Prawo

Prawo

Pełnomocnictwo pocztowe, czyli upoważnienie określonej osoby do odbioru przesyłek lub przekazów pocztowych, to rozwiązanie, które umożliwi ich odebranie w razie nieobecności adresata. Może ono zostać udzielone na czas określony lub bezterminowo, dotyczyć ogółu przesyłek lub jednej, szczegółowo określonej.