Podatki po nowemu, zmiany dla właścicieli nieruchomości, nowa kara dla kierowców. Oto co nas czeka w 2023 roku

Źródło:
TVN24 Biznes
Wzrost płacy minimalnej
Wzrost płacy minimalnejTVN24
wideo 2/7
Wzrost płacy minimalnejTVN24

Nowa płaca minimalna, duży wzrost składek na ZUS dla małych firm, podwyżka emerytur i pierwsze roczne rozliczenie z fiskusem według zasad tak zwanego Polskiego Ładu - to czeka nas w 2023 roku. Oto co warto wiedzieć o zmianach w podatkach, składkach, stawkach i przepisach.

Płaca minimalna w 2023 roku

Rząd zdecydował o podwyżce płacy minimalnej do 3490 złotych brutto (2709 zł netto) od 1 stycznia 2023 roku i do 3600 złotych brutto (2784 zł netto) od 1 lipca 2023 roku. Oznacza to wzrost o 15,9 procent od stycznia i o 19,6 procent od lipca w stosunku do 2022 roku. Zarówno skala wzrostu, jak i fakt, że najniższa krajowa będzie podwyższana dwa razy w ciągu roku ma związek z wysoką inflacją w Polsce.

W 2022 roku płaca minimalna wynosiła 3010 zł brutto (2364 zł netto).

PAP

Waloryzacja rent i emerytur - 2023 rok

Nieco później, 1 marca będzie miała miejsce waloryzacja emerytur i rent. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych gospodarstw domowych emerytów i rencistów w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

Nowelizacja zakłada, że w 2023 r. emerytury i renty wzrosną o wskaźnik waloryzacji, który prognozowany jest obecnie na poziomie 113,8 proc. Obowiązywać będzie waloryzacja procentowo-kwotowa. Zagwarantowana będzie minimalna podwyżka, która wyniesie 250 zł. Minimalna emerytura wzrośnie do 1588,44 zł z obecnych 1338,44 zł brutto.

PAP

Składka ZUS w 2023 roku

Z kolei przedsiębiorcy stoją przed sporym wyzwaniem w 2023 roku - nadchodzi największa w historii podwyżka składek ZUS.

Zabójcza składka ZUS
Zabójcza składka ZUSTVN24

W 2023 r. składka ZUS dla przedsiębiorców wzrośnie o 17 proc. - czyli o ok. 200 zł. Oznacza to, że w przyszłym roku przedsiębiorcy co miesiąc będą zostawiać w ZUS ponad 1400 złotych (bez składki zdrowotnej).

Z wyliczeń głównego ekonomisty Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasza Kozłowskiego wynika, że podstawowe składki na ubezpieczenia społeczne wyniosą łącznie 1418,48 zł i będą o 207,20 zł miesięcznie wyższe od obecnych stawek.

Prognozowana wysokość składek ZUS w 2023 rokutvn24.pl

Podatek od nieruchomości - 2023 rok

We wszystkich miastach wojewódzkich podjęto już decyzje o podniesieniu podatków od nieruchomości. Stawki poszły w górę przeciętnie o 12 procent.

Gminy podejmują decyzje w oparciu o maksymalne dozwolone prawem stawki podatków od nieruchomości, które zmieniają się co roku. Górne granice kwot ustala i ogłasza Ministerstwo Finansów - maksymalne stawki podatku wzrosły o 11,8 proc.

W 2023 roku za metr budynku mieszkalnego zapłacimy nie więcej niż złotówkę podatku - w porównaniu do 2022 roku stawka wzrośnie o 11 groszy. W przypadku budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą zmiana będzie wynosić ponad 3 złote i nie może przekroczyć 28,78 złotych.

W Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy, Białymstoku i Olsztynie zapadły decyzje o wykorzystaniu wszystkich maksymalnych stawek zatwierdzonych przez resort finansów. Jeśli chodzi o miasta, których samorządy zdecydowały się na niższe stawki, to jest to Kraków, Opole, Kielce, Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra.

Informację o wysokości podatku co roku właścicielom wysyła gmina. Podatek jest płatny w 4 terminach i w 4 ratach: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września i do 15 listopada. Jednak w sytuacji, gdy podatek za dany rok jest mniejszy niż 100 zł, całość trzeba zapłacić w terminie płatności pierwszej raty.

