszystkich 180 stacji pomiarowych w Polsce odnotowano w... Brzeszczach. Gmina, w której mieszka premier Szydło odnotowała średnie stężenie miesięczne pyłu zawieszonego PM10 na poziomie 202 ug/m3. Żadna z pozostałych stacji pomiarowych w kraju nie zarejestrowała tak wysokich średniomiesięcznych odczytów zanieczyszczenia" - zawiadomili eksperci z Polskiego Alarmu Smogowego analizując pomiary zanieczyszczeń powietrza w styczniu.

Sprawdź aktualną jakość powietrza w Polsce.

Ponad 850 proc. normy

Zanieczyszczenie powietrza w Brzeszczach mierzy stacja pomiarowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Jak podaje PAS, podczas rekordowych dni dobowe stężenia w Brzeszczach wynosiło 428 ug/m3 (10.01.2017) i 427 ug/m3 (26.01.2017) - to 854 procent normy. Pyłomierz zlokalizowany przy ulicy Kościelnej wskazał 202 ug/m3 średniej miesięcznej zawartości pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Podczas całego stycznia aż przez 24 dni odnotowano przekroczenia dobowego stężenia dopuszczalnego wynoszącego 50 ug/m3. Według norm jakości powietrza liczba takich dni w ciągu całego roku nie powinna przekraczać 35. Jednak ze względu na utrzymującą się sprzyjającą smogowi pogodę w połowie lutego 16 miejscowości w kraju przekroczyło już roczny limit.

Styczniowe stężenie zanieczyszczeń powietrza (fot. Polski Alarm Smogowy)Polski Alarm Smogowy

Smog w małych miejscowościach

Z zebranych danych Polskiego Alarmu Smogowego wynika, że w styczniu przez 8 dni w Brzeszczach przekroczony został próg alarmowania o smogu - 300 ug/m3. W Polsce obowiązuje najwyższy próg alarmowania społeczeństwa o zagrożeniu spośród państw Unii Europejskiej. We Francji do ogłoszenia "wielkiego smogu" oraz stanu alarmowego wystarczy 80 ug pyłu PM10 na m3 powietrza.

Styczniowy odczyt w Brzeszczach to ogólnopolski rekord, który dowodzi że smog dociera również do tysięcy małych miejscowości. Gminę, którą zamieszkuje premier Beata Szydło, zamieszkuje 11474 osoby. W latach 1998-2005 była też burmistrzem miasteczka.

Przekroczone limity

PAS podaje, że wiele miejscowości w Małopolsce zarejestrowało potężne przekroczenia norm. Niemal we wszystkich średnie miesięczne znacząco przekroczyły poziom, który w wielu krajach Europy Zachodniej i południowej spowodowałby ogłoszenie alarmu smogowego i podjęcie drastycznych działań. W zasadzie we wszystkich, w których zlokalizowane są stacje pomiarowe, zarejestrowano zaledwie po kilka dni bez przekroczeń. Bardzo źle było na przykład w Nowym Targu, gdzie z powodu wysokich stężeń pyłomierze regularnie odmawiają współpracy.

Działania anty-smogowe

Na początku stycznia na posiedzeniu Komisji Ekonomicznej Rady Ministrów zaproponowano pakiet działań prowadzący do poprawy jakości powietrza w Polsce.

- Cieszymy się z zainteresowania rządu walką ze smogiem - mówi Andrzej Guła - lider Polskiego Alarmu Smogowego.

W ostatnich dniach Ministerstwo Energii przedłożyło do konsultacji projekt rozporządzenia norm na węgiel. Niestety, projekt ten dopuszcza do obrotu węgiel złej jakości o wysokiej zawartości wilgoci, siarki i popiołu, a rozporządzenie w obecnym kształcie - zdaniem ekspertów - nie doprowadzi do poprawy jakości powietrza w kraju. Spodziewamy się, jako strona społeczna, że dalsze prace w ministerstwie doprowadzą do poprawy wadliwych zapisów w rozporządzeniu i określą parametry za.

Zobacz, jakie są sposoby walki ze smogiem:

Jakie są sposoby walki ze smogiem?
Jakie są sposoby walki ze smogiem?tvn24

Autor: AD/aw / Źródło: Polski Alarm Smogowy

Pozostałe wiadomości