TVN24 Biznes | Pieniądze

Do kiedy PIT? Terminy składania deklaracji podatkowych w 2022 roku

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
red.
Źródło:
podatki.gov.pl
Polski Ład i podatki po nowemu
Polski Ład i podatki po nowemuTVN24
wideo 2/4
TVN24Polski Ład i podatki po nowemu

Złożenie deklaracji podatkowej PIT i rozliczenie się z podatku dochodowego za ubiegłe 12 miesięcy to obowiązek czekający co roku każdego podatnika. Od kilku lat można to zrobić nawet bez wychodzenia z domu, lepiej nie czekać jednak do ostatniej chwili. Do kiedy trzeba złożyć PIT? O jakich terminach trzeba pamiętać?

Złożenie deklaracji PIT jest obowiązkiem każdego, kto w poprzednim roku podatkowym osiągnął dochód podlegający opodatkowaniu.Deklarację PIT-16A należy złożyć do 31 stycznia 2022 roku.Deklarację PIT-28 należy złożyć do 28 lutego 2022 roku.Deklarację PIT-36, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 należy złożyć do 2 maja 2022 roku.

Terminy składania deklaracji podatkowych – regulacje prawne

Terminy składania rocznych deklaracji podatkowych regulowane są przede wszystkim w dwóch aktach prawnych, znajdujących zastosowanie w zależności do sposobu rozliczania się z podatku dochodowego: w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Kto musi rozliczyć PIT?

Coroczne rozliczenie PIT jest obowiązkiem każdego, kto w poprzednim roku podatkowym osiągnął dochód podlegający opodatkowaniu. W uproszczeniu musi to zrobić każdy, kto pracował w poprzednim roku i otrzymywał za to wynagrodzenie – niezależnie od rodzaju jego umowy czy wybranej formy opodatkowania.

Należy pamiętać, że w zależności od wybranej formy opodatkowania różna jest podstawa opodatkowania, czyli kwota, od której trzeba podatek dochodowy odprowadzić.

PIT online

Rozliczanie się z podatku dochodowego z roku na rok staje się coraz łatwiejsze, a normą stało się rozliczanie online bez wychodzenia z domu.

Podatnicy rozliczający się w oparciu o PIT-37 oraz PIT-38 mogą nawet zapomnieć o złożeniu deklaracji. Ich zeznania podatkowe są bowiem automatycznie przygotowywane przez Krajową Administrację Skarbową. Jeżeli podatnik nie zmieni ani nie zaakceptuje treści tych deklaracji w wymaganym terminie, wypełnione dokumenty są ostatniego dnia automatycznie akceptowane i uznawane za złożone.

W takim przypadku nie będzie jednak możliwości m.in. skorzystania z przysługujących ulg podatkowych.

Do kiedy PIT?

Do kiedy trzeba złożyć PIT? Terminy na jego złożenie są różne w zależności od rodzaju osiąganych dochodów i właściwego formularza PIT. 

Niezależnie od terminu nie warto czekać ze złożeniem deklaracji do ostatniego dnia. To pozwoli nie tylko zmniejszyć ryzyko niezłożenia deklaracji w terminie (np. gdy zepsuje się nam komputer), co pociąga za sobą konsekwencje finansowe. Jeśli wcześniej złożymy deklarację podatkową, zostanie szybciej rozliczona, i możemy liczyć na szybszy zwrot ewentualnej nadpłaty podatku.

PIT-36

Deklaracja PIT-36 składana jest przez osoby, które samodzielnie odprowadzały zaliczki podatku dochodowego. To m.in. osoby prowadzące działalność gospodarczą, a także osoby pracujące za granicą lub wynajmujące nieruchomość, prywatnie rozliczając się z tego na zasadach ogólnych. Z kolei deklaracja PIT-36L obowiązuje przedsiębiorców rozliczających się według podatku liniowego.

PIT-36 oraz PIT-36L należy złożyć w terminie od 15 lutego do końca kwietnia. Ponieważ jednak w 2022 roku 30 kwietnia wypada w sobotę, termin na złożenie deklaracji został wydłużony do 2 maja. 

PIT-37

PIT-37 jest deklaracją składaną przez największą liczbę podatników. Dotyczy on osób, za które wszystkie należne w danym roku podatkowym zaliczki na poczet podatku dochodowego były odprowadzane przez pracodawców lub zleceniodawców. 

Deklarację PIT-37 należy złożyć w terminie od 15 lutego do końca kwietnia. Ponieważ jednak w 2022 roku 30 kwietnia wypada w sobotę, termin na złożenie deklaracji został wydłużony do 2 maja. 

Warto przy tym pamiętać, że osoby rozliczające się składając PIT-37 są opodatkowane podatkiem progresywnym. 

PIT-38 

Deklaracja PIT-38 dotyczy podatników, którzy w danym roku podatkowym osiągnęli dochody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach mających osobowość prawną lub pochodnych instrumentów finansowych.

Deklarację PIT-38 można składać od 15 lutego do końca kwietnia. Ponieważ jednak w 2022 roku 30 kwietnia wypada w sobotę, termin na złożenie deklaracji został wydłużony do 2 maja.

PIT-39

Deklaracja PIT-39 przeznaczona jest dla osób, które w danym roku podatkowym osiągnęły dochód ze sprzedaży nieruchomości. W przypadku nieruchomości nabytych na drodze spadku lub darowizny podatek dochodowy należy przy tym odróżnić od podatku od spadków i darowizn.

PIT-39 można składać od 15 lutego do końca kwietnia. Ponieważ jednak w 2022 roku 30 kwietnia wypada w sobotę, termin na złożenie deklaracji został wydłużony do 2 maja.

PIT-28

Podatnicy rozliczający się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zobowiązani są do składania deklaracji PIT-28. Wykazują w nim wysokość uzyskanego przychodu, dokonanych już odliczeń oraz należnego ryczałtu. 

Deklarację PIT-28 należy złożyć w terminie od 15 lutego do ostatniego dnia lutego roku następującego po danym roku podatkowym. Rozliczenie za rok 2021 trzeba więc będzie złożyć do 28 lutego 2022 roku.

PIT/O

Formularz PIT/O nie jest oddzielną deklaracją, ale załącznikiem do składanej deklaracji PIT-36, PIT-37 lub PIT-38. Na formularzu tym należy umieścić informację o zastosowanych w deklaracji ulgach i odliczeniach

PIT/O nie ma w związku z tym oddzielnego, własnego terminu na złożenie. 

PIT-16A

Deklaracja PIT-16A dotyczy podatników, którzy rozliczają się według karty podatkowej. Zobowiązani są oni do wykazania w tym dokumencie wysokości płaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Termin na złożenie PIT-16A jest krótki, w 2022 roku będzie trzeba to zrobić do 31 stycznia.

Zwrot podatku

Bez względu na to, na podstawie której deklaracji rozlicza się podatnik, w ciągu roku płaci on wcześniej zaliczki na podatek dochodowy. Przy wypełnianiu deklaracji może się w rezultacie okazać, że wartość zapłaconych już do urzędu skarbowego zaliczek będzie inna niż rozliczona roczna kwota podatku należnego do zapłacenia.

Jeżeli zaliczki przekroczą tę kwotę, podatnikowi należy się zwrot części podatku, czyli jego niesłusznie zapłaconej nadwyżki. 

Akty prawne: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Autor:red.

Źródło: podatki.gov.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości