Prawo

Prawo

Konkubinat to prawnie nieuregulowana wspólnota życiowa mężczyzny i kobiety, której cechą jest trwałość. W Polsce życie w konkubinacie oznacza brak możliwości korzystania z dokładnie takich samych praw, jakie mają małżeństwa. Mimo to są możliwości dziedziczenia, wspólnych rozliczeń czy brania wspólnie kredytu.

Wożenie dzieci w fotelikach samochodowych jest obowiązkowe, aby zapewnić im odpowiednie bezpieczeństwo i komfort. Jakie są aktualnie obowiązujące przepisy i jakie kary grożą za ich nieprzestrzeganie? Kiedy można zrezygnować z wożenia dziecka w foteliku bezpieczeństwa?

Umowa ramowa to pojęcie, które w polskim porządku prawnym rozumiane może być na kilka sposobów. Z jednej strony definiowane jest ono wprost w Prawie zamówień publicznych. Przez umowę ramową rozumie się jednak także umowę o współpracy, która określa wspólne cele gospodarcze podmiotów, zawieraną w ramach swobody zawierania umów.

Wysokość pobieranej emerytury można zwiększyć korzystając z przysługujących dodatków. W określonych sytuacjach emeryci mogą liczyć również na dodatkowe świadczenia jak tzw. 500 plus dla seniora. Jakie są dodatki do emerytury i kto może z nich skorzystać? Jaka jest wysokość dodatków do emerytury? 

Świadczenie przedemerytalne skierowane jest do osób, które mają długi staż pracy, ale jednocześnie utraciły dotychczasowe zatrudnienie i nie mogą znaleźć nowego. Jakie są warunki uzyskania tego świadczenia? Ile wynosi świadczenie przedemerytalne i czy wlicza się ono do emerytury?