Lektury szkolne dla liceum i technikum. Sprawdź listę lektur obowiązkowych i uzupełniających

Autor:
mbl/az
Źródło:
podstawaprogramowa.pl, tvn24.pl
Justyna Suchecka o nowym kanonie lektur
Justyna Suchecka o nowym kanonie lektur TVN24
wideo 2/4
TVN24Justyna Suchecka o nowym kanonie lektur

Lektury szkolne w liceum i technikum zmieniają się od 1 września roku szkolnego 2021/2022. Zmiany dotyczą głównie lektur uzupełniających. Lista lektur obowiązkowych zgodnie z podstawą programową dla języka polskiego liczy 49 pozycji dla poziomu podstawowego i dodatkowe 25 pozycji dla poziomu rozszerzonego. Sprawdź lektury szkolne dla liceum i technikum w serwisie specjalnym #bezprzerwy w tvn24.pl.

Lista lektur obowiązkowych dla liceum i technikum jest taka sama. Liczy 49 pozycji. Oprócz lektur obowiązkowych nauczyciele muszą omówić z licealistami dwie pozycje książkowe w całości lub we fragmentach – z zaproponowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki listy lektur uzupełniających lub mogą te dwie pozycje dodać od siebie.

Lista lektur 2021/2022 – co się zmieniło

W roku szkolnym 2021/2022 z listy lektur obowiązkowych zniknęły wiersze Marcina Świetlickiego. Z listy lektur dla poziomu rozszerzonego usunięto pozycje: Jan Parandowski "Mitologia, część II Rzym", François Villon "Wielki testament" i Piotr Skarga "Żywoty świętych".

Do lektur szkolnych uzupełniających dla poziomu podstawowego w liceum i technikum dopisano aż 10 pozycji. Na poziomie rozszerzonym wśród lektur uzupełniających znalazło się siedem dodatkowych pozycji, autorstwa m.in. Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Zmiany wprowadzone od 1 września 2021/2022 skomentowała Justyna Suchecka z portalu tvn24.pl : - Zmiany dotyczą przede wszystkim listy lektur uzupełniających. To znaczy, że nauczyciele będą mogli wybrać książki, które sugeruje minister Czarnek, ale nie będą musieli. Co najważniejsze, znajomości pozycji z listy lektur uzupełniających nie sprawdza się na egzaminach końcowych - zaznaczyła dziennikarka.

Sprawdź listę lektur podstawowych i uzupełniających poniżej.

Czytaj też: Nowe lektury i zasady nauczania niektórych przedmiotów. Minister Czarnek podpisał rozporządzenia

Lista lektur obowiązkowych dla poziomu podstawowego w liceum i technikum

1. Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana; 2. Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja; 3. Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty); 4. Sofokles, Antygona; 5. Horacy – wybrane utwory; 6. BogurodzicaLament świętokrzyski (fragmenty); Legenda o św. Aleksym (fragmenty); Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty); 7. Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty); 8. Pieśń o Rolandzie (fragmenty); 9. Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty); 10. Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty); 11. Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; psalmy, w tym Psalm 13Psalm 47; tren IX, X, XI, XIX; Odprawa posłów greckich; 12. Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty); 13. wybrane wiersze następujących poetów: Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyński; 14. Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty); 15. William Szekspir, Makbet, Romeo i Julia; 16. Molier, Skąpiec; 17. Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry; 18. Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej; 19. Adam Mickiewicz, Oda do młodości; wybrane ballady, w tym Romantyczność; wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze; Konrad WallenrodDziady cz. III; 20. Juliusz Słowacki, Kordian, wybrane wiersze, w tym Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój; 21. Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia; 22. Cyprian Kamil Norwid, wybrane wiersze; 23. Bolesław Prus, LalkaZ legend dawnego Egiptu; 24. Eliza Orzeszkowa, Gloria victis; 25. Henryk Sienkiewicz, Potop; 26. Adam Asnyk, wybór wierszy; 27. Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara; 28. Wybrane wiersze następujących poetów: Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff; 29. Stanisław Wyspiański, Wesele; 30. Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień); 31. Stefan Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony…, Przedwiośnie; 32. Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty); 33. Wybrane wiersze następujących poetów: Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimiera Iłłakowiczówna, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy; 34. Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli; 35. Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat; 36. Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem; 37. Wybrane wiersze następujących poetów: Stanisław Baliński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Kazimierz Wierzyński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Czesław Miłosz, wybrane wiersze, w tym z tomu Ocalenie, oraz Traktat moralny (fragmenty), Tadeusz Różewicz, Miron Białoszewski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, wybrane wiersze, w tym z tomów Pan Cogito oraz Raport z oblężonego Miasta, Halina Poświatowska, Stanisław Barańczak, Jan Polkowski, Wojciech Wencel; 38. Albert Camus, Dżuma; 39. George Orwell, Rok 1984; 40. Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty); 41. Sławomir Mrożek, Tango; 42. Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie); Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii); 43. Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych); 44. Antoni Libera, Madame; 45. Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie); 46. Olga TokarczukProfesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach); 47. Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty); 48. Wybrane utwory okresu stanu wojennego; 49. Powojenna piosenka literacka – wybrane utwory Jacka Kaczmarskiego, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej oraz wybrane teksty Kabaretu Starszych Panów, a także utwory w wykonaniu Ewy Demarczyk.