Stawki podatków od nieruchomościHRE Investments

Zmiany w podatkach dochodowych, czyli Polski Ład z poprawkami

Od połowy lutego będzie można składać do fiskusa roczną deklarację za 2022 rok. Tak jak w ubiegłych latach miliony osób skorzystają z automatycznego rozliczenia podatków przez urząd skarbowy. Tym razem jednak - we względu na wdrażany, a następnie poprawiany Polski Ład - warto dłużej się zastanowić przed kliknięciem "Wyślij".

Polski Ład już w styczniu zaskoczył podatników, którzy zamiast - zgodnie z rządowymi zapowiedziami - wyższej, to otrzymywali niższą pensję na rękę. Cała Polska dokształcała się wówczas z deklaracji PIT-2 i sprawdzała u pracodawcy, czy taki dokument został złożony.

Dodatkowo w połowie lipca weszła w życie kolejna łata do systemu podatkowego, która z jednej strony likwidowała obowiązującą od stycznia 2022 ulgę dla klasy średniej, z drugiej obniżała jedną ze stawek PIT. "Jeżeli okaże się, że podatek należny za 2022 r. obliczony bez zastosowania ulgi dla klasy średniej jest wyższy od podatku obliczonego bez zastosowania zmian wprowadzonych 1 lipca – podatnik otrzyma zwrot z urzędu skarbowego" - zapewnia MF. Wcześniej media pisały, że być może trzeba będzie wypełniać trzy PIT-y: według stanu prawnego na ostatni dzień roku 2021, na 1 stycznia 2022 i 1 lipca 2022. Rząd temu zaprzecza.

W tej samej lipcowej nowelizacji po krytyce przywrócono preferencyjne rozliczenie osób samodzielnie wychowujących dzieci na zasadach sprzed 2022 r. Z podwójnej kwoty wolnej (60 tys. zł) korzystać będą mogli wszyscy samotni rodzice. Wzrósł także limit kwoty dochodów dziecka, który warunkuje skorzystanie z preferencji podatkowych przez rodziców (z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r.).

Jednocześnie od stycznia 2023 roku zostaje wprowadzona możliwość odliczania kwoty wolnej u maksymalnie 3 płatników (pracodawców) oraz możliwość stosowania kwoty wolnej od podatku przez wszystkich płatników (np. w umowach zlecenia).

Od nowego roku zmieni się też wysokość podatku przekazywanego na rzecz organizacji pożytku publicznego - z 1 proc. do 1,5 proc. 

Czytaj także: Jak rozliczyć PIT za 2022 rok? Rady ekspertów >>>

Zmiany w rozliczaniu wynajmu nieruchomości

Polski Ład wprowadził duże zmiany w opodatkowaniu dla osób wynajmujących mieszkania w ramach tzw. najmu prywatnego, czyli poza działalnością gospodarczą. Do tej pory najem prywatny mógł być opodatkowany, w zależności od wyboru podatnika, według skali podatkowej lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Od 1 stycznia 2023 roku jedyną dopuszczalną formą opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Oznacza to, że osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej i wynajmują prywatnie mieszkania nie będą mogły rozliczać się na tak zwanych zasadach ogólnych, które pozwalają na opodatkowanie dochodu - po uwzględnieniu w rozliczeniu podatkowym np. kosztów nabycia lokalu (poprzez odpisy amortyzacyjne), kosztów ewentualnego kredytu, kosztów utrzymania nieruchomości, remontów, itp.

Zamiast tego wynajmujący mieszkania w ramach najmu prywatnego zostaną zobowiązani do opodatkowania przychodów z najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stawką 8,5 proc. od przychodu - do kwoty 100 000 zł przychodu i stawką 12,5 proc. - nadwyżkę ponad 100 000 zł.

Zerowy VAT na podstawowe produkty żywnościowe wydłużony

Na początku grudnia minister finansów Magdalena Rzeczkowska podpisała rozporządzenie przedłużające utrzymanie zerowej stawki VAT na żywność. - Tak jak obecnie, stawką tą objęte pozostaną podstawowe produkty spożywcze, takie jak owoce, warzywa, mięso, nabiał czy produkty ze zbóż - wyjaśniła szefowa MF.

Ale są też gorsze informacje dotyczące stawek VAT. Wraz z końcem tarczy inflacyjnej wzrosną stawki VAT na paliwa, gaz czy prąd. Jednocześnie wyższe od obecnych mają być stawki akcyzy.

Praca zdalna i kontrola trzeźwości

W 2023 roku szykują się ponadto duże zmiany w Kodeksie pracy. Sejm i Senat dały zielone światło dla zmian dotyczących między innymi uregulowania pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości przez pracodawcę.

Nowe przepisy wprowadzają do Kodeksu pracę zdalną, która została dokładnie zdefiniowana - jest to praca poza siedzibą firmy, w miejscu uzgodnionym z pracodawcą. Dopuszczono pracę zdalną i hybrydową, a także nakaz pracy zdalnej - pracodawca w określonych warunkach, np. kryzysu epidemicznego, może swoim pracownikom nakazać pracę zdalną. 

Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca będzie miał też obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, w którego organizmie zostanie stwierdzona obecność alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. 

Obowiązkowe świadectwo energetyczne

W październiku prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy dotyczącą poprawy efektywności energetycznej budynków - regulacje wprowadzają nowy obowiązek dla właścicieli budynków.

Chodzi o ocenę efektywności energetycznej, czyli zbiór właściwości budynku mających wpływ na zużycie przez ten budynek energii niezbędnej do jego użytkowania, obejmująca m.in. ocenę izolacyjności cieplnej przegród budynku oraz sprawności zastosowanych w nim instalacji i urządzeń.

Oceny energetycznej budynku dokonuje się właśnie w postaci świadectwa charakterystyki energetycznej. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków indywidualnych czy wielorodzinnych. W przypadku budynków istniejących sporządzenie takich świadectw będzie konieczne przy ewentualnej transakcji najmu lub sprzedaży. W przypadku nowo wybudowanego budynku świadectwo jest niezbędne w czasie jego odbioru.

Koszt świadectwa charakterystyki energetycznej to kilkaset złotych.

Marek Konkolewski o konfiskacie samochodu za jazdę po pijanemu
Marek Konkolewski o konfiskacie samochodu za jazdę po pijanemuTVN24

Konfiskata aut pijanych kierowców

Na początku grudnia prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu karnego, która wprowadza konfiskatę aut pijanych kierowców.

Nowelizacja zakłada m.in. konfiskatę pojazdu prowadzonego przez pijanego kierowcę lub równowartości takiego pojazdu. Przepadek auta ma być stosowany w przypadkach, gdy kierowca ma co najmniej 1,5 promila lub jeśli spowodowuje wypadek przy zawartości co najmniej 0,5 promila alkoholu we krwi lub też w sytuacji recydywy.

Za spowodowanie ciężkich obrażeń lub śmierci, nietrzeźwemu sprawcy wypadku będzie można wymierzyć do 16 lat pozbawienia wolności.

Jak przypomniała Kancelaria Prezydenta zasadniczo w nowelizacji przewidziano trzymiesięczną vacatio legis, jednak z wyłączeniem niektórych przepisów, w tym właśnie regulacji dotyczących obligatoryjnego przepadku pojazdu mechanicznego albo jego równowartości - które wejdą w życie po upływie roku od dnia ogłoszenia ustawy.

Lepsza ochrona klienta sklepu internetowego

1 stycznia 2023 r. zaczną w Polsce obowiązywać przepisy unijnej dyrektywy Omnibus, która zakłada większą przejrzystość zakupów w internecie. Jedną z ważnych zmian jest uregulowanie kwestii związanych z recenzjami konsumentów. Każdy przedsiębiorca, który udostępnia opinie na swojej stronie, będzie musiał informować, jak weryfikuje ich autentyczność, czyli jak sprawdza, czy opinia pochodzi od osoby, która faktycznie kupiła produkt lub skorzystała z usługi. 

Zmiany w prawie dotyczą też sposobu informowania klientów o stosowanych promocjach oraz obowiązku podawania, w jaki sposób są tworzone rankingi ofert.

Autorka/Autor:kris/dap

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Na wakacjach rezydent zajmuje się wszystkim, od wymiany brudnych ręczników po załatwianie formalności, gdy turysta nagle umrze. - To nie jest praca dla wszystkich. Niektórzy chcą wracać w trakcie sezonu - stwierdza pracownica biura podróży. Ale są też tacy, którzy nie wyobrażają sobie innego życia.

Praca marzeń? "Ludzie zachowują się, jakby przestali używać mózgu"

Praca marzeń? "Ludzie zachowują się, jakby przestali używać mózgu"

Źródło:
tvn24.pl

1,5 złotego za komentarz, ale przy dłuższej współpracy stawka może być podwojona. Im więcej ocenionych telefonów lub tabletów, tym wyższe zarobki. Tak wygląda kupowanie fałszywych opinii o produktach, usługach czy miejscach wypoczynku. Jak informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w ostatnich latach nieuczciwi przedsiębiorcy oferowali publikowanie zmyślonych ocen zarówno w mediach społecznościowych, wyszukiwarkach, jak i serwisach, które pozwalają porównywać ceny albo rezerwować terminy do lekarza czy mechanika. 

Plaga fałszywych komentarzy. "Odpowiedź zwaliła mnie z nóg"

Plaga fałszywych komentarzy. "Odpowiedź zwaliła mnie z nóg"

Źródło:
TVN24

Polskę można zwiedzać wzdłuż i wszerz na wiele sposobów. Jednym z nich jest podążanie szlakiem polskich zabytków wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Znajduje się na niej aż 17 obiektów. Pierwszy trafił na nią w 1978 roku.

Miejsca, które warto odwiedzić w Polsce

Miejsca, które warto odwiedzić w Polsce

Źródło:
tvn24.pl

Tacie blogera Michała Góreckiego przestępcy próbowali wyczyścić konto bankowe, korzystając z tego, że na popularnej platformie OLX wystawił do sprzedaży biurko i szafkę. - Wielowarstwowa ściema. Najłatwiej hakuje się człowieka - ocenił w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl. Opisał też sposoby działania przestępców wobec rodzica.

Triki oszustów. Tak "próbowano wyczyścić konto"

Triki oszustów. Tak "próbowano wyczyścić konto"

Źródło:
tvn24.pl

Skoro wszystko drożeje, to rosnąć musi też składka OC - tak podwyżki tłumaczą specjaliści z branży ubezpieczeń. Jednocześnie brak ważnego OC wiąże się nie tylko z karą finansową, ale też niesie ryzyko wypłaty ogromnych kwot w przypadku spowodowania wypadku. Materiał programu "Raport" TVN Turbo.

Rachunek dla kierowcy może być słony. "To jest bankructwo tego człowieka"

Rachunek dla kierowcy może być słony. "To jest bankructwo tego człowieka"

Źródło:
TVN Turbo

Na rzymskiej stacji metra Barberini doszło w sobotę wieczorem do interwencji policji w rezultacie serii kradzieży, której ofiarami padło wielu pasażerów, a także z powodu starć między bandami kieszonkowców. Stacja była zamknięta przez 40 minut.

Chaos i bitwa między bandami kieszonkowców. Akcja policji

Chaos i bitwa między bandami kieszonkowców. Akcja policji

Źródło:
PAP

Wybierając się na włoską Sardynię, warto pamiętać o obowiązujących tam zasadach. Tamtejsze władze zabraniają wywożenia z wyspy muszelek, kamyków czy piasku. Mimo to niektórzy turyści nadal próbują zabrać je ze sobą do domu. Tymczasem grozi za to grzywna do trzech tysięcy euro.

Zakaz wywożenia piasku. Kara może być ogromna

Zakaz wywożenia piasku. Kara może być ogromna

Źródło:
PAP

Chorwacja, jeden z ulubionych kierunków wakacyjnych podróży Polaków, może pochwalić się najczystszymi kąpieliskami morskimi w Europie. Eksperci wskazują między innymi na jeden z najlepiej zorganizowanych systemów monitorowania jakości wody w Unii Europejskiej.

Najczystsze morze w Europie. "Kilka czynników"

Najczystsze morze w Europie. "Kilka czynników"

Źródło:
PAP

W sobotę w Lotto ponownie nie padła główna wygrana. Oznacza to, że rośnie kumulacja i w najbliższym losowaniu będzie można wygrać sześć milionów złotych. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 13 lipca 2024 roku.

Wyniki Lotto z 13 lipca 2024. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Wyniki Lotto z 13 lipca 2024. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Źródło:
tvn24.pl

Po matce dostała walizkę, a w niej kilka kosmetyków, zdjęć i książek. - Drobnica, do wyceny praktycznie zero złotych - mówi w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl Katarzyna Kujawa, prawniczka z kancelarii adwokackiej Rynkowski. Mimo to na konto wchodzi komornik i zabiera dziesięć tysięcy złotych. W kolejce są następne egzekucje. - Mam już wiele nieprzespanych nocy za sobą, jestem tym okrutnie zmęczona - komentuje Maria Zapędowska, która spłaca długi po zmarłym rodzicu.

Dostała walizkę, musi spłacać dług. "Gehenna i paranoja. Idzie się rozchorować"

Dostała walizkę, musi spłacać dług. "Gehenna i paranoja. Idzie się rozchorować"

Źródło:
tvn24.pl

Przez dwa miesiące w roku jest tyle pracy, że nie wiadomo, w co ręce włożyć. Potem mają "szyje jak u żyrafy", wyglądając majowego weekendu, bo brakuje pieniędzy po zimie. Dla firm funkcjonujących w turystyce nie ma niczego pośrodku. Niektóre się zamykają, część szuka pomysłu, jak przetrwać w trakcie tak zwanego niskiego sezonu.

Najpierw "ostra jazda", potem "szyja jak u żyrafy"

Najpierw "ostra jazda", potem "szyja jak u żyrafy"

Źródło:
tvn24.pl

Część klientów otrzymała wysokie przedpłaty za prąd na lipiec i koleje miesiące. Stało się to zanim weszły w życie nowe regulacje mrożące ceny energii. Czy firmy energetyczne wyślą nowe, skorygowane rachunki? Zapytaliśmy o to największych sprzedawców prądu w kraju.

Zamieszanie z cenami prądu. "Przyjmujemy wszystkie wnioski o korekty"

Zamieszanie z cenami prądu. "Przyjmujemy wszystkie wnioski o korekty"

Źródło:
tvn24.pl

Rząd szykuje ograniczenie sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Część krajów Unii Europejskiej już je wprowadziło, bądź zupełnie zakazało sprzedaży napojów alkoholowych na stacjach paliw. Napojów alkoholowych nie można kupić na stacjach benzynowych między innymi w Szwecji i na Litwie. Władze Francji, Słowenii i Portugalii zdecydowały o zakazie sprzedaży alkoholu w nocy.

Szykują się zmiany na stacjach paliw. Tak to wygląda w innych krajach

Szykują się zmiany na stacjach paliw. Tak to wygląda w innych krajach

Źródło:
PAP

Wokół sztucznej inteligencji powstaje bańka inwestycyjna, która może zakończyć się katastrofą. Tak jak bańka internetowa z początku wieku - uważa analityk James Ferguson.

Ostrzeżenie przed powtórką z historii. "Wiemy, jak takie bańki się kończą"

Ostrzeżenie przed powtórką z historii. "Wiemy, jak takie bańki się kończą"

Źródło:
Fortune

Donald Trump ponownie ma pełny dostęp do swoich kont na Facebooku i Instagramie - ogłosiła spółka Meta. Decyzję koncernu skomentował sztab wyborczy Joe Bidena.

Decyzja giganta w sprawie kont Trumpa na Facebooku i Instagramie

Decyzja giganta w sprawie kont Trumpa na Facebooku i Instagramie

Źródło:
PAP

Spacery albo kąpiel w morzu bywają ograniczane przez najemców płatnych plaż. Jednak to jest działanie bezprawne - przypomina włoska Krajowa Unia Konsumentów. Nie wiedzą o tym przede wszystkim zagraniczni turyści.

Zakazy na plaży. Tego mogą nie wiedzieć turyści

Zakazy na plaży. Tego mogą nie wiedzieć turyści

Źródło:
PAP

Na ślubie wystąpili już Rihanna i Justin Bieber, był szklany pałac i rejs, a "najbardziej ekstrawaganckie wesele roku" jeszcze się nie skończyło - pisze "Wall Street Journal". Eksperci z branży szacują, ile to wszystko kosztowało.

"Najbardziej ekstrawagancki ślub roku". Ile to kosztowało

"Najbardziej ekstrawagancki ślub roku". Ile to kosztowało

Źródło:
"The Wall Street Journal"