Świat

Szydło: Egipt ważnym partnerem w zakresie kontroli nielegalnej imigracji

Świat


- Popieramy aspiracje Egiptu do wzmocnienia stosunków z Unią Europejską - oświadczyła premier Beata Szydło na spotkaniu szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) z prezydentem Egiptu Abd el-Fatahem es-Sisim. Jak dodała, państwo to pozostaje "ważnym partnerem w zakresie monitorowania i kontroli nielegalnej migracji".

Przed spotkaniem z prezydentem Egiptu szefowie rządów krajów Grupy Wyszehradzkiej spotkali się we własnym gronie w ramach szczytu V4. Spotkanie z Sisim było pierwszym zorganizowanym przez węgierską prezydencję w ramach współpracy V4. Węgry objęły przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej 1 lipca.

O terroryzmie i migracji

Na wspólnej konferencji prasowej szefów rządów z Sisim premier Szydło podkreśliła, że rozmowy z prezydentem Egiptu dotyczyły bezpieczeństwa w regionie.

- Wyraziliśmy uznanie i poparcie dla stabilizacyjnej roli Egiptu na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, rozmawialiśmy o terroryzmie, o nielegalnych imigracjach. Wciąż jesteśmy zaniepokojeni działaniami Państwa Islamskiego i innych grup terrorystycznych na półwyspie Synaj - podkreślała Szydło.

- Egipt pozostaje ważnym partnerem w zakresie monitorowania i kontroli nielegalnej migracji. Naszym wyzwaniem i odpowiedzialnością jest wyeliminowanie handlu ludźmi i przemytu. Doceniamy egipskie wysiłki zmierzające do ukrócenia działań grup przestępczych oraz zagwarantowania pomocy potrzebującym uchodźcom - dodała szefowa rządu.

O współpracy gospodarczej

Jak poinformowała Szydło, rozmowy z Sisim dotyczyły także możliwości współpracy gospodarczej. Szefowa polskiego rządu zaznaczyła, że Egipt to jeden z najważniejszych partnerów gospodarczych V4 w Afryce Północnej.

Premier podkreśliła, że jest to szczególnie ważne w kontekście między innymi planów stworzenia strefy ekonomicznej Kanału Sueskiego, modernizacji infrastruktury kolejowej oraz rozwoju energii odnawialnej, rolnictwa i gospodarki morskiej. Jak dodała, Grupa Wyszehradzka zachęca władze Egiptu do dalszych reform wewnętrznych oraz budowy otwartego i demokratycznego społeczeństwa.

- Popieramy aspiracje Egiptu do wzmocnienia stosunków z Unią Europejską - oświadczyła Szydło.

Zaznaczyła, że przed spotkaniem z Sisim w gronie premierów państw V4 poruszane były kwestie dotyczące bieżącej agendy Unii Europejskiej. - Jesteśmy zdeterminowani, aby nadal mówić jednym, silnym głosem w kwestiach tak fundamentalnych, jak reforma europejskiego systemu azylowego, spór z Komisją Europejską w sprawie relokacji imigrantów czy kierunek prac dotyczących wolności delegowania pracowników - dodała premier.

"Libia jest lekcją, z której wiele możemy się nauczyć"

Premier Węgier Viktor Orban podkreślił, że Węgry 1 lipca przejęły zadania koordynujące w Grupie Wyszehradzkiej. - Misją prezydencji węgierskiej jest wzmocnienie Unii Europejskiej od środka i na zewnątrz - zaznaczył.

Jak dodał, w trakcie spotkania szefów rządów V4 we własnym gronie omówione zostały kwestie nielegalnej migracji, a także bezpieczeństwa. Zaznaczył, że rozmowy z prezydentem Egiptu dotyczyły głównie terroryzmu i nielegalnej migracji, stabilizacji w południowym regionie Morza Śródziemnego oraz współpracy gospodarczej między Egiptem i krajami Europy Środkowej.

- Kraje V4 wyraziły wdzięczność wobec prezydenta Egiptu za jego pracę na rzecz stabilizacji regionu - mówił Orban.

Szef węgierskiego rządu poinformował, że rozmowy z Sisim dotyczyły także sytuacji w Libii.

- Wyraziliśmy przekonanie, że Libia jest lekcją, z której wiele możemy się nauczyć, że jesteśmy odpowiedzialni za sytuację, która się tam pojawiła - powiedział.

- Nie mieliśmy określonego planu, dlatego przyczyniliśmy się do destabilizacji tego kraju i ponosimy odpowiedzialność za to, że północna granica Libii jest otwarta, niestrzeżona - dodał Orban.

Premier Węgier ocenił, że obecna współpraca między V4 a Egiptem jest poniżej potencjału, jednak w jego opinii wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się, że należy ją zwiększyć.

"Wspólne zobowiązania dotyczące zwalczania terroryzmu"

Sisi podkreślił, że wtorkowe spotkanie z szefami rządów V4 to przykład kontynuowania długotrwałej przyjaźni Egiptu z państwami Grupy Wyszehradzkiej. - Czekamy na dalszy rozwój tych relacji w celu osiągnięcia wspólnego partnerstwa strategicznego - mówił. Zaznaczył także szczególną jego zdaniem rolę V4 w UE. Wśród obiecujących obszarów przyszłej współpracy z krajami V4 wymienił między innymi współpracę bilateralną oraz w ramach Unii Europejskiej, zwłaszcza w kontekście walki z terroryzmem.

- Chciałbym podkreślić nasze wspólne zobowiązania dotyczące zwalczania terroryzmu we wszystkich formach, a także wszelkich form ekstremizmu sprzyjających terroryzmowi (...) - powiedział.

- Zgodziliśmy się, że będziemy działać na rzecz wyeliminowania źródeł problemów nielegalnej emigracji, podkreślając równocześnie konieczność znalezienia rozwiązań politycznych dla konfliktów między innymi w Syrii i Libii - poinformował.

"To, co wydarzyło się w Libii, jest przede wszystkim odpowiedzialnością Unii Europejskiej"

Z kolei szef rządu Słowacji Robert Fico zaznaczył, że w walce z nielegalną migracją najbardziej efektywnym narzędziem jest skuteczna ochrona zewnętrznych granic UE oraz współpraca z krajami, z których przybywają migranci, a także z krajami, które mogą pomóc w szczególnie trudnych regionach.

- Jeżeli istnieje taki kraj, który mógłby nam pomóc w rozwiązaniu problemów migracyjnych, to na pewno jest nim Egipt - podkreślił Fico.

Według szefa słowackiego rządu to Egipt, a nie Unia Europejska, może odegrać strategiczną rolę między innymi w stabilizacji sytuacji w Libii. - To, co wydarzyło się w Libii, jest przede wszystkim odpowiedzialnością Unii Europejskiej, a teraz płaczemy nad rozlanym mlekiem - dodał.

Fico wyraził pełne poparcie dla egipskiego prezydenta i ocenił, że należy wspierać działania podejmowane przez Egipt w walce z terroryzmem. Jak dodał, V4 zaoferowała Sisiemu pomoc w zakresie rozbrajania improwizowanych materiałów wybuchowych oraz działań antyterrorystycznych.

Premier Słowacji zaznaczył, że V4 widzi duży potencjał we współpracy gospodarczej z Egiptem, między innymi w obszarze energetyki.

"Rząd egipski potrafi aktywnie przeciwdziałać nielegalnej migracji"

Szef rządu Czech Bohuslav Sobotka ocenił, że rząd egipski potrafi aktywnie przeciwdziałać nielegalnej migracji. Podobnie jak inni przywódcy V4, podkreślił, że na spotkaniu z prezydentem Egiptu omówione zostały między innymi problemy dotyczące Libii. Zaznaczył, że stabilizacja tego kraju leży obecnie w interesie wszystkich krajów V4.

Premier Czech zaznaczył, że rozmawiano także na temat współpracy gospodarczej między V4 i Egiptem, w tym inwestycji w obszarze energetyki, odnawialnych źródeł energii, turystyki, modernizacji infrastruktury i zarządzania zasobami wodnymi.

Autor: kg / Źródło: PAP