Lista lektur uzupełniających dla poziomu podstawowego w liceum i technikum

W każdej klasie obowiązkowo dwie pozycje książkowe w całości lub we fragmentach, na przykład: 1. Sofokles, Król Edyp; 2. Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim (fragmenty); 3. Kronika Książąt Polskich, oprac. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski; 4. Dzieje Tristana i Izoldy (fragmenty); 5. Giovanni Boccaccio, Sokół; 6. Giovanni Boccaccio, Sokół; 7. Andrzej Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej (fragmenty); 8. Miguel de Cervantes y Saavedra, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy (fragmenty); 9. Wespazjan Kochowski, Psalmodia polska (wybór psalmów); 10. Wacław Potocki, Transakcja wojny chocimskiej (fragmenty z części I); 11. Ignacy Krasicki, Monachomachia (fragmenty); 12. Stanisław Trembecki, Franciszek Kniaźnin, wybrane utwory; 13. Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów za czasów panowania Augusta III (fragmenty); 14. Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót posła; 15. Stanisław Staszic, Przestrogi dla Polski (fragmenty); 16. Juliusz Słowacki, Beniowski (fragmenty), Listy do Matki (fragmenty); 17. Aleksander Fredro, Śluby panieńskie; 18. Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera (fragmenty), Faust (fragmenty); 19. George Byron, Giaur (fragmenty); 20. Adam Mickiewicz, Dziady cz. IV; 21. Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem; 22. Maria Konopnicka, wybór wierszy; 23. Henryk Sienkiewicz, Listy z podróży do Ameryki (fragmenty); 24. Stefan Żeromski, Echa leśne, Ludzie bezdomni; 25. Zofia Nałkowska, Granica; 26. Tadeusz Peiper, wybór wierszy; 27. Joseph Conrad, Lord Jim; 28. Anna Kamieńska, Anna Świrszczyńska, Julia Hartwig, Stanisław Grochowiak, Ryszard Krynicki, Edward Stachura, Adam Zagajewski, wybór wierszy; 29. Kazimierz Moczarski, Rozmowy z katem (fragmenty); 30. Zofia Nałkowska, Przy torze kolejowym (z tomu Medaliony); 31. Witold Pilecki, Raport Witolda; 32. Wiesław Kielar, Anus mundi; 33. Jan Józef Szczepański, Święty; 34. Zofia Kossak-Szczucka, Pożoga. Wspomnienia z Wołynia 1917–1919; 35. Tadeusz Różewicz, Kartoteka; 36. Józef Czapski, Na nieludzkiej ziemi (fragmenty); 37. Leopold Tyrmand, Dziennik 1954 (fragmenty); 38. Jarosław Iwaszkiewicz, wybrane opowiadanie; 39. Stanisław Lem, Wizja lokalna; 40. John Ronald Reuel Tolkien, Władca pierścieni. Drużyna pierścienia; 41. Samuel Beckett, Czekając na Godota; 42. Friedrich Dürrenmatt, Wizyta starszej pani; 43. Eugène Ionesco, Lekcja lub inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela.

Lista lektur obowiązkowych dla poziomu rozszerzonego w liceum i technikum

Utwory określone dla zakresu podstawowego, a ponadto: 1. Arystoteles, PoetykaRetoryka (fragmenty); 2. Platon, Państwo (fragmenty); 3. Arystofanes, Chmury; 4. Wergiliusz, Eneida (fragmenty); 5. Św. Augustyn, Wyznania (fragmenty); 6. Św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty); 7. François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty); 8. Michel de Montaigne, Próby (fragmenty); 9. Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki); 10. William Szekspir, Hamlet; 11. Wybrane utwory poetyckie z romantycznej literatury europejskiej, w tym wybrane wiersze angielskich poetów jezior; 12. Juliusz Słowacki, Lilla Weneda; 13. Cyprian Kamil Norwid, Bema pamięci żałobny rapsod, Fortepian Szopena, Czarne kwiaty (fragmenty), Promethidion (fragmenty); 14. Realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, Ojciec Goriot lub Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert, Pani Bovary); 15. Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa; 16. Franz Kafka, Proces (fragmenty); 17. Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata; 18. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy; 19. Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe; 20. Tadeusz Konwicki, Mała Apokalipsa; 21. Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie; 22. Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku; 23. Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania; 24. Wybrane eseje następujących autorów: Jerzy Stempowski, Gustaw Herling-Grudziński, Zbigniew Herbert, Zygmunt Kubiak, Jarosław Marek Rymkiewicz (co najmniej po jednym utworze); 25. Wybrane teksty z aktualnych numerów miesięczników oraz kwartalników literackich i kulturalnych.

Lista lektur uzupełniających dla poziomu rozszerzonego w liceum i technikum

W każdej klasie obowiązkowo dwie pozycje książkowe w całości lub we fragmentach, na przykład: 1. Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty (fragmenty); 2. Tomasz Morus, Utopia (fragmenty); 3. Pedro Calderon de la Barca, Życie snem; 4. Wolter, Kandyd, czyli optymizm (fragmenty); 5. Jean-Jacques Rousseau, Nowa Heloiza (fragmenty); 6. Wybrane utwory epickie okresu romantyzmu: Józef Ignacy Kraszewski, Stara baśń, Victor Hugo, Nędznicy, Edgar Allan Poe, wybrane opowiadanie, Henryk Rzewuski, Pamiątki Soplicy (fragmenty); 7. Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom II – Zima); 8. Aldous Huxley, Nowy wspaniały świat; 9. Gabriela Zapolska, Moralność pani Dulskiej; 10. Gustaw Herling-Grudziński, Wieża; 11. Florian Czarnyszewicz, Nadberezyńcy; 12. Bohumil Hrabal, wybrane opowiadania; 13. Wiesław Myśliwski, Widnokrąg; 14. Julian Stryjkowski, Austeria; 15. Umberto Eco, Imię róży; 16. Zofia Kossak-Szczucka, Błogosławiona wina; 17. Ferdynand Antoni Ossendowski, Mocni ludzie, Ludzie, zwierzęta, bogowie; 18. Krystyna Lubieniecka-Baraniak, Gdy brat staje się katem; 19. Wybrane wiersze poetów polskich i obcych; 20. Wybrana powieść polska i obca z XX lub XXI wieku; 21. Wybrany dramat polski i obcy z XX lub XXI wieku; 22. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei (fragmenty), Tryptyk rzymski, Pamięć i tożsamość (fragmenty), Fides et ratio (fragmenty); 23. Karol Wojtyła, Przed sklepem jubilera; 24. Stefan Wyszyński, Zapiski więzienne; 25. Paweł Zuchniewicz, Ojciec wolnych ludzi. Opowieść o Prymasie Wyszyńskim lub inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela.

Zapraszamy do zakładki #bezprzerwy w portalu tvn24.pl, gdzie przyglądamy się nowym pomysłom Ministerstwa Edukacji i Nauki, pytamy ekspertów o opinie, sprawdzamy, z jakimi problemami mierzą się uczniowie i nauczyciele po powrocie do stacjonarnej nauki oraz jakie sukcesy odnoszą.

ZOBACZ też "Kobiecy punkt widzenia": dr hab. Iwona Chmura-Rutkowska: Mamy w szkole kłopot z nowoczesnością. Jesteśmy nadal co najmniej w XIX wieku

Autor:mbl/az

Źródło: podstawaprogramowa.pl, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości