Z uczelni skradziono komputer z danymi osobowymi kilku tysięcy osób

TVN Warszawa | Najnowsze

Autor:
kz
Źródło:
tvnwarszawa.pl
tvnwarszawa.plZ uczelni skradziono komputer z danymi osobowymi kilku tysięcy osób

Imię, nazwisko, PESEL, adres, imiona rodziców. Między innymi takie dane znajdowały się na komputerze pracownika SGGW, który został skradziony. Uczelnia apeluje do studentów, aby zgłosili się na policję i monitorowali "swoją" aktywność kredytową. 

Komputer został skradziony 5 listopada, ale dopiero w czwartek, 14 listopada, komunikat w tej sprawie pojawił się na stronie uczelni.

"Na dysku znajdowały się dane osobowe przetwarzane w trakcie postępowań rekrutacyjnych w ostatnich latach na studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie" – przyznaje uczelnia.

Policja, śledzenie aktywności kredytowej

Na dysku były takie dane jak: imię, drugie imię, nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, PESEL, płeć, narodowość, obywatelstwo, adres zamieszkania, seria i numer dowodu/paszportu, seria i numer dowodu osobistego, ukończona szkoła średnia, miejscowość szkoły średniej, numer telefonu komórkowego i stacjonarnego, rok ukończenia szkoły średniej i inne..

A więc wszystko, co może na przykład pozwolić, aby niepożądana osoba, wzięła w czyimś imieniu kredyt. Uczelnia w związku z tym ma rady dla studentów. Apeluje, aby zgłosili się na policję, a także założyli konto w systemie informacji kredytowej i gospodarczej celem monitorowania "swojej" aktywności kredytowej (dostępne są systemy, instytucje i przedsiębiorstwa, które oferują usługi pozwalające na takie monitorowanie). W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości konieczne jest natychmiastowe zgłoszenie tego faktu organom ścigania.

W sumie były to dane nawet kilku tysięcy osób, zarówno studentów SGGW, jak i tych, którzy starali się na tę uczelnię dostać.

"Podjęliśmy działania"

Uczelnia zapewnia też w komunikacie, że zostały podjęte "działania, aby podobna sytuacja nie miała miejsca w przyszłości". Sprawa kradzieży komputera z danymi wrażliwymi została zgłoszona policji.

W razie dodatkowych pytań można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  Osobowych: panem Michałem Komarnickim, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, e-mail: iod@sggw.pl.

Źródło: tvnwarszawa.pl

kz