TVN24 | Świat

Wielka Brytania zakaże wjazdu obywatelom UE z kryminalną przeszłością

TVN24 | Świat

Autor:
dap
Źródło:
PAP

Po zakończeniu okresu przejściowego po brexicie obywatele państw Unii Europejskiej, mający przeszłość kryminalną, nie będą mogli wjechać do Wielkiej Brytanii - zapowiedział w czwartek brytyjski rząd.

Zakaz będzie dotyczył osób, które mają na koncie przynajmniej rok więzienia, ale może być zastosowany także wobec osób z krótszymi wyrokami. W ten sposób ujednolicone zostaną przepisy dla obywateli UE i państw trzecich.

Zgodnie z unijnymi zasadami swobodnego przepływu osób, którym Wielka Brytania podlega do końca tego roku, gdy upłynie okres przejściowy po brexicie, obywatel UE z kryminalną przeszłością może nie zostać wpuszczony do tego kraju tylko, jeśli brytyjskie władze wykażą, że stanowi on rzeczywiste, aktualne i wystarczająco poważne zagrożenie dla interesów społeczeństwa.

"Wielka Brytania będzie bezpieczniejsza"

- Zbyt długo przepisy UE zmuszały nas do wpuszczania na nasze ulice niebezpiecznych zagranicznych przestępców, którzy nadużywają naszych wartości i zagrażają naszemu sposobowi życia. Wielka Brytania będzie bezpieczniejsza dzięki bardziej rygorystycznym i sprawiedliwym kontrolom granicznym, w ramach których zagraniczni przestępcy bez względu na narodowość będą podlegać tym samym przepisom - oświadczyła minister spraw wewnętrznych Priti Patel.

Zgodnie z przedstawionymi przez nią rozwiązaniami przestępcy, którzy zostali skazani na co najmniej rok więzienia, nie będą mogli wjechać do Wielkiej Brytanii. Władze będą mogły nie wpuścić także osób, które mają na koncie krótsze wyroki, osób, które popełniły jakiekolwiek przestępstwo i po raz pierwszy chcą wjechać do Wielkiej Brytanii oraz tych, które nie zostały skazane, ale jeśli ich obecność nie sprzyja dobru publicznemu, ale w tych wszystkich przypadkach decyzje będą rozpatrywane indywidualnie.

Wszystkie te sytuacje będą się w takim samym stopniu odnosić do obywateli UE, jak i państw trzecich i nie będzie miało znaczenie miejsce popełnienia przestępstwa. Wyjątkiem będą jedynie ci obywatele UE, którzy uzyskali status osoby osiedlonej lub tymczasowy status osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii. Jednak jeśli osoba z takim statusem po 1 stycznia 2021 r. popełni przestępstwo skutkujące wyrokiem powyżej roku więzienia, niezależnie od miejsca popełnienia, ten status będzie mógł być jej odebrany.

Obawy o deportację

Media zwracają uwagę, że nowe przepisy będą mogły być wykorzystywane do deportacji obywateli UE, którzy są bezdomni i odmawiają przyjęcia pomocy władz w postaci zakwaterowania, albo tych, którzy zajmują się natarczywym żebraniem.

Ale podkreślają też, że egzekwowanie zakazu wjazdu obywateli UE z przeszłością kryminalną może być trudne, jeśli Wielka Brytania nie zawrze z UE umowy o przyszłych relacjach, bo w takim scenariuszu utraci dostęp do unijnych danych na temat skazanych oraz pasażerów.

Autor:dap

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości