Premier wprowadził stopień alarmowy Bravo-CRP w całym kraju

TVN24 | Wybory prezydenckie 2020

Autor:
js/ks
Źródło:
PAP
Szkolenia członków komisji wyborczych w SzczecinieTVN24
wideo 2/36
TVN24Szkolenia członków komisji wyborczych w Szczecinie

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające na terenie całego kraju II stopień alarmowy Bravo-CRP, w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Ma to związek z organizacją wyborów prezydenckich.

Zarządzony II stopień alarmowy ma obowiązywać na terytorium całego kraju od 26 czerwca od godz. 00.01 do 29 czerwca do godz. 23.59. Jak poinformowało MSWiA, w przypadku wprowadzenia stopnia Bravo-CRP wzmożonemu monitorowaniu podlega stan bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej. Monitorowane i weryfikowane jest też to, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Ponadto - jak wskazało MSWiA - w ramach przewidzianych działań sprawdzana jest dostępność usług elektronicznych, a personel instytucji informowany jest o konieczności zachowania zwiększonej czujności. W ramach tego stopnia alarmowego zapewniona jest także dostępność w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów i wprowadzone są całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

"Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od czujności obywateli. W przypadku zauważania czegoś niepokojącego należy poinformować o tym policję lub ABW" - podkreśliło MSWiA.

CZYTAJ RAPORT O WYBORACH PREZYDENCKICH >>>

Cztery stopnie alarmowe

Premier wprowadził ten stopień alarmowy na podstawie przepisów ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych. Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP zostały określone w rozporządzeniu premiera z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP.

"Stopień Bravo-CRP był już wprowadzany m.in. w trakcie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów parlamentarnych" - przypomniano w komunikacie.

Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje premier w drodze zarządzenia, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i szefa ABW, a w przypadkach niecierpiących zwłoki – minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii szefa ABW, informując o tym niezwłocznie premiera. Wyróżniamy cztery stopnie alarmowe CRP: Alfa, Bravo, Charlie i Delta.

Autor:js/ks

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tagi:
Raporty: