Inteligentne miasta przyszłości. Jak wpłynie na nie sieć 5G?

Autor:
Emitel
Emitel

Sieć 5G w niedalekiej przyszłości poprawi funkcjonowanie dobrze znanych nam usług dostarczanych do domów czy miast. Część z nich może być pozornie niezauważalna dla nas, jako konsumentów. Z innych będziemy regularnie korzystać. Ich wpływ na poziom i jakość życia w smart cities będzie jednak niebagatelny. 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY Z CYKLU REFARMING - NOWY STANDARD NADAWANIA NAZIEMNEJ TELEWIZJI >>>

Inteligentne domy…

Już teraz w naszych domach obecnych jest coraz więcej urządzeń z kategorii Internet of Things (IoT, Internetu rzeczy), czyli takich, które mają połączenie z siecią i mogą się między sobą komunikować. Do tej kategorii wliczamy bardzo różne urządzenia, od najprostszych czujników (np. smogu) do pojazdów. Kluczowa jest właśnie komunikacja między nimi.

Jednak to właśnie sieć 5G, która działa znacznie szybciej od swojej poprzedniczki i daje większe możliwości pod względem przepustowości czy liczby urządzeń do nich połączonych, przyniesie w tej kwestii prawdziwą rewolucję – wpływając przede wszystkim na ich upowszechnienie. Sprawdźmy, z jakich rozwiązań smart home już teraz możemy skorzystać.

> Wspomniane przez nas inteligentne czujniki mogą informować nas o nietypowych sytuacjach w domu. Wykrywając nietypowy ruch, przesyłając powiadomienia o potencjalnym wycieku wody czy rozprzestrzenianiu się dymu. Dzięki innym już teraz możemy np. sprawdzić czy wychodząc do pracy nie zostawiliśmy otwartych okien.

> Inteligentne żarówki, umożliwiające stworzenie różnych profili oświetlenia pomieszczeń w zależności od aktywności, jakie planujemy. Takim systemem można sterować głosowo czy za pomocą aplikacji w smartfonie. Oprócz tego, korzystając z inteligentnych żarówek, możemy stworzyć harmonogramy działania – np. przygasające światła w salonie informują nas w tygodniu o tym, że zbliża się pora spania.

> Inteligentne ogrzewanie, które podobnie jak zastosowanie inteligentnego oświetlenia pozwala nam na stworzenie harmonogramów. Korzystając z tego rozwiązania możemy zapomnieć o ręcznym ustawianiu temperatury na termostacie, dzięki zdefiniowanym przez nas harmonogramom działania.

Emitel

…w inteligentnych miastach

Jednak jak już wspomnieliśmy inteligentne domy choć znacząco wpłyną na nasze bezpieczeństwo, komfort oraz jakość życia nie stworzą całkowicie inteligentnych miast. Będzie to możliwe dzięki różnym systemom informatycznym, które znacząco wpłyną na procesy zachodzące w samym mieście. Część z nich już teraz wdraża Emitel, a my pokrótce je opiszemy.

> Inteligentne systemy zbiórki odpadów umożliwią lepszą kontrolę, monitoring zapełnienia koszy na poszczególnych obszarach czy redukcję kosztów wywozu śmieci. Czujniki, które zastosowane są w koszach na śmieci, pozwalają na optymalizowanie nie tylko odbioru, lecz również tras śmieciarek. Dzięki temu zapomnimy o sztywnych harmonogramach odbioru śmieci, które niestety, ale obecnie powodują nierzadko przepełnienie koszy w niektórych rejonach miast.

> Inteligentne systemy pomiarowe, np. wody. Mają one zastosowanie zarówno w pojedynczych mieszkaniach, jak i całych budynkach. To rozwiązanie, które zautomatyzuje z jednej strony proces odczytu danych z poszczególnych liczników – których w naszych miastach są tysiące – ponieważ będą one automatycznie przesyłane do sieci wodociągowej. Z drugiej, pozwolą na wykrywanie anomalii czy awarii w samej sieci wodociągowej, zapewniając jej bardziej płynne działanie.

> Kolejnym rozwiązaniem, które pozwala na zmniejszenie kosztów oraz nakładu pracy są inteligentne latarnie. System budowany przez Emitel umożliwia np. monitoring działania poszczególnych latarni i wykrywanie w porę wszelkich nieprawidłowości lub awarii. Bardziej zaawansowane czujniki pozwalają nawet na regulację jasności świecenia, co ma niebagatelną rolę w kontekście kosztów, które są potrzebne na utrzymanie systemu ulicznych latarni.

> Także przemieszczając się po naszych miastach skorzystamy niebawem z dobrodziejstw smart cities. Dzięki systemom parkowania będziemy mieli możliwość np. sprawdzenia w czasie rzeczywistym dostępności miejsc parkingowych w danej okolicy. Takie systemy oczywiście pozwolą również lepiej planować urbanistom w naszych miastach wyznaczanie nowych miejsc parkingowych, w zależności od ich aktualnej zajętości w danej okolicy.

Sieć 5G to nie tylko po prostu szybszy Internet. To szansa na to, by nasze domy oraz miasta były bardziej przyjazne, bezpieczne i po prostu lepiej się nam wszystkim w nich żyło. Będzie to możliwe już wkrótce także dzięki opisanym przez nas rozwiązaniom.

Autor:Emitel

Pozostałe wiadomości