Tech

Tech

Pojęcie patentu zdefiniowane jest jako prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony czas w sposób zarobkowy na terytorium określonego państwa lub państw. Przyznane zostaje ono przez kompetentny do tego organ państwowy, regionalny lub terytorialny. Poza ochroną na poziomie krajowym, wynalazkowi można także zapewnić ochronę na terenie całej Europy mocą tzw. patentu europejskiego.