Nowy obowiązek dla właścicieli budynków. Ustawa podpisana

Autor:
mb/ToL
Źródło:
PAP
Sasin o cenach gazu: "Wzrosty cen były stosunkowo niewielkie jeśli popatrzymy na skalę wzrostów cen na rynkach"
Sasin o cenach gazu: "Wzrosty cen były stosunkowo niewielkie jeśli popatrzymy na skalę wzrostów cen na rynkach"Tvn24
wideo 2/9
Tvn24Sasin o cenach gazu: "Wzrosty cen były stosunkowo niewielkie jeśli popatrzymy na skalę wzrostów cen na rynkach"

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy dotyczącą poprawy efektywności energetycznej budynków, która dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów. Regulacje wprowadzają nowy obowiązek dla właścicieli budynków.

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała w środowym komunikacie, że prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 7 października 2022 roku o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy - Prawo budowlane. Wyjaśniono, że ustawa wdraża do krajowego porządku prawnego przepisy dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i w sprawie efektywności energetycznej.

W komunikacie wskazano, że najistotniejsze zmiany dotyczą m.in. przekazania przez osobę uprawnioną do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej zlecającemu sporządzenie świadectwa, dokumentu zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej.

Ocena efektywności energetycznej jest to ocena zbioru właściwości budynku mających wpływ na zużycie przez ten budynek energii niezbędnej do jego użytkowania, obejmująca m.in. ocenę izolacyjności cieplnej przegród budynku oraz sprawności zastosowanych w nim instalacji i urządzeń. Oceny energetycznej budynku dokonuje się właśnie w postaci świadectwa charakterystyki energetycznej. Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku lub części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Nowy obowiązek dla właścicieli budynków

Ustawa uwzględnia możliwości przekazania właścicielowi części budynku, osobie posiadającej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu bądź posiadającej spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, kopii świadectwa charakterystyki energetycznej w formie papierowej lub w formie wydruku świadectwa przekazanego w postaci elektronicznej.

Zaznaczono, że osoba, która sporządziła świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, ma je uzupełnić o oświadczenie, że dokument został wygenerowany z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Oświadczenie ma być składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

W ustawie wskazano, że notariusz odnotuje w akcie notarialnym przekazanie nabywcy przez zbywcę nieruchomości świadectwa charakterystyki energetycznej. W przypadku nieprzekazania nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej notariusz pouczy podmiot obowiązany do jego przekazania o karze grzywny za niewykonanie tego obowiązku.

Nałożono także obowiązek na właściciela lub zarządcę budynku o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m kw., w którym są świadczone usługi dla ludności. Będzie on musiał umieścić w widocznym miejscu w tym budynku kopię świadectwa charakterystyki energetycznej, o ile świadectwo dla tego budynku zostało sporządzone - wynika z komunikatu.

Informacja o rocznym zapotrzebowaniu na energię

W ustawie wskazano, że w przypadku, gdy dla budynku lub części budynku zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, właściciel lub zarządca tego budynku lub tej części budynku, osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, albo podmiot działający na ich zlecenie ma podać w ogłoszeniu lub reklamie dotyczących zbycia lub najmu budynku lub jego części, wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową i nieodnawialną energię pierwotną, udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową oraz jednostkową wielkość emisji CO2.

Zmiany dotyczą też przeprowadzania okresowych kontroli określonych źródeł ciepła oraz wprowadzenia kontroli dla połączonych systemów ogrzewania pomieszczeń i wentylacji oraz systemów klimatyzacji lub połączonych systemów klimatyzacji i wentylacji. Wyjaśniono, że obowiązujące przepisy dotyczą kontroli kotłów o mocy cieplnej od 20 kW, a urządzeń chłodniczych o mocy większej niż 12 kW, natomiast uchwalone przepisy wprowadzają dodatkowo obowiązek kontroli systemów ogrzewania oraz połączonych systemów ogrzewania i wentylacji oraz dla połączonych systemów klimatyzacji i wentylacji o mocy chłodniczej ponad 70 kW.

Zgodnie z nowelizacją świadectwa charakterystyki energetycznej przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone. Podkreślono, że do świadectw charakterystyki energetycznej i protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, nieprzekazanych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości