Dla pracownika

Dla pracownika

Wypowiedzenie zmieniające to oświadczenie woli pracodawcy, polegające na wypowiedzeniu pracownikowi dotychczasowych warunków umowy o pracę. W ramach wypowiedzenia zmieniającego pracownik otrzymuje wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy z jednoczesną propozycją nowych warunków. Wyjaśniamy, kiedy można otrzymać wypowiedzenie zmieniające i jakie są jego konsekwencje.

Praca wykonywana może być nie tylko na podstawie umowy o pracę, ale także innych form zatrudnienia. Wybór właściwej może oznaczać nie tylko lepsze dopasowanie jej do charakteru wykonywanych zadań, ale również lepsze warunki dla pracownika i pracodawcy. Jakie formy zatrudnienia obecnie funkcjonują? Na co wpływ ma wybrana forma zatrudnienia?

Zwolnienie dyscyplinarne, inaczej dyscyplinarka, to potoczne określenie niewystępujące w Kodeksie pracy. Jest to rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, które skutkuje natychmiastowym zwolnieniem pracownika, np. w związku z naruszeniem obowiązków wobec pracodawcy. Wyjaśniamy, jakie są powody i konsekwencje zwolnienia dyscyplinarnego. 

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy to rozwiązanie, z którego może skorzystać pracodawca w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę. Nie ma przy tym znaczenia, która ze stron stosunku pracy złożyła wypowiedzenie. Co ważne, pracownikowi za okres zwolnienia z obowiązku pracy przysługuje wynagrodzenie. 

Wynagrodzenie zasadnicze, nazywane też płacą zasadniczą, to podstawowy składnik wynagrodzenia za pracę wypłacanego pracownikowi. Wynagrodzenie określone jest w kwocie brutto, stanowi bowiem podstawę, od której odprowadzane są składki i podatek. Od wynagrodzenia zasadniczego należy odróżnić wynagrodzenie minimalne.

Staż pracy to łączny czas zatrudnienia, w którym pracownik pozostaje w stosunku pracy. Od stażu pracy zależne jest uzyskanie praw pracowniczych, takich jak długość urlopu czy wysokość emerytury. Obliczenie stażu pracy określa również, ile lat pracy pozostało do przejścia na emeryturę, a także jaki jest okres wypowiedzenia umowy o pracę. 

Złożenie wypowiedzenia umowy o pracę najczęściej nie oznacza, że stosunek pracy od razu ulega rozwiązaniu. Czas pomiędzy złożeniem wypowiedzenia a faktycznym zakończeniem pracy to okres wypowiedzenia. Jak długi jest ten okres dla umów na czas nieokreślony, określony i okres próbny? W jakich sytuacjach okres wypowiedzenia nie występuje?