Stolica zakończyła inwentaryzację grobów na Starych Powązkach

TVN Warszawa | Najnowsze

Autor:
kz/r
Źródło:
PAP
TVN24Stare Powązki w dniu Wszystkich Świętych

Lokalizacja grobu na terenie cmentarza, zdjęcie i opis, rodzaj materiału, z jakiego został wykonany, i stan zachowania są już dostępne dzięki inwentaryzacji na Starych Powązkach, o której zakończeniu poinformował w poniedziałek stołeczny ratusz.

- Dokumentacja prowadzona przez miasto trwała kilka lat. Obejmowała nie tylko prace w terenie, czyli na cmentarzu, ale także kwerendę dokumentów. Dzięki zebranym danym mamy nie tylko mapę, która zwłaszcza teraz przed Wszystkimi Świętymi, może być przydatna krewnym osób pochowanych, ale także w jednym miejscu informacje potrzebne genealogom i varsavianistom badającym tę wspaniałą XVIII-wieczną nekropolię - podkreślił dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Michał Krasucki.

Szczegółowe informacje

Informacje o nagrobkach i pomnikach są bardzo szczegółowe. Wskazano ich miejsce na terenie cmentarza. Wykonano zdjęcie i opis, spisana została inskrypcja, określony rodzaj materiału z jakiego został wykonany, ewentualne zagrożenia (np. przez korzenie drzew) oraz stopień zachowania. Informacje przeniesiono do systemu komputerowego i stworzono mapę. Wyszukiwarka umożliwia odnalezienie konkretnego nagrobka i określenie miejsca jego położenia na terenie nekropolii.

Jak podkreśla stołeczny ratusz od kilkunastu lat przeznacza w formie dotacji środki umożliwiające prowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich na terenie Powązek. W latach 2007-18 na remonty tamtejszych zabytków miasto przeznaczyło ponad 7 mln zł. Przeprowadzono konserwację katakumb, 100 nagrobków, ogrodzenia czy bramy św. Honoraty wiodącej na cmentarz.

Pracownicy Stołecznego Konserwatora Zabytków biorą również udział w komisjach konserwatorskich, corocznych kwestach organizowanych przez Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa oraz innych projektach służących ochronie i promocji cmentarza na forum międzynarodowym. Jak zaznacza ratusz dzięki staraniom władz miasta w 2007 r. nekropolię włączono w prestiżowy poczet członków Association of Significant Cementeries in Europe (ASCE), zrzeszających czołowe instytucje sprawujące opiekę nad zabytkowymi cmentarzami.

Cmentarz Powązkowski

Cmentarz Powązkowski powstał dzięki Melchiorowi Szymanowskiemu, który w 1750 r. ofiarował 2,4 ha gruntu z przeznaczeniem na cmentarz katolicki. Pierwszym pochowanym na Powązkach był ksiądz Wincenty Bartłomiej Skrzetuski, którego pogrzeb odbył się w 1791 r. Na cmentarzu pochowano wielu wybitnych Polaków, m.in. Władysława Reymonta, Leopolda Staffa, Marię Dąbrowską, Stanisława Moniuszkę, Henryka Wieniawskiego i Jana Kiepurę.

Źródło: PAP

Autor:kz/r

Źródło zdjęcia głównego: um