Nawalny skazany

2 lutego 2021

Moskiewski Sąd Miejski zastąpił zawieszony wyrok dla Aleksieja Nawalnego wyrokiem kolonii karnej na 3,5 roku. Nawalny spędził 10 miesięcy w areszcie domowym w 2014 roku, przez co rzeczywista kara to 2 lata i 8 miesięcy.

Posiedzenie w Moskiewskim Sądzie Miejskim toczyło się z przerwami od rana. Przedstawiciel Federalnej Służby Więziennictwa Rosji mówił we wtorek w sądzie, że w 2020 roku, przed hospitalizacją w Berlinie, "Aleksiej Nawalny naruszał nałożone na niego obowiązki stawienia się do kontroli w wyznaczonych dniach". - Został uprzedzony o zamianie wyroku, odmówił składania pisemnych wyjaśnień - dodawał.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE