Przygotuj się na:

ZMIANY W KODEKSIE DROGOWYM

Szóstego grudnia wchodzą w życie nowe przepisy o tworzeniu drogowych korytarzy życia oraz jazdy na suwak.

Nauczyciele dostaną wyższy dodatek. Żeby zrekompensować im strajk

Warszawa

TVN24Będą rekompensaty za strajk (zdjęcie ilustracyjne)

Z 600 do nawet 2400 złotych wzrośnie dodatek motywacyjny dla nauczycieli, który dyrektor szkoły może przyznać na trzy miesiące. Radni zdecydowali, że w ten sposób zrekompensują nauczycielom utratę wynagrodzeń za kwietniowy strajk.

Zwiększenie dodatku dla nauczycieli wymagało akceptacji Rady Warszawy. Na czwartkowej sesji radni podjęli decyzję o jego zwiększeniu od początku czerwca do końca sierpnia. Obecnie dodatki motywacyjne na jeden etat nauczycielski wynoszą 600 zł. W razie pojawienia się oszczędności dyrektor szkoły może przyznać 1200 zł dodatku. Zgodnie z czwartkową propozycją Koalicji Obywatelskiej dyrektor może zdecydować o przyznaniu dodatku w maksymalnej kwocie 2400 zł na okres trzech miesięcy: od 1 czerwca do końca sierpnia.

To oznacza, że przez trzy miesiące mogą dostać nawet 7200 zł.

"Nie chcemy oszczędzać na nauczycielach"

Szefowa komisji edukacji, radna Dorota Łoboda (KO) przypomniała, że oszczędności powstały w związku z ogólnopolskim strajkiem nauczycieli, który trwał między 8 a 27 kwietnia. Zaznaczyła, że strajk nie przyniósł podwyżek wynagrodzeń, o które między innymi zabiegano, a nauczyciele nie dostali wynagrodzeń za czas strajku. Przypomniała też, że prezydent stolicy Rafał Trzaskowski jeszcze przed rozpoczęciem strajku zapewniał, iż "wszystkie środki przeznaczone na wynagrodzenia w warszawskiej oświacie - niezależnie od potrąceń za strajk - trafią do szkół i przedszkoli i zostaną na ten cel wydane". - Nie chcemy oszczędzać na naszych nauczycielkach i nauczycielach, doceniamy ich pracę - podkreśliła radna. - Nie chcemy środków zaoszczędzonych na wynagrodzeniach za czas strajku przeznaczać na inne cele niż wynagrodzenia - mówiła Łoboda. Dodała, że podwyższenie dodatków motywacyjnych pozwoli dyrektorom przekazać pieniądze nauczycielom do końca sierpnia.

Radni PiS mieli inny pomysł

Radni PiS po raz kolejny zgłosili swoją propozycję zmian w sprawie dodatku motywacyjnego, która podnosiłaby go z 600 do 1000 zł na etat bez ograniczenia czasowego. Projekt ten w marcu głosami radnych Koalicji Obywatelskiej został odrzucony.

Łodoba przyznała, że "z przyjemnością" rozważy zaproponowany wzrost dodatku motywacyjnego, ale tylko wtedy, kiedy radni opozycji zaapelują do rządu PiS w sprawie wzrostu subwencji oświatowej i zwrotu wydatków poniesionych przez samorząd na reformę oświaty.

"Dodatek motywujący do strajku"

Radny Błażej Poboży (PiS) ocenił, że prezydent Trzaskowski i politycy Platformy Obywatelskiej swoimi wypowiedziami zachęcali do włączania się w akcję strajkową Związku Nauczycielstwa Polskiego i pozostawania w niej jak najdłużej. - Nie wspominali przy tym o negatywnych konsekwencjach finansowych, jakie dotkną strajkujących pracowników oświaty w związku z tym, że za okres strajku nie przysługuje wynagrodzenie - powiedział. - Efekt strajku w Warszawie jest taki, że walcząc o podwyżkę 1000 zł na etat, jak na razie ogromna większość uczestniczących w proteście w maju otrzymała wynagrodzenia pomniejszone o 1000, a często nawet i 1500 zł. To jest konsekwencja działań podejmowanych przez urzędników z rekomendacji Platformy Obywatelskiej i samego pana prezydenta - mówił Poboży. Zaznaczył, że dodatek ma w zamyśle honorować za zaangażowanie w pracę, a w tym przypadku jest to - jak to określił - "dodatek motywujący do strajku".

Tymczasową i doraźną nazwał propozycję KO radny PiS Tomasz Herbich, podkreślając, że propozycja PiS jest trwała. Dodał, że nauczyciele podczas strajku zachowują wszelkie prawa, ale bez prawa do wynagrodzenia, więc wypłata ekwiwalentu za strajk jest złamaniem prawa. Podkreślił też, że nauczyciele wiedzieli, iż nie otrzymają pieniędzy za czas protestu.

Radni podzieleni

Radna Beata Michalec (KO) powiedziała natomiast, że podczas strajku radni PiS powinni walczyć o podwyżki dla nauczycieli, a rząd powinien je zagwarantować. Patryk Górski (PiS) nazwał proponowany przez władze miasta dodatek "formą łapówki" dla nauczycieli za strajk. Z kolei Wiktor Klimiuk (PiS) zaznaczał, że KO chce uchwalić obejście prawa i stawianie dyrektorów placówek w trudnej sytuacji, bo mogą się spotkać z zarzutem złamania dyscypliny finansów publicznych.

Wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz (KO) twierdził zaś, że rada chce naprawić błąd, wynikający z tego, że rząd nie chce wypłacić nauczycielom 1000 zł podwyżki.

Głos nauczycieli

Przedstawiciel nauczycieli Łukasz Wachowski powiedział podczas debaty na sesji Rady Warszawy, że pracuje w trzech szkołach, z czego tylko z jednej stracił dwa tysiące złotych i był tego świadomy, przystępując do strajku. Podziękował PiS za propozycje podwyżki dodatku motywacyjnego, ale dodał, że to państwo i rząd odpowiadają za finansowanie oświaty. Inna przedstawicielka nauczycieli Urszula Woźniak zwracała uwagę, że nauczycielom chodzi o podwyżki, a nie o zwiększanie dodatków motywacyjnych. Radni zagłosowali przeciwko propozycji PiS, aby dodatek motywacyjny dla nauczycieli podnieść z 600 na 1000 zł na etat, a zagłosowali za propozycją miasta, aby podnieść go za okres trzech miesięcy. Za tą propozycją głosowało 38 radnych, nikt nie był przeciw, a 17 radnych wstrzymało się od głosu.

"Te pieniądze zostaną w szkołach"TVN24
wideo 2/8

PAP/mp/b