Prawo

Prawo

Pojęcie nieletniego jest często stosowane, nie każdy zdaje sobie jednak sprawę, że nieletni to niekoniecznie osoba, która nie ukończyła 18. roku życia. Kim jest osoba nieletnia? W jaki sposób nieletni odpowiada za swoje czyny? Czym różni się nieletni od młodocianego oraz małoletniego? 

Spadki i darowizny otrzymywane od najbliższej rodziny podlegają całkowitemu zwolnieniu od podatku. Jednak jeżeli są one o większej wartości, pojawia się obowiązek złożenia formularza SD-Z2. Czym jest ten dokument i kiedy trzeba go składać? Czym grozi niezłożenie SD-Z2 w terminie?

Każdy ma prawo samodzielnie decydować o tym, co po jego śmierci stanie się z jego majątkiem. Niektórzy członkowie rodziny mają jednak prawo do ubiegania się o określoną część tego majątku niezależnie od jego woli. Czym jest zachowek i komu się należy? Jaki wpływ na zachowek ma napisanie testamentu i czym zachowek różni się od darowizny?

Faktura jest podstawowym dokumentem w obrocie gospodarczym, a jej wystawianie jest dla przedsiębiorców obowiązkowe. W praktyce istnieją różne rodzaje faktur, a brak niektórych elementów sprawia, że dany dokument przestaje być fakturą. Co to jest faktura i co musi zawierać? Jakie są najczęściej spotykane rodzaje faktur?

O związku kohabitacyjnym słyszy się rzadziej niż o konkubinacie lub związku partnerskim, w rzeczywistości są one jednak równie często spotykane. Co to jest związek kohabitacyjny i na czym polega? Czym różni się on konkubinatu i związku partnerskiego?

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu to jedno z ograniczonych praw rzeczowych. Pozwala ono właścicielowi użytkować i rozporządzać lokalem, jednak faktycznym jego właścicielem jest spółdzielnia mieszkaniowa, co wiąże się z koniecznością uzyskania jej zgody na pewne działania. Mieszkanie spółdzielcze własnościowe może posiadać księgę wieczystą.