1,9 miliona złotych za analizę trasy trzeciej linii metra

TVN Warszawa | Praga Południe

Autor:
ab/ran
Źródło:
tvnwarszawa.pl
Metro Warszawskie , urząd miastaPrace nad budowę III linii metra

Metro Warszawskie podpisało umowę na wykonanie studium technicznego dla trzeciej linii metra na Pradze Południe. Wykonawca będzie musiał dokładnie przeanalizować przebieg trasy pomiędzy Stadionem Narodowym a Gocławiem.

Do przetargu na opracowanie studium technicznego dla III linii na Pradze Południe zgłosiło się pięciu wykonawców. Komisja przetargowa uznała, że najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum: Egis Poland Sp. z o.o. – Lider, "Transeko" Brzeziński, Dybicz, Szagala Sp.j., Egis Rail SA. Za swoją pracę zażądało 1 906 500 złotych brutto.

"O wyborze zwycięzcy w 58 proc. zdecydowała cena, a także: doświadczenie koordynatora (18 proc.), doświadczenie analityka ruchu (12 proc.), doświadczenie planisty/urbanisty (6 proc.) i doświadczenie projektanta w branży konstrukcyjno-budowlanej (6 proc.)" - podaje Anna Bartoń, rzeczniczka Metra.

Trzy warianty M3

W ciągu najbliższego roku zadaniem wykonawcy będzie szczegółowa analiza trzech wariantów przebiegu pierwszego etapu budowy III linii:

wariant I - przebieg na odcinku: stacja C14 "Stadion Narodowy" – stacja E6 "Gocław", wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka – zgodnie z wytycznymi zawartymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy,

wariant II - przebieg na odcinku: stacja C14 "Stadion Narodowy" – stacja E5 "Gocław", wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka – zgodnie z koncepcją prezentowaną przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego,

wariant III - przebieg na odcinku: stacja C14 "Stadion Narodowy" – stacja Gocław, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka – zgodnie z koncepcją zaproponowaną przez autorów opracowania.

Po trzech miesiącach wykonawca ma zaprezentować wstępny raport, w którym zawarte zostaną: wstępna analiza dotycząca trasy linii M3 i lokalizacji stacji, informacje o otoczeniu trasy, uwarunkowania transportowe oraz techniczne, możliwości realizacyjne, a także powiązania stacji z innymi środkami komunikacji.

Dwa warianty przebiegu M3Metro Warszawskie

Rok na opracowanie dokumentacji

"W ciągu 12 miesięcy powstanie pełne opracowanie, które zawierać będzie szczegółową analizę porównawczą z uwzględnieniem: kryteriów funkcjonalno-przewozowych w tym wielkości przewozów, integracji różnych podsystemów transportowych, przestrzennych (kolizje z zagospodarowaniem), środowiskowych (oddziaływanie na środowisko i warunki zamieszkania), a także ekonomicznych" - podaje przedstawicielka Metra Warszawskiego.

Potem przyjdzie czas na kolejne prace: badania geologiczne, opracowane studium wykonalności, wykonanie projektów koncepcyjnych i budowlanych

Zobacz też konferencję prasową, dotyczącą testowych kursów na wolskim krańcu M2:

Budowa metra na Woli zbliża się do końca

Prezydent o postępach prac na budowie metra na WoliTVN24
wideo 2/3

Źródło: tvnwarszawa.pl

ab/ran