Szykują się duże zmiany w Kodeksie pracy

Autor:
kris/dap
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP
Zmiany w Kodeksie pracy
Zmiany w Kodeksie pracyTVN24
wideo 2/6
TVN24Zmiany w Kodeksie pracy

Sejm dał zielone światło dla zmian w Kodeksie pracy. Chodzi między innymi o uregulowanie pracy zdalnej oraz kontrolę trzeźwości przez pracodawcę. O szczegółach mówił dziennikarz TVN24 BiS Cezary Królak.

Za uchwaleniem nowelizacji ustawy głosowało 430 posłów, przeciw było 12, nikt się nie wstrzymał. Teraz dokument trafił do Senatu.

Jak mówił w TVN24 Cezary Królak, do tej pory w Kodeksie pracy nie była uwzględniona praca zdalna. Nowe przepisy to zmieniają. Praca zdalna została dokładnie zdefiniowana - jest to praca poza siedzibą firmy, w miejscu uzgodnionym z pracodawcą.

Ważne zmiany w Kodeksie pracy - praca zdalna

Dopuszczono pracę zdalną i hybrydową, a także nakaz pracy zdalnej - pracodawca w określonych warunkach, np. kryzysu epidemicznego, może swoim pracownikom nakazać pracę zdalną.

Co do zasady pracownikowi nie będzie można odmówić pracy zdalnej, gdy: - ma dziecko do lat 4 - niezależnie czy jest w związku, czy jest samotnym rodzicem; - opiekuje się osobą z niepełnosprawnością; - jest w ciąży.

W uchwalonej noweli zapisano, że praca zdalna może być wykonywana także okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. Praca zdalna w tej formie znajdzie zastosowanie w okolicznościach incydentalnych, uzasadnionych wyłącznie potrzebą pracownika. Przykładem może być konieczność opieki nad potrzebującym doraźnego wsparcia członkiem rodziny.

Pracodawca będzie zobowiązany do zapewnienia pracownikowi zdalnemu materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych do wykonywania pracy zdalnej. Pracodawca będzie też zobowiązany do pokrycia kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, jeśli taki obowiązek zostanie określony w porozumieniu lub regulaminie.

Kontrola trzeźwości - zmiany w Kodeksie pracy

Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca będzie miał obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, w którego organizmie zostanie stwierdzona obecność alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Dotyczyć to ma także przypadku, gdy zajdzie uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu bądź spożywał alkohol lub zażywał wymienione środki w czasie pracy.

Pracodawca będzie mógł również wezwać na pomoc policję w celu skontrolowania trzeźwości pracownika, jeżeli uzna, iż istnieje taka konieczność.

Szefowa MRiPS o zmianach w Kodeksie pracy

Minister rodziny Marlena Maląg podkreśliła, że umocowanie pracy zdalnej w Kodeksie pracy to rozwiązanie oczekiwane zarówno przez pracodawców, jak i pracowników.

- Bardzo się cieszę, że Sejm poparł tę regulację. Praca zdalna bardzo dobrze sprawdziła się podczas pandemii, licznie zgłaszali się do nas pracodawcy z postulatem, żeby unormować to rozwiązanie prawnie. W odpowiedzi na ich głosy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji. Nad tym przepisami pracowaliśmy wspólnie ze stroną społeczną - wskazała szefowa MRiPS.

Jak dodała, to rozwiązanie będzie dużym udogodnieniem dla rodziców, którzy chcą łączyć wychowywanie dzieci z pracą zawodową, skorzystają na tym także osoby z niepełnosprawnością.

Maląg zaznaczyła, że nowelizacja Kodeksu pracy oprócz pracy zdalnej zawiera drugą, równie ważną, zmianę dotyczącą prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników. - Taka kontrola nastąpi, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub ochrony mienia. Wykonywanie czynności zawodowych pod wpływem jakichkolwiek używek może doprowadzić do tragedii, dlatego uregulowanie tej kwestii było tak ważne - wyjaśniła minister rodziny i polityki społecznej.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:kris/dap

Źródło: TVN24 Biznes, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości