"Łamanie podstawowych zasad budżetowych" kontra "nie ma mowy o ukrywaniu długu"

Źródło:
TVN24 Biznes, PAP
Prezes NIK: ustawa budżetowa przestała pełnić funkcję podstawowego aktu zarządzania finansami państwa
Prezes NIK: ustawa budżetowa przestała pełnić funkcję podstawowego aktu zarządzania finansami państwa TVN24
wideo 2/7
Prezes NIK: ustawa budżetowa przestała pełnić funkcję podstawowego aktu zarządzania finansami państwa TVN24

Rok 2022 był trzecim z rzędu, w którym zastosowano różnorodne rozwiązania, które łamały podstawowe zasady budżetowe, a może nawet Konstytucję RP - mówił w Sejmie prezes Najwyższej Kontroli (NIK) Marian Banaś. Szef NIK zwracał uwagę na "zniekształcenie" wysokości deficytu państwa. Minister finansów Magdalena Rzeczkowska zapewniła, że nie ma mowy o ukrywaniu długu. Tymczasem byli ministrowie finansów opowiadają się przeciwko udzieleniu absolutorium dla rządu za wykonanie budżetu państwa w 2022 roku.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś w środę brał udział w rozpatrywaniu sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres 2022 roku wraz z przedstawioną przez NIK analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2022 roku.

Prezes NIK o łamaniu zasad budżetowych

Banaś wskazywał, że rok 2022 był trzecim z rzędu, w którym zastosowano "różnorodne rozwiązania, które łamały podstawowe zasady budżetowe, a może nawet Konstytucję RP". - Najwyższa Izba Kontroli, działając w interesie obywateli i państwa polskiego negatywnie ocenia kierunki zmian, zachodzące w systemie finansów publicznych w wyniku których gospodarka finansowa państwa prowadzona jest w znacznej części poza budżetem państwa i z pominięciem rygorów właściwych dla tego budżetu, a co więcej, także poza sektorem finansów publicznych - powiedział szef NIK.

Marian Banaś podczas wystąpienia w SejmieTVN24

Banaś dodał, że "w konsekwencji parlament i społeczeństwo pozbawieni są kontroli nad istotną częścią gromadzonych i wydatkowanych środków publicznych". - W minionych trzech latach doprowadzono do sytuacji, w której ustawa budżetowa, w tym przede wszystkim budżet państwa, przestała pełnić funkcję podstawowego aktu zarządzania finansami państwa - ocenił.

Tymczasem - jak przypominał Marian Banaś - podstawowość budżetu państwa wynika wprost z artykułu 219 Konstytucji RP. - Konstytucja ma najwyższą moc prawną w systemie źródeł prawa w państwie i żadne inne ustawy nie powinny prowadzić do omijania zawartych w niej przepisów. Niestety, od ponad trzech lat jest inaczej (...) - podkreślił prezes NIK.

"Zniekształcona" wysokość deficytu państwa

Banaś zwracał uwagę na "zniekształcenie" wysokości deficytu państwa. - Deficyt budżetu państwa i środków europejskich wyniósł w 2022 roku 14 miliardów złotych, co stanowi niespełna 35 (procent) wartości planowej. Wysokość tego deficytu jednak jest zniekształcona i nie odzwierciedla w pełni stanu nierównowagi finansowej państwa - mówił.

Szef NIK przytaczał przy tym wartość deficytu podsektora instytucji rządowych, który - jak podawał - sięgnął 101,7 mld zł. - Oznacza to, że poza budżetem państwa znalazły się operacje skutkujące powstaniem tego deficytu w wysokości ponad 6-krotnie większej od deficytu budżetu państwa i budżetu środków europejskich - wskazywał.

Zdaniem Banasia "doszło do sytuacji bez precedensu, w której istotne zadania państwa finansowane są poza budżetem państwa, jak również poza kontrolą parlamentu". - Dotyczy to finansowania części zadań publicznych ze środków utworzonych poza sektorem finansów publicznych i obsługiwanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W 2022 roku utworzono dwa kolejne fundusze, którym powierzono realizację zadań publicznych, a nie podlegają one rygorom ustawy o finansach publicznych - Fundusz Pomocy oraz Wsparcia Sił Zbrojnych. W dalszym ciągu rozszerzano również katalog zadań realizowanych przez Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - zwracał uwagę.

W jego ocenie tzw. fundusz przeciwcovidowy "stał się de facto narzędziem do finansowania praktycznie dowolnego zakresu zadań". - Niestety, przeprowadzone przez Najwyższą Izbę Kontroli kontrole w obszarze finansowania zadań państwa poza budżetem, wykazały liczne i istotne nieprawidłowości. Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie zarządzanie przez Prezesa Rady Ministrów (Mateusza Morawieckiego - red.) Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 - podkreślił Banaś.

Czytaj także: Z funduszu covidowego na lochy. "Nie śmiejmy się, to jest naprawdę poważna sprawa"

Przyznał, że budżet państwa, budżet środków europejskich zostały wykonane zgodnie z ustawą budżetową na rok 2022. Jednocześnie zwracał uwagę, że ustawa ta nie obejmowała wielu operacji finansowych związanych z realizacją zadań państwa, a mających wpływ na wzrost długu Skarbu Państwa.

Szef NIK poinformował, że Najwyższa Izba Kontroli ujawniła szereg nieprawidłowości związanych z realizacją ustawy budżetowej na rok 2022, a najczęściej występujące dotyczą obszarów zamówień publicznych, ksiąg rachunkowych, sprawozdawczości, przyznawania i rozliczania dotacji.

Prezes NIK Marian Banaś o przykładach nieprawidłowości związanych z realizacją ustawy budżetowej na rok 2022
Prezes NIK Marian Banaś o przykładach nieprawidłowości związanych z realizacją ustawy budżetowej na rok 2022TVN24

Minister finansów odpowiada

W środę w Sejmie swoje wystąpienie miała również minister finansów Magdalena Rzeczkowska, która odnosiła się do raportu NIK. Jak podkreśliła, pomimo wzrostu zadłużenia w wartościach bezwzględnych państwowy dług publiczny i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych na koniec 2022 roku obniżyły się w stosunku do produktu krajowego brutto (PKB).

Magdalena RzeczkowskaTVN24

Wskazała, że państwowy dług publiczny obniżył się z 43,7 proc. do 39,3 proc. PKB, natomiast dług sektora instytucji rządowych i samorządowych z 53,6 proc. do 49,1 proc. PKB. - Ta ostatnia wartość obejmuje zadłużenie wszystkich funduszy, w tym funduszy w BGK. Jest regularnie raportowana do KE, informacja jest publicznie dostępna. Nie ma mowy o ukrywaniu długu - zapewniała szefowa MF.

Rzeczkowska wyliczyła kluczowe wydarzenia z 2022 roku wpływające na dochody i wydatki budżetowe, m.in. wprowadzenie reformy podatkowej, z której - jak podała - skorzystało niemal 20 mln Polaków i obniżenie stawki VAT do zera na podstawowe produkty spożywcze. - Dodatkowo w ramach tarczy antyinflacyjnej obniżyliśmy VAT na paliwa czy prąd, również były zwolnienia z akcyzy. Łącznie tarcza antyinflacyjna to jest 40 miliardów złotych mniej pobranego VAT i akcyzy, które zostało w kieszeniach Polaków - powiedziała minister finansów. Dodała, że w 2022 roku znacznie wzrosły inwestycje samorządowe.

Magdalena Rzeczkowska odnosząc się do zarzutów NIK, stwierdziła, że izba nie zakwestionowała rzetelności i legalności sprawozdania rządu z wykonania budżetu za 2022 rok. - Kryterium oceny wykonania ustawy budżetowej jest przede wszystkim zachowanie wymogów prawidłowego wykonywania zadań budżetowych. Najwyższa Izba Kontroli nie postawiła zarzutów odnośnie do legalności celowości i gospodarności wykonania ustawy budżetowej za 2022 rok - mówiła. Rzeczkowska nie zgodziła się z uwagami NIK w zakresie marginalizacji budżetu centralnego. - Pomimo tego, że finansowanie walki z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19, finansowanie pomocy dla Ukrainy odbywało się w poprzednich latach przede wszystkim za pośrednictwem funduszu przeciwdziałania COVID-19, funduszu pomocy, czyli funduszy działających w BGK, to wydatki budżetu państwa w dalszym ciągu stanowiły i stanowią najważniejsze źródło finansowania zadań państwa, a ich wykonywanie podlega rygorom przepisów corocznie uchwalanej ustawy budżetowej i przepisów ustawy o finansach publicznych - wskazywała szefowa MF.

- Nie można też mówić o setkach miliardów złotych poza budżetem, kiedy wydatki funduszu COVID-19 w 2022 roku to około 46 miliardów złotych, a funduszu pomocy Ukrainie 14 miliardów złotych, a wydatki budżetu państwa to aż 517 miliardów złotych - zwracała uwagę.

Minister Rzeczkowska w swojej wypowiedzi zapewniała, że polityka fiskalna jest prowadzona na podstawie ustaw, a środki są wydatkowane zgodnie z realizacją określonego w tych ustawach celu.

Co z absolutorium dla rządu?

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna w środę z sejmowej mównicy zwracała uwagę, że zgodnie z art. 226 ust. 2 Konstytucji RP, Sejm rozpatruje przedłożone sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej i po zapoznaniu się z opinią Najwyższej Izby Kontroli podejmuje uchwałę o udzieleniu lub o odmowie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium. - Opinia NIK-u jest jednoznaczna, nie ma pozytywnej rekomendacji w przedmiocie udzielenia absolutorium Radzie Ministrów za rok 2022 - podkreślała była wiceminister finansów.

Leszczyna mówiła, że "po raz pierwszy w historii kolegium NIK nie udzieliło pozytywnej opinii". - Pani minister (finansów Magdalena Rzeczkowska - red.) przejdzie pani do historii, chociaż nie wiem, czy o taką pamięć powinno nam chodzić - dodała posłanka KO.

We wtorek w Senacie odbyło się seminarium: "Czy budżet, który utracił rangę podstawowego planu finansów państwa, może być podstawą absolutorium dla rządu?", zorganizowane przez Radę Gospodarczą - Zespół Doradców ds. Gospodarczych, działającą przy Marszałku Senatu RP.

W seminarium uczestniczyło m.in. sześciu byłych ministrów finansów w różnych rządach, kilku wiceministrów oraz senatorowie. "Mimo zaproszenia nie przybył jednak minister finansów" - czytamy na stronie izby wyższej. Uczestnicy seminarium opowiedzieli się przeciwko udzieleniu absolutorium dla rządu za wykonanie budżetu państwa w 2022 roku oraz za przejrzystością finansów publicznych.

Dr Sławomir Dudek mówił, że na podstawie wyliczeń na etapie planu budżetowego skala deficytu poza budżetem miała wynieść 72 proc., a w wykonaniu było to aż 88 proc. Zdaniem byłego dyrektora Departamentu Polityki Makroekonomicznej Ministerstwa Finansów "nie można dostać absolutorium za 12 procent prawdy". Dudek uważa, że rząd stworzył równoległy budżet poza kontrolą społeczną, a minister finansów został zmarginalizowany.

Z kolei były minister finansów dr Mirosław Gronicki podkreślił, że postępowanie Ministerstwa Finansów i rządu doprowadziło do zapaści w dochodach finansów publicznych. Były minister finansów dr Stanisław Kluza ze Szkoły Głównej Handlowej, ocenił, że absolutorium można udzielić, jeżeli budżet jest znany, a nie do jego części. Zgodził się z Mirosławem Gronickim, że udzielenie absolutorium takiemu ułomnemu budżetowi będzie decyzją polityczną.

Ludwik Kotecki, były wiceminister finansów i członek Rady Polityki Pieniężnej, zwracał uwagę na to, że polski dług jest drugim najdroższym w Europie po Węgrzech, a jego obsługa wyniesie w tym roku 4,6 proc. Kotecki podkreślał przy tym, że jeżeli polityka budżetowa jest nieprzejrzysta, trudno do niej dopasować politykę pieniężną.

Autorka/Autor:mb/ams

Źródło: TVN24 Biznes, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości

Na stacjach paliw w Polsce w ostatnich dniach obserwowaliśmy niewielkie zmiany cen. Eksperci zwrócili jednak uwagę, że rośnie liczba punktów, na których benzyna bezołowiowa 95 jest droższa od oleju napędowego. Są też prognozy dotyczące kosztów tankowania w najbliższym tygodniu.

"Mijanka" w cenach paliw. Eksperci o rosnącej liczbie stacji

"Mijanka" w cenach paliw. Eksperci o rosnącej liczbie stacji

Źródło:
tvn24.pl

Wielka Brytania odrzuciła wstępną propozycję Komisji Europejskiej w sprawie nowej umowy ułatwiającej mobilność młodzieży po brexicie. Bruksela chciała, aby osoby w wieku 18-30 lat mogły podejmować studia i pracę na Wyspach Brytyjskich na określony czas bez konieczności ubiegania się o wizę. Zarówno rząd w Londynie, jak i opozycja oświadczyły, że nie mają w planie przywracać swobody przepływu osób z UE. Zamiast tego Wielka Brytania woli zawierać umowy z wybranymi krajami.

Swobodny przepływ młodzieży. Wielka Brytania odpowiada na propozycję Brukseli

Swobodny przepływ młodzieży. Wielka Brytania odpowiada na propozycję Brukseli

Źródło:
PAP

Tankowiec, który zaopatruje w paliwo statki tak zwanej rosyjskiej floty cieni, powiązany jest z rosyjskim oligarchą i łotewskim magnatem naftowym - poinformowała w sobotę szwedzka telewizja SVT. Statek jest zakotwiczony na Morzu Bałtyckim na wschód od Gotlandii.

Bunkrowanie "floty cieni" na Bałtyku. Media o rosyjskich powiązaniach tankowca

Bunkrowanie "floty cieni" na Bałtyku. Media o rosyjskich powiązaniach tankowca

Źródło:
PAP

Russian Copper Company (RCC) i chińskie firmy unikały podatków i omijały zachodnie sankcje poprzez handel walcówką miedzianą pod przykrywką złomu - poinformowały agencję Reutera trzy źródła zaznajomione ze sprawą.

Kwitnie handel "złomem". Rosyjskie i chińskie firmy znalazły sposób

Kwitnie handel "złomem". Rosyjskie i chińskie firmy znalazły sposób

Źródło:
Reuters

Blisko 15 tysięcy osób skorzystało do tej pory z możliwości szybkiego wyrobienia paszportu tymczasowego na Lotnisku Chopina w Warszawie. W sobotę mija rok od uruchomienia usługi w stołecznym porcie - poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Resort podał najczęstsze kierunki odlotów z paszportem tymczasowym.

Szybkie paszporty. Skorzystało kilkanaście tysięcy podróżnych

Szybkie paszporty. Skorzystało kilkanaście tysięcy podróżnych

Źródło:
tvn24.pl

Wenecja wprowadza specjalny system rezerwacji wizyt w mieście, a także opłatę w wysokości pięciu euro za wstęp do historycznego centrum. Ma ona obowiązywać jednak tylko w wybranych dniach od 25 kwietnia do 14 lipca. Zostaną nią objęci także tylko ci turyści, którzy nie zatrzymają się w mieście na nocleg. To pierwszy test takiego rozwiązania na świecie.

Rezerwacje i opłaty za wstęp do miasta. "Nikt wcześniej nie wprowadził takiego eksperymentu"

Rezerwacje i opłaty za wstęp do miasta. "Nikt wcześniej nie wprowadził takiego eksperymentu"

Źródło:
PAP

Polska podpisała umowę z Bankiem Światowym na sfinansowanie programu Czyste Powietrze. Budżet programu ma zostać zasilony kwotą 250 milionów euro, co stanowi równowartość blisko 1,1 miliarda złotych.

Czyste Powietrze. Nowe źródło finansowania programu

Czyste Powietrze. Nowe źródło finansowania programu

Źródło:
tvn24.pl, PAP

Polskie Linie Lotnicze LOT na przełomie kwietnia i maja mają otrzymać pierwszy z 11 zamówionych samolotów typu Boeing 737 MAX 8. Dwie kolejne maszyny mają trafić do spółki w okresie wakacyjnym. Takie informacje przekazał prezes PLL LOT Michał Fijoł.

LOT na zakupach. Wkrótce mają się pojawić pierwsze maszyny

LOT na zakupach. Wkrótce mają się pojawić pierwsze maszyny

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Minister Sławomir Nitras chce, aby Polski Związek Badmintona oraz związana z nim Fundacja Narodowy Badminton zwróciły ponad 1,4 miliona złotych z publicznych środków. We wpisie na X Nitras napisał, że "środki z budżetu ministerstwa sportu służą upowszechnianiu i wspieranie sportu. Nie mogą być wykorzystywane w kampanii wyborczej polityków PiS".

Minister sportu nakazał zwrot 1,4 miliona złotych. Za pikniki z badmintonem

Minister sportu nakazał zwrot 1,4 miliona złotych. Za pikniki z badmintonem

Źródło:
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Wirtualna Polska

Na rządowym programie Mieszkanie na start zyskają banki, deweloperzy, ale też ci, którzy już mają mieszkanie, bo wzrośnie wartość ich majątku. Gorzej z tymi, do których program jest skierowany - uważa dr Adam Czerniak, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej. - Będą mogli pozwolić sobie na większy kredyt, ale raczej nie na większe mieszkanie - wyjaśnia.

Nowy program rządu. Zyskają "obrotni", dla części pociąg odjeżdża

Nowy program rządu. Zyskają "obrotni", dla części pociąg odjeżdża

Źródło:
tvn24.pl

PKO BP, Pekao, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, BNP Paribas, Citibank Handlowy, Bank Pocztowy, Bank BPS, Nest Bank i Toyota Bank - klienci tych instytucji finansowych będą musieli liczyć się z utrudnieniami w najbliższym czasie. Chodzi o zaplanowane prace serwisowe.

Utrudnienia dla klientów czołowych banków

Utrudnienia dla klientów czołowych banków

Źródło:
tvn24.pl

Węgierski rząd nie wyklucza interwencji dotyczącej cen paliw - stwierdził minister gospodarki Marton Nagy na konferencji prasowej. Kwestia ewentualnego wprowadzenia rozwiązań w tej sprawie ma być omawiana na środowym posiedzeniu gabinetu.

Ceny paliw w górę. Rząd nie wyklucza interwencji

Ceny paliw w górę. Rząd nie wyklucza interwencji

Źródło:
Reuters, tvn24.pl

W piątek spółka PKP Intercity poinformowała o odwołaniu dotychczasowego, a następnie powołaniu nowego zarządu. Na stanowisko prezesa powrócił Janusz Malinowski, a funkcję wiceprezes objęła Dagmara Zawadzka.

Kolejowa spółka z nowym szefem. Wraca do zarządu po latach

Kolejowa spółka z nowym szefem. Wraca do zarządu po latach

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Młoda mama dostanie pieniądze i może je zamienić na dziadkowe, ciociowe, koleżankowe, sąsiadkowe czy opiekunkowe - stwierdził Donald Tusk w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych. Chodzi o tak zwane babciowe, którego projekt w ubiegłym tygodniu przyjęła Rada Ministrów.

Czy dziadkowie nie zasługują na "babciowe"? Tusk odpowiada

Czy dziadkowie nie zasługują na "babciowe"? Tusk odpowiada

Źródło:
PAP

Inne europejskie kraje już takie ograniczenia wprowadziły. Teraz także polska ministra zdrowia Izabela Leszczyna jest za zakazem sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych - będzie do tego namawiać rząd. Pomysł popierają też eksperci zajmujący się uzależnieniami. Materiał programu "Polska i Świat".

"Ja jeden płaciłem za paliwo, trzy osoby kupowały gorzałę". Nowy zakaz pod lupą rządu

"Ja jeden płaciłem za paliwo, trzy osoby kupowały gorzałę". Nowy zakaz pod lupą rządu

Źródło:
TVN24

Aktywny rodzic, czyli nowa forma wsparcia dla rodziców, ma wystartować już w październiku. W związku z tym Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej odpowiedziało na najważniejsze pytania dotyczące tak zwanego babciowego. Między innymi, czy konieczne jest spełnienie kryteriów dochodowych, co z rolnikami i osobami prowadzącymi własną firmę, a także czy świadczenie jest wstrzymywane, gdy rodzic bierze L4 na opiekę nad chorym dzieckiem?

Dziesięć pytań o "babciowe". Ministerstwo odpowiada

Dziesięć pytań o "babciowe". Ministerstwo odpowiada

Źródło:
tvn24.pl

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk odniosła się w piątek do informacji o zwolnieniach grupowych w działających w Polsce firmach. - Faktycznie tych zwolnień grupowych jest sporo – przyznała, dodając jednocześnie, że resort monitoruje tę kwestię.

"Faktycznie zwolnień grupowych jest sporo". Ministra komentuje

"Faktycznie zwolnień grupowych jest sporo". Ministra komentuje

Źródło:
PAP

Po bardzo spokojnym początku roku w połowie kwietnia gwałtownie wzrosła średnia liczba rezerwowanych lokali. Na celowniku głównie Warszawa i Poznań - informuje piątkowa "Rzeczpospolita".

Ruszył wyścig do biur sprzedaży

Ruszył wyścig do biur sprzedaży

Źródło:
PAP

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami, która ma wzmocnić nadzór resortu na systemem kaucyjnym. "Prace nad projektem zostały zaplanowane w związku z pojawiającymi się wątpliwościami, czy obecne przepisy są wystarczające, by zapewnić, że system zostanie uruchomiony zgodnie z planem" - czytamy w uzasadnieniu.

Zmiany w systemie kaucyjnym. Jest projekt

Zmiany w systemie kaucyjnym. Jest projekt

Źródło:
PAP

Ponowna analiza procesu wdrożenia nowego wskaźnika referencyjnego zastępującego w umowach kredytowych WIBOR ma się zakończyć w ciągu trzech miesięcy. Zmianie może ulec nie tylko termin, ale i sam wskaźnik. - Możemy jeszcze raz przemyśleć ostateczny wybór - wyjaśnia wiceminister finansów Jurand Drop.

Na tę decyzję czekają kredytobiorcy. "Możemy jeszcze raz przemyśleć ostateczny wybór"

Na tę decyzję czekają kredytobiorcy. "Możemy jeszcze raz przemyśleć ostateczny wybór"

Źródło:
tvn24.pl

To nie jest przejaw fiskalizmu państwa, które szuka pieniędzy w kieszeniach kolejnej grupy osób, ale gra o uzdrowienie rynku pracy - tak plan pełnego oskładkowania zleceń i umów o dzieło komentuje Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich i członek rady nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak ocenił, pod względem obowiązujących rozwiązań Polska jest "absolutnym ewenementem" w Europie.

Polska "absolutnym ewenementem". Rząd szykuje ważną zmianę dla pracowników

Polska "absolutnym ewenementem". Rząd szykuje ważną zmianę dla pracowników

Źródło:
tvn24.pl

Doha Hamad Airport zostało uznane najlepszym lotniskiem świata w tegorocznej edycji zestawienia Skytrax. Ubiegłoroczny zwycięzca, port lotniczy w Singapurze, uplasował się na drugim miejscu rankingu. Najwyżej ocenionym portem lotniczym Europy zostało paryskie lotnisko Charlesa de Gaulle'a.  

Oto najlepsze lotniska świata. W Europie wyraźnie wybija się jedno

Oto najlepsze lotniska świata. W Europie wyraźnie wybija się jedno

Źródło:
CNN, TVN24.pl

Główne ryzyko inflacji jest za nami - ocenił w wywiadzie dla telewizji CNBC minister finansów Andrzej Domański. Jak dodał, Polska "to najlepsze miejsce do inwestowania w Europie".

Minister finansów: to najlepsze miejsce do inwestowania w Europie

Minister finansów: to najlepsze miejsce do inwestowania w Europie

Źródło:
PAP

Senat zdecydował o przyjęciu bez poprawek ustawy o wakacjach kredytowych. Nowe przepisy trafią teraz do prezydenta.

Senat podjął decyzję w sprawie wakacji kredytowych

Senat podjął decyzję w sprawie wakacji kredytowych

Źródło:
PAP

Bon energetyczny przyznawany gospodarstwom domowym w drugiej połowie bieżącego roku będzie miał wartość od 300 do nawet 1200 złotych. Wsparcie ma trafić do rodzin spełniających określone kryteria dochodowe.

Bon energetyczny. Można dostać nawet 1200 złotych

Bon energetyczny. Można dostać nawet 1200 złotych

Źródło:
PAP

Jesteśmy otwarci na opóźnienie o rok wdrożenia systemu kaucyjnego w przypadku opakowań po mleku. Wejście w życie byłoby od 2026 roku - poinformowała w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska.

Rewolucja, która "dotyczy każdego Polaka i Polki". Szykuje się ważna zmiana

Rewolucja, która "dotyczy każdego Polaka i Polki". Szykuje się ważna zmiana

Źródło:
tvn24.pl

Nie ma jeszcze ostatecznej wartości projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, ale może to być około 150 miliardów złotych - powiedział podczas konferencji Europower Jan Chadam, prokurent spółki Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ).

Tyle może kosztować pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce. Potężna kwota

Tyle może kosztować pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce. Potężna kwota

Źródło:
PAP

W czwartek do rady nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynął wniosek szefowej resortu rodziny i pracy Agnieszki Dziemianowicz-Bąk o zaopiniowanie Zbigniewa Derdziuka na stanowisko prezesa ZUS. Derdziuk stał na czele tej instytucji w latach 2009-2015.

Były prezes może wrócić na stanowisko. Jest wniosek

Były prezes może wrócić na stanowisko. Jest wniosek

Źródło:
PAP