Najnowsze

Do 2024 roku chcą wyeliminować węgiel jako źródło ogrzewania

Najnowsze

Autor:
dg/b
Źródło:
tvnwarszawa.pl
Rafał Trzaskowski: zaostrzymy przepisy antysmogowe
TVN 24Rafał Trzaskowski: zaostrzymy przepisy antysmogowe

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski chciałby, aby do 2024 wyeliminować węgiel jako paliwo używane w prywatnych piecach. Planuje też okresowe wprowadzanie zakazu palenia w kominkach.

- Walka o czyste powietrze w stolicy jest moim priorytetem. Inwestujemy w ekologiczny transport publiczny, zieleń oraz wspieramy warszawianki i warszawiaków w wymianie tak zwanych "kopciuchów". Chcemy wyeliminować węgiel używany w indywidualnych źródłach ogrzewania oraz wprowadzić zakaz palenia w kominkach w dniach z prognozowanym przekroczeniem normy jakości powietrza - zapowiedział Trzaskowski podczas Trzeciego Kongresu Czystego Powietrza.

Stwierdził również, że wprowadzenie przepisów zakazujących palenia węglem będzie możliwe do końca 2023 roku. - Spalania węgla nie można zakazać z dnia na dzień. Wprowadzenie tak znaczącego zaostrzenia postanowień uchwały musi być dobrze przemyślane i racjonalnie realizowane - dodała Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

100 procent pokrycia kosztów

W podpisanej na Kongresie Czystego Powietrza deklaracji samorządy wojewódzki i stołeczny zapowiadają, obok ścisłej współpracy nad zaostrzeniem przepisów uchwały antysmogowej, rzetelną wymianę informacji. Zdaniem ratusza, da ona możliwość właściwego diagnozowania problemów związanych z zanieczyszczeniami powietrza. Sygnatariusze zobowiązali się również do prowadzenia akcji informacyjno-edukacyjnych, która zwiększy świadomość mieszkańców stolicy oraz Mazowsza o zagrożeniach wynikających z zanieczyszczeń powietrza.

Do rezygnacji z węglowych pieców mają zachęcić warszawiaków dotacje na wymianę instalacji grzewczej. - Warszawiacy, którzy w tym roku złożą wniosek do miasta o dofinansowanie likwidacji starego pieca mogą liczyć na 100 procent pokrycia kosztów inwestycji - zapowiedział Trzaskowski.

Jak informuje ratusz, w 2019 roku złożono około 800 wniosków o dotacje na wymianę kotłów w lokalach prywatnych. Według urzędników, od stycznia 2020 roku tempo składania wniosków znacznie wzrosło. Przyczyn takiego stanu rzeczy urzędnicy upatrują w uproszczeniu procedur przyznawania dofinansowań.

Z kolei jeśli chodzi o budynki komunalne, w ubiegłym roku wymieniono 543 piece węglowe. Ale do wymiany zostało jeszcze blisko dwa razy tyle. Ratusz ma się z tym uporać do końca 2021 roku.

Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji

Samorząd Mazowsza, w ramach prac nad nowym programem ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone normy, zlecił przygotowanie analiz, na podstawie których możliwe byłoby zaostrzenie przepisów uchwały.

Już na początku marca projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie poddany konsultacjom społecznym, a także opiniowaniu między innymi przez Ministerstwo Klimatu, samorządowców, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i Sanepid. Samorząd Mazowsza musi dopracować i wprowadzić nowy program do 15 czerwca 2020 roku.

- Najważniejszym zadaniem, z jakim będziemy się mierzyć w najbliższym czasie, jest szczegółowa inwentaryzacja źródeł niskiej emisji, a co za tym idzie zanieczyszczeń powietrza. Jest niezbędna, by móc prowadzić skuteczne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza. Pomożemy samorządom środkami z Unii Europejskiej, ale też z budżetu Mazowsza - powiedział Marcin Podgórski, dyrektor departamentu gospodarki odpadami, emisji i pozwoleń zintegrowanych urzędu marszałkowskiego.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że główną przyczyną występowania ponadnormatywnych stężeń pyłów PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu na Mazowszu jest emisja związana z indywidualnym ogrzewaniem budynków.

Autor:dg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Urząd Miasta Warszawa

Pozostałe wiadomości