Prawo

Prawo

W 2021 roku Wojska Obrony Terytorialnej liczyły 32 tys. żołnierzy, na 2023 przewiduje się wzrost tej liczny do 55 700 tys. Żołnierze WOT pełnią służbę na obszarze swojego zamieszkania, a ich głównym zadaniem jest ochrona i wspieranie miejscowej ludności w czasie pokoju, np. podczas klęsk żywiołowych, oraz wojny – działania militarne. Choć służba pełniona jest zazwyczaj w czasie wolnym od pracy, wiele przepisów chroni prawa zarówno pracodawcy, jak i żołnierza WOT. 

Obowiązkowa służba wojskowa została zawieszona 1 stycznia 2010 roku – jej głównym celem było przygotowanie rezerw do zadań obronnych na wypadek ewentualnej wojny. Szkolenia obejmowały m.in. korzystanie z broni i wykorzystanie sprzętu militarnego. W jakiej sytuacji obywatele RP mogą obecnie stanowić rezerwy dla zawodowej armii? Kto podlega służbie wojskowej w przypadku powszechnej mobilizacji?

Niespłacanie ciążących na sobie roszczeń grozi poważnymi konsekwencjami, z kolei niedomaganie się przez wierzyciela ich spłaty może skończyć się przedawnieniem. Wówczas dłużnik nie jest już zobowiązany do spłaty roszczenia. Czym dokładnie jest przedawnienie roszczeń i jakie ma konsekwencje? Po jakim czasie przedawniają się mandaty?

Nie każdy ma świadomość, że obowiązek szkolny dziecka może być realizowany we własnym domu. Edukacja domowa oznacza, że rodzice sami biorą odpowiedzialność za edukację swojego dziecka i zapewniają mu odpowiednie warunki. Jak w praktyce wygląda nauczanie dziecka w domu? Kto i w jaki sposób może wnioskować o zgodę na prowadzenie edukacji domowej?

Giełda długów czy też giełda wierzytelności to stosunkowo nowy rejestr informacji gospodarczych, który staje się coraz bardziej popularny. Krajowa giełda długów stanowi doskonały sposób na odzyskanie wierzytelności, a co najważniejsze działa całkowicie zgodnie z prawem. Czym dokładnie jest internetowa giełda długów i w jaki sposób pomaga wierzycielom odzyskać należności?

Licytacje komornicze to forma publicznej sprzedaży ruchomości lub nieruchomości dłużnika w celu ich spieniężenia i zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wprowadziła możliwość przeprowadzania licytacji online, uruchomiona została bowiem elektroniczna platforma licytacji komorniczych.