"Warszawa nie powinna sprzedawać mieszkań komunalnych"

Najnowsze

Pytanie 1. Rafał Trzaskowski TVN24
wideo 2/7

- Będę zachęcać warszawiaków do przesiadania się do komunikacji publicznej, a nie łupić ich opłatami i gnębić zakazami - komentuje pytany o możliwość opłat za wjazd do centrum, w ankiecie tvnwarszawa.pl Rafał Trzaskowski. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy odpowiada na 27 pytań redakcji.

BEZPIECZEŃSTWO:

1. Na warszawskich ulicach kilkadziesiąt osób rocznie traci życie. Jak poprawić poziom bezpieczeństwa, szczególnie tych narażonych najbardziej - pieszych?

Trzeba rozbudować infrastrukturę zwiększającą bezpieczeństwo pieszych: doświetlone przejścia, automatyczne światła ostrzegawcze. W niektórych miejscach (na przykład na ulicach koło szkół) można rozważyć budowę urządzeń drogowych wymuszających na samochodach wolniejszą jazdę. W innych miejscach konieczny może być montaż urządzeń do pomiaru prędkości. W wybranych częściach miasta - na przykład w ścisłym centrum - można tworzyć strefy uspokojonego ruchu.

2. Czy prezydent, jako urzędnik rejestrujący zgromadzenia, powinien brać w nich udział? Czy wybierze się Pan/Pani na Marsz Niepodległości, Paradę Równości lub inne, podobne wydarzenie?

Bardzo chciałbym pójść z dziećmi w marszu 11 listopada. Zrobię to jednak wyłącznie wtedy, gdy rząd zagwarantuje zero tolerancji dla ludzi propagujących faszyzm, rasizm i ksenofobię oraz zagwarantuje, że jeśli władze miasta zadecydują o rozwiązaniu zgromadzenia, z wyżej wymienionych powodów - to rząd tę decyzję natychmiast wesprze, służbami podległymi rządowi.

3. Czy straż miejska powinna być zlikwidowana, zreformowana czy działać na dotychczasowych zasadach?

Pracę Straży Miejskiej trzeba przeorganizować. Straż musi się koncentrować na sprawach najpilniejszych: patrolowaniu ulic, zwłaszcza w rejonach wskazanych przez obywateli, karaniu piratów drogowych, parkujących na miejscach dla osób niepełnosprawnych albo tamujących ruch. Jednym z podstawowych zadań Straży Miejskiej będą też patrole w pobliżu szkół. W strukturach Straży Miejskiej trzeba stworzyć instytucję strażnika - dzielnicowego, którego podstawowym zadaniem będzie kontakt z lokalną społecznością na każdym z osiedli i zbieranie informacji o tym, jakiej interwencji mieszkańcy oczekują. Wyższe wymagania wobec strażników miejskich będą się wiązać z lepszym wynagrodzeniem.

4. Jak i kiedy zamierza Pan/Pani rozwiązać problem bezpieczeństwa rowerzystów na moście Poniatowskiego?

Jak najszybciej wprowadzę tymczasowe rozwiązania. Proponuję podział chodników: jedna strona dla rowerzystów, druga strona - dla pieszych. Znaki będą odpowiednio wcześniej informować, którą stroną mostu należy przejść/przejechać. Drugie rozwiązanie doraźne to budowa barier, tam, gdzie będzie to technicznie możliwe. Powinny być ażurowe, zapobiegające wypadnięciu pieszego - rowerzysty na jezdnię. Po trzecie: odcinkowy pomiar prędkości - egzekwowanie obowiązujących na moście ograniczeń prędkości.

Docelowy, rozwiązaniem będzie kładka podwieszana pod mostem Poniatowskiego albo, alternatywnie, pod mostem średnicowym (kolejowym). Okazją do jej budowy będzie generalny remont tych mostów.

5. Czy zamierza Pan/Pani wprowadzić nowe strefy, w których legalnie będzie można pić własny alkohol? Jeśli tak, gdzie?

Wraz z wydłużaniem bulwarów nadwiślanych (na lewym brzegu Wisły) i konsekwentnym zagospodarowywaniem prawego brzegu będzie można rozważyć rozszerzenie już istniejącej strefy.

KOMUNIKACJA:

6. Czy powinny powstać nowe buspasy? Jeśli tak, proszę podać priorytetowe lokalizacje.

Tak. Jedną z lokalizacji, gdzie taki buspas powinien powstać, jest ul. Puławska, na odcinku od Dworca Południowego do granicy miasta. Ten buspas chcę wytyczyć po uruchomieniu dodatkowego połączenia SKM do Piaseczna. Każda decyzja o buspasie musi być poprzedzona staranną analizą ruchu i konsultacjami z mieszkańcami.

7. Ile powinna kosztować pierwsza godzina parkowania w płatnej strefie?

To jedna z tych kwestii, którą zamierzam skonsultować z mieszkańcami Warszawy. Wszystkie decyzje o zmianach zasad parkowania w SPPN - nie tylko zmiany taryfy, ale także na przykład wprowadzenie w niektórych miejscach płatnego parkowania w soboty i w niedziele - muszą być przedyskutowane z warszawiakami. Równolegle zamierzam znieść opłaty za abonament dla osób, które są zameldowane w strefie SPPN i płacą w Warszawie podatki (jeden abonament na jedną osobę).

8. Czy strefa płatnego parkowania powinna zostać rozszerzona? Jeśli tak, o jakie obszary.

To też chcę przedyskutować z warszawiakami.

9. Czy dopuszcza Pan/Pani wprowadzenie opłat za wjazd do centrum miasta? Ile powinna wynosić taka opłata?

Nie. Będę zachęcać warszawiaków do przesiadania się do komunikacji publicznej, a nie łupić ich opłatami i gnębić zakazami. Transport publiczny musi być na tyle szybki i komfortowy, żeby mieszkańcy Warszawy - i osoby przyjezdne - sami chcieli odstawić auta na parking.

10. Lotnisko Chopina - zlikwidować czy rozwijać?

Zdecydowanie rozwijać! Wraz z rozbudowanym portem w Modlinie, lotnisko im. Fryderyka Chopina może zaspokoić potrzeby aglomeracji na kolejne dziesięciolecia.

11. Ile powinien kosztować bilet jednorazowy normalny w komunikacji miejskiej, ile miesięczny, a ile kwartalny?

Ceny powinny być tak kształtowane, by zachęcały do kupowania biletów długookresowych. Uważam, że w tej chwili ceny biletów są na odpowiednim poziomie - nie widzę potrzeby, żeby je zmieniać.

12. Jak zamierza Pan/Pani poradzić sobie z problemem nielegalnego parkowania?

Z jednej strony trzeba usuwać przyczynę: zmniejszać liczbę samochodów wjeżdżających do danej dzielnicy (zwłaszcza do centrum miasta). Można to zrobić rozwijając transport publiczny i budując sieć parkingów P+R na obrzeżach Warszawy, przy węzłach przesiadkowych. Z drugiej strony trzeba budować parkingi podziemne w centrum. Część z nich można budować albo za pomocą powołanej do tego celu spółki miejskiej, albo w formule PPP.

INWESTYCJE:

13. Proszę wskazać pięć priorytetowych inwestycji tramwajowych, które zamierza Pan/Pani przeprowadzić w trakcie swojej kadencji.

W pierwszym rzędzie trzeba zrealizować już przygotowane inwestycje: tramwaj na Gocław, nową trasę tramwajową na ul. Kasprzaka, linię tramwajową Wola - Ochota - Mokotów - Wilanów (wraz z tunelem pod Dworcem Zachodnim) oraz zbudować brakujący odcinek linii tramwajowej wzdłuż ulicy Światowida, do skrzyżowania z ul. Modlińską. Następnie trzeba zbudować nowe linie tramwajowe na Targówku i na Białołęce, połączenie "Mordoru" ze stacją Metro Wilanowska, linię tramwajową wzdłuż ul. Wilanowskiej, linię tramwajową na Odolanach oraz na Zielony Ursynów.

14. Czy planuje Pan/Pani rozpocząć budowę nowych linii metra? Jeśli tak, to ilu i gdzie (proszę wskazać odcinki).

Planuję rozpoczęcie budowy trzech nowych linii metra: M3 ze stacji Stadion Narodowy, przez Gocław, na Mokotów; linii M4 - ze stacji metro Wilanowska, przez Włochy do Ursusa. I wreszcie linii M5, biegnącej z Młocin na Białołękę. Wcześniej zakończona zostanie budowa linii M2, wraz z przedłużeniem do Ursusa i do stacji PKP Warszawa Toruńska. Zbuduję też dwie nowe stacje (Muranów, plac Konstytucji) na linii M1 oraz łącznik stacji Centrum i dworca PKP Śródmieście.

15. Czy zamierza Pan/Pani wybudować nowe mosty przez Wisłę? Jeśli tak, to jakie i gdzie?

Zanim rozpoczniemy planowanie nowego mostu nad Wisłą, trzeba sprawdzić, jakie zmiany w ruchu przyniesie oddanie do użytku mostu Południowej Obwodnicy Warszawy. Ewentualna przeprawa na wysokości Żoliborza / Pragi Północ i Targówka powinna być planowana jako most tramwajowo-rowerowo-pieszy, z ewentualnym dopuszczeniem autobusów komunikacji miejskiej.

16. Jakie są najpilniejsze inwestycje drogowe? Proszę podać pięć konkretnych, które zrealizuje Pan/Pani w pierwszym roku urzędowania.

Jak najszybciej trzeba zbudować tunele w osi ul. Marsa i al. Gen. Chruściela na Rembertowie oraz bezkolizyjny przejazdu nad torami kolejowymi przy skrzyżowaniu Chełmżyńskiej i Strażackiej. Innym pilnym projektem jest budowa skrzyżowań bezkolizyjnych na Dolince Służewieckiej, zwłaszcza na przecięciu z al. Wilanowską. Warszawa potrzebuje też szybkiego rozpoczęcia budowy obwodnicy śródmiejskiej na odcinku Rondo Żaba - Rondo Wiatraczna. W dzielnicach takich jak Rembertów, Wesoła, Wawer, Białołęka czy Włochy trzeba jak intensywniej modernizować wszystkie nieutwardzone ulice i drogi.

ARCHITEKTURA/PRZESTRZEŃ:

17. Tylko 37 procent powierzchni Warszawy pokryte jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Jak przyspieszyć proces ich uchwalania? Które plany powinny powstać (lub zostać zmienione) w pierwszej kolejności?

W tej chwili w opracowaniu są plany obejmujące 34 proc. powierzchni miasta. Miasto nie musi obejmować 100 proc. swojego terenu planami, bo część powierzchni miasta to tereny wojskowe i kolejowe (na które miasto nie ma wpływu), a część to lasy i rezerwaty przyrody, z mocy prawa chronione przed ingerencją.

Priorytetowo trzeba traktować te MPZP, które obejmują tereny z nowymi (budowanymi i planowanymi) liniami metra. To atrakcyjne i ważne lokalizacje, zabudowa tam nie powinna przebiegać na podstawie "WuZetek" (decyzji o warunkach zabudowy). Trzeba też przyspieszyć prace nad planami chroniącymi skwery i fragmenty zieleni miejskiej (zwłaszcza w centrum miasta) oraz obecną zabudowę Pragi. Żeby przyspieszyć, potrzebne jest wzmocnienie kadrowe Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

18. Zieleń, wieżowce czy niska zabudowa? Jak powinien wyglądać plac Defilad?

Priorytetem powinna być zieleń. Warszawa potrzebuje jej więcej, nie mniej. To powiedziawszy, są miejsca w Warszawie (ścisłe centrum, część Woli), gdzie wieżowce mogą być dopuszczone. Trzeba przygotować strategiczny dokument planistyczny, który określi, w jakich częściach miasta wysoka zabudowa będzie dozwolona.

Plac Defilad stanie się prawdziwym centrum Warszawy. Przestrzeń wokół Pałacu Kultury i Nauki odżyje, gdy powstanie Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz teatr TR Warszawa, wraz z kluczową infrastrukturą miejską: dużym parkingiem podziemnym oraz łącznikiem stacji metra Centrum i dworca PKP Śródmieście. Oba obiekty - MSN i Teatr TR - będą naturalnymi centrami kultury i rozrywki na wysokim poziomie, wokół nich powstaną bary, restauracje, miejsca gdzie warszawiacy będą chcieli spędzać czas wolny.

Wokół PKiN będzie też znacznie więcej zieleni niż dziś: na południowej pierzei (od strony Al. Jerozolimskich) powstanie ogród - "Zielona Aorta Warszawy". Odnowiony zostanie Park Świętokrzyski. Od strony Pałacu Młodzieży powstanie Pawilon Emilia - ogród zimowy. Od strony Metra Świętokrzyska - Aleja Sportów Miejskich, też z wieloma nasadzeniami.

19. W jaki sposób ograniczyć reklamowy chaos w mieście?

Rada Warszawy w kolejnej kadencji powinna przyjąć uchwałę krajobrazową, która wprowadzi porządek estetyczny i zmniejszy skalę zaśmiecenia miasta reklamami. Przyjęcie takiej uchwały da miastu narzędzia do walki z wielkimi płachtami reklamowymi na budynkach, bannerami wciskającymi się w każdy zakątek publicznej przestrzeni. Taka uchwała ureguluje także kwestie estetyki szyldów, małej architektury, płotów, a nawet ławek, lamp ulicznych i koszy na śmieci.

SPRAWY SPOŁECZNE:

20. Czy wprowadzi Pan/Pani możliwość wykupu mieszkań komunalnych? Proszę wyjaśnić krótko, na jakich zasadach.

Warszawa nie powinna sprzedawać mieszkań komunalnych z bonifikatą. Miasto powinno powiększać zasób lokali miejskich, a nie zmniejszać go. Możliwość wykupu mieszkań komunalnych powinna być w wyjątkowych sytuacjach, na przykład gdy w jakimś budynku miasto ma już tylko jedno mieszkanie komunalne.

21. Jak skrócić kolejki oczekujących po przydział mieszkania komunalnego?

Trzeba konsekwentnie zwiększać liczbę dostępnych mieszkań komunalnych: budować nowe kamienice, remontować pustostany i zniszczone budynki. W każdym kolejnym roku Warszawa wyda na ten cel nie mniej niż 150 milionów złotych. Do 2023 roku powstanie co najmniej 10 tysięcy nowych lokali komunalnych.

Potrzebne są też doraźne rozwiązania. Każdej osobie lub rodzinie, która czeka na mieszkanie komunalne dłużej niż sześć miesięcy, miasto powinno dopłacić do wynajmu mieszkania na rynku, do czasu uzyskania przez nią kluczy do mieszkania miejskiego. To oznacza, że miasto zobowiązuje się rozwiązać problem mieszkaniowy każdego warszawiaka w ciągu pół roku.

Docelowo, w perspektywie do 2030 roku, Warszawa będzie miała 100 tysięcy miejskich mieszkań we własnym zasobie. Tak duża pula pozwoli trwale obniżyć ceny najmu na całym warszawskim rynku mieszkaniowym.

22. Czy będzie Pan/Pani budował tanie mieszkania na wynajem?

Tak. Warszawa powinna budować 1500 takich mieszkań rocznie, począwszy od 2020 roku, na atrakcyjnie zlokalizowanych i dobrze skomunikowanych działkach miejskich.

23. Za nami pięć edycji budżetu partycypacyjnego. Czy należy go kontynuować na obecnych zasadach czy coś wymaga poprawy?

Budżet obywatelski stał się ważnym elementem życia naszego miasta. Pozwala warszawiakom zmieniać ich otoczenie. Warto odświeżyć jego formułę, żeby warszawiacy chętnie brali w nim udział także w kolejnych latach. Dwie rzeczy trzeba poprawić jak najszybciej. Po pierwsze, trzeba zwiększyć transparentność. Dziś zdarza się, że urzędnicy nie dość dobrze wyjaśniają powody, dla których jakiś zgłoszony pomysł nie może być realizowany. Drugi problem do rozwiązania to przewlekłe procedury - mieszkańcy skarżą się, że zbyt wiele czasu upływa od wyboru projektu do jego realizacji.

EKOLOGIA:

24. Proszę podać najważniejsze pomysły na walkę ze smogiem.

Trzeba wielu działań naraz, żeby skutecznie walczyć ze smogiem.

Trzeba przekonać warszawiaków, żeby chcieli przesiąść się z samochodów do komunikacji publicznej. W kolejnych latach nastąpi wymiana taboru: od 2019 roku Miejskie Zakłady Autobusowe nie będą kupować autobusów zasilanych olejem napędowym. Do 2023 roku MZA kupią około 170 autobusów elektrycznych, powstanie osiem pętli ze stacjami szybkiego ładowania.

Równolegle trzeba dokończyć wymianę starych pieców - kopciuchów. Nie tylko w budynkach miejskich, ale także w prywatnych. Warszawa zwiększy dofinansowanie - nawet do 100 proc. kosztów - i ułatwi procedury ubiegania się o dotację. Tam, gdzie będzie to możliwe, domy będą podłączane do miejskiej sieci centralnego ogrzewania: co najmniej 1000 mieszkań rocznie.

Po trzecie, Warszawa musi rozwinąć system monitoringu jakości powietrza. Do 2021 roku Warszawa kupi około stu nowych urządzeń pomiarowych, które pozwolą na dużo bardziej precyzyjne ostrzeganie przed smogiem. Straż Miejska będzie bardziej intensywnie ścigać osoby łamiące prawo i palące śmieciami w piecach.

Docelowo Warszawa wprowadzi też ułatwienia dla samochodów elektrycznych. Na każdym nowym parkingu P+R standardem będzie stacja ładowania.

KULTURA:

25. Czy zamierza Pan/Pani wybudować Muzeum Sztuki Nowoczesnej i TR Warszawa oraz siedzibę Sinfonii Varsovii według istniejących projektów?

Tak, to dobre projekty.

26. Czy będzie Pan/Pani organizować miejskiego sylwestra? Jeśli tak, w którym miejscu?

Tak, jeśli znajdzie się współorganizator. Sprawdziły się takie miejsca jak Plac Konstytucji albo błonia Stadionu Narodowego.

SPORT:

27. Czy imprezy biegowe powinny być organizowane w centrum miasta czy lepiej przenieść ich organizację na obrzeża?

Najważniejsze imprezy biegowe, których trasa jest wytyczona przez centrum miasta, takie jak Maraton Warszawski, są częścią tradycji Warszawy. I warto tę tradycję zachować. Można natomiast zastanowić się, czy miasto nie powinno ograniczyć liczby imprez sportowych, które zatrzymują ruch w mieście. Na pewno trzeba też lepiej informować mieszkańców o planowanych utrudnieniach.