Przygotuj się na:

MARATON WARSZAWSKI

Maraton i Półmaraton Warszawski startują w ostatni weekend września. Po raz pierwszy trasy obu biegów zostaną połączone, a na stołecznych ulicach pojawi się około 10 tysięcy biegaczy. Do rywalizacji staną także uczestnicy Mistrzostw Świata Głuchych w Maratonie. Trasa królewskiego dystansu będzie prowadziła przez Śródmieście, Mokotów, Pragę, Żoliborz i Bielany. W planach są też biegi towarzyszące: Bridgestone Sztafeta Maratońska oraz New Balance Bieg na Piątkę.

TVN Warszawa | Ulice

Przebudowa skrzyżowania Przyczółkowej z Branickiego i Vogla. Ratusz planuje rozpocząć prace w 2022 roku

TVN Warszawa | Ulice

Autor:
mp/gp
Źródło:
tvnwarszawa.pl
Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.plSkrzyżowanie Przyczółkowej z Vogla i Branickiego zostanie przebudowane

Na przebudowę skrzyżowania Przyczółkowej z Branickiego i Vogla mieszkańcy Wilanowa czekają od lat. Tymczasem, jak przekazał nam stołeczny ratusz, zadanie jest już na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, a rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w 2022 roku.

Obecnie do Miasteczka Wilanów najwygodniej dostać się aleją Rzeczypospolitej od strony centrum. Pozostałe dojazdy się korkują. Jednym z takich miejsc jest skrzyżowanie Przyczółkowej z Branickiego i Vogla, a dodatkowo sytuacja pogorszyła się tutaj po otwarciu w grudniu wawersko-wilanowskiego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy. W czerwcu burmistrz Wilanowa Ludwik Rakowski poinformował, że końcu zaświeciło się zielone światło dla tego projektu i dokumentacja projektowa jest już na ostatnim etapie uzgodnień w Biurze Zarządzania Ruchem Drogowym.

Wykonanie przebudowy uzależnione było jednak od przeznaczenia na inwestycję środków przez Radę Warszawy. Jak podawała "Gazeta Stołeczna", dzielnicy brakowało pieniędzy - według wstępnych szacunków przebudowa będzie kosztować około 15 milionów złotych, a Wilanów miał do dyspozycji zaledwie 10 mln na wszystkie budowy w latach 2022-23.

Pod koniec lipca o plany miasta dotyczące przebudowy skrzyżowania zapytała w interpelacji jedna ze stołecznych radnych Renata Królak (Koalicja Obywatelska). Zwróciła przy tym uwagę, że "ze względu na krytyczne znaczenie tej inwestycji dla ruchu do Południowej Obwodnicy Warszawy i mieszkańców dzielnicy, samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na ww. cel kwotę 4 mln zł".

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO >>>

Na interpelację odpowiedziała w połowie sierpnia wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska w zastępstwie wiceprezydenta Michała Olszewskiego, który w ratuszu między innymi nadzoruje drogi. "Obecnie prowadzone są analizy w zakresie możliwości zabezpieczenia wkładu własnego miasta w wysokości 13,5 mln zł, niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia oraz otrzymania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przyznanej w ramach 'Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego'" - czytamy w odpowiedzi.

Dopytaliśmy stołeczny ratusz, co oznacza, że "prowadzone są analizy w zakresie możliwości zabezpieczenia wkładu własnego". - Środki konieczne do pokrycia tzw. "wkładu własnego" Warszawy na realizację zadania "Budowa skrzyżowania Przyczółkowej z Branickiego i Vogla" zostaną zabezpieczone w projekcie budżetu miasta na rok 2022 oraz w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Warszawy na lata 2022-2050 - przekazał nam Konrad Klimczak ze biura prasowego ratusza.

Planują rozpocząć prace w 2022 roku

W odpowiedzi na interpelację Kaznowska poinformowała też, że Wilanów w marcu wystąpił do marszałka województwa mazowieckiego o uzyskanie dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania i uzyskała przyrzeczenie dofinansowania w kwocie 4 mln zł. Tymczasem Klimczak doprecyzował nam, że Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 85/21 z 22 czerwca 2021 r. zatwierdził do dofinansowania między innymi wilanowski projekt w łącznej kwocie czterech milionów złotych, z podziałem: 2022 rok – kwota dwóch milionów złotych i w 2023 rok - kwota dwóch milionów złotych. - Informacja została przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w lipcu do burmistrza dzielnicy Wilanów - dodał Klimczak.

"Przewiduje się, że zabezpieczenie w ramach limitów majątkowych miasta środków niezbędnych do realizacji inwestycji zostanie uwzględnione w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2022 r. oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2022-2050. Zakłada się również urealnienie harmonogramu realizacji i finansowania w/w przedsięwzięcia poprzez wydłużenie finansowania do 2024 r." - informowała też Kaznowska.

Z relacji Konrada Klimczaka wynika z kolei, że zadanie jest już na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, a rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w 2022 roku. - Okres realizacji zadania ustalony zostanie ostatecznie po podpisaniu umowy na roboty budowlane i jeżeli będzie wykraczał poza 2023 rok, wydatki poniesione po 2023 roku zostaną rozliczone w ramach środków własnych miasta - wyjaśnił urzędnik.

Autor:mp/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl