Kolejna dziesięcioletnia gwarancja zatrudnienia dla pracowników górniczej spółki

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mp
Źródło:
PAP
Buzek: zaklina się rzeczywistości, że węgiel jest kołem zamachowym polskiej gospodarkiTVN24
wideo 2/6
TVN24Buzek: zaklina się rzeczywistości, że węgiel jest kołem zamachowym polskiej gospodarki

10-letnie gwarancje zatrudnienia oraz zapewnienie, że do czasu wejścia w życie nowego Układu zbiorowego pracy nie zmienią się warunki umów o pracę otrzymała załoga Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW). Zarząd JSW podpisał w tej sprawie porozumienie ze związkowcami. W połowie tego roku miały wygasnąć 10-letnie zobowiązania, udzielone załodze spółki przy okazji jej giełdowego debiutu.

Przedłużenie gwarancji pracowniczych postulowały działające w JSW związki zawodowe, które kilka dni temu powołały komitet protestacyjno-strajkowy i zagroziły sporem zbiorowym w przypadku niepodpisania stosownego porozumienia. We wtorek zarząd JSW zdecydował o przedłużeniu gwarancji o kolejne 10 lat, a w środę zawarto stosowne porozumienie z reprezentatywnymi związkami.

Gwarancja przedłużona

"Porozumienie zakłada gwarancje zatrudnienia dla wszystkich pracowników JSW na okres 10 lat, licząc od dnia zawarcia porozumienia. Strony zobowiązały się do wzajemnej współpracy w celu zachowania aktualnych miejsc pracy i rozwoju spółki" – poinformowała w środowym komunikacie jastrzębska firma.

OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W TVN24 GO

Strony postanowiły, że porozumienie będzie obowiązywać do czasu wejścia w życie nowego jednolitego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW SA, zaś "do tego czasu warunki umów o pracę pracowników zakładów JSW nie ulegną zmianom i nie będą podlegać wypowiedzeniom".

Załoga JSW liczy obecnie 22 tys. 236 pracowników. O decyzji zarządu górnicy dowiedzieli się we wtorek ze skierowanych do nich SMS-ów oraz informacji zamieszczonej w portalu pracownika. Wcześniej, 23 marca, zamiar przedłużenie gwarancji zatrudnienia prezes spółki Barbara Piontek ogłosiła w liście do załogi JSW.

Prezes zapowiedziała wówczas także wdrożenie programu oszczędnościowego w spółce, która zamknęła miniony rok stratą przekraczającą 1,5 mld zł. We wtorek przedstawiciele JSW ponownie zapewnili załogę, że "zapowiadane oszczędności nie będą realizowane kosztem wynagrodzeń".

Zgodnie z porozumieniem z 5 maja 2011 roku, które poprzedziło wprowadzenie JSW na giełdę, gwarancje zatrudnienia obowiązywały przez 10 lat, licząc od dnia upublicznienia akcji jastrzębskiej firmy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – giełdowy debiut spółki miał miejsce 6 lipca 2011 roku. Nowe gwarancje mają obowiązywać najdalej do wiosny 2031 roku.

"Na mocy podjętej dzisiaj uchwały zarządu JSW, gwarancje pracownicze będą przedłużone o okres kolejnych 10 lat. Zarząd JSW SA informuje jednocześnie, że warunki pracy i płacy pozostają niezmienne, a wysokość wynagrodzeń ustanawiana w spółce będzie kształtować się na dotychczasowych zasadach" – informowała we wtorek JSW.

"Pozytywny wpływ na stabilizację zatrudnienia"

W ocenie zarządu spółki zawarcie nowego porozumienia z organizacjami związkowymi w sprawie przedłużenia gwarancji zatrudnienia nie będzie wywierać skutków finansowych dla spółki, ponieważ "zarząd spółki nie rozważał jakichkolwiek zmian lub redukcji w zatrudnianiu, a mając na uwadze dodatkowo trudności z pozyskaniem wysoko wykwalifikowanych pracowników, zawarcie porozumienia powinno mieć pozytywny wpływ na stabilizację zatrudnienia w JSW".

"Ewentualne oszczędności, związane z sytuacją finansową spółki, będą poszukiwane przez zarząd spółki w obszarach nie dotyczących sfery zatrudniania. Zarząd JSW będzie dążył do stabilizacji sytuacji w spółce, poprawy jej funkcjonowania i m.in. do odbudowy funduszu stabilizacyjnego, który zabezpieczy zarówno spółkę jak i jej pracowników na kolejne lata" – informowała we wtorek jastrzębska spółka.

W minioną niedzielę trzy działające w JSW związki zawodowe powołały komitet protestacyjno-strajkowy, wskazując, iż ich styczniowe wystąpienie, dotyczące przedłużenia gwarancji zatrudnienia z porozumienia zbiorowego z 5 maja 2011 r., pozostało bez odpowiedzi. Związkowcy poinformowali, że brak porozumienia w ciągu trzech dni spowoduje wszczęcie w JSW sporu zbiorowego.

Autor:mp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